Opintojen eteneminen

Tältä sivulta löydät opintojen suunnittelun tueksi mallinnukset opintojen etenemisestä tutkintokohtaisessa tavoiteajassa ja nopeutetussa tahdissa. Nopeutettu eteneminen on kuvaus AMK-tutkinnon suorittamisesta normiaikaa nopeammassa tahdissa. Nopeutettu malli on kuvattu ja mahdollistettu tällä hetkellä Humakin kulttuurituottaja (AMK) - ja yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnoissa.

Opinnot tutkintoajassa vai nopeutetussa tahdissa? 

Humakissa sinun on mahdollista suorittaa AMK-opintosi tutkintokohtaisessa tavoiteajassa tai nopeutetussa tahdissa. Valitse itsellesi sopivin vaihtoehto opintojesi alussa tai viimeistään 1. opintovuotesi keväällä. Tutustu koulutus- ja toteutuskohtaisiin malleihin ohessa ja käytä niitä opintojesi suunnittelun tukena.

Humakissa on käynnissä AMK-tutkintojen opetussuunitelmien uudistus. 1.8.2023 tai sen jälkeen aloittavat opiskelijat opiskelevat OPS-2023 mukaisesti. Ennen 1.8.2023 aloittaneet opiskelijat jatkavat vanhan, OPS-2018 mukaan. Uudet opetussuunnitelmat ovat nähtävissä verkkosivulla opetussuunnitelmat.humak.fi. Vanhat opetussuunnitelmat löydät täältä.

Opintojen nopeutettu eteneminen

Humakissa on mahdollista suorittaa opintoja normiaikaa nopeammassa tahdissa. Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinto ja Tulkki (AMK) -tutkinto ovat nelivuotisia, joten tutkinnon suorittaminen nopeutetussa tahdissa tarkoittaa ajallisesti 3,5 vuotta. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto on 3,5-vuotinen, joten nopeutettu eteneminen tarkoittaa tutkinnon suorittamista kolmessa vuodessa.

Keskeisiä työkaluja opintojen suunnittelussa nopeutetun etenemisen mallin lisäksi ovat suorittamasi tutkinnon opetussuunnitelma,
Humakin AHOT-menettelyyn liittyvät ohjeet ja Pepissä oleva HOPSin ajoitustyökalu.

Tutkinnon suorittaminen nopeutetun etenemisen mallin mukaan on vapaaehtoista ja opiskelijalähtöistä. Malli sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut ja motivoitunut etenemään nopeammassa tahdissa
  • työ- ja muu elämäntilanteesi mahdollistavat opintojen suorittamisen nopeammassa tahdissa
  • hallitset ajankäytön hyvin ja pystyt suunnittelemaan sekä aikatauluttamaan opintosi ja muun elämäsi siten, että ne tukevat toisiaan
  • tunnet omat rajasi ja tunnistat oman jaksamisesi tilan

Nopeutetussa etenemisessä hyödynnetään erityisesti kesälukukausia opintojen edistämisessä. Opintojen suorittaminen normiaikaa nopeammassa ajassa edellyttää siis sitoutumista opiskeluun myös kesäaikana. Määräävät ja ns. “kriittiset” tekijät nopeamman tahdin onnistumisen kannalta vaihtelevat koulutuksittain. Näitä voivat olla harjoitteluiden, ammatillisesti syventävien opintojen ja opinnäytetyön edistäminen tiettyinä ajankohtina. Onkin hyvä tiedostaa, että nopeampi opiskelutahti on hyvä aloittaa viimeistään 1. opintovuoden kesälukukautena, jotta opinnot eivät kasaannu liikaa ja vältät mahdollisen ylikuormittumisen.

HOPS-valmentajasi ohjaa sinua

Saat ohjeet nopeutettuun etenemiseen omalta HOPS-valmentajaltasi opintojen alussa osana Urasuunnittelu 5 op -opintojakson valmennusta. Kerro kiinnostuksestasi suorittaa opinnot nopeutetussa tahdissa ensimmäisessä valmennuskeskustelussa HOPS-valmentajasi kanssa. Huomaa, että voit siirtyä nopeutetun etenemisen malliin myöhemminkin, kuitenkin viimeistään 1. opintovuoden kesään mennessä.

Opintojen nopeutettu eteneminen saattaa olla hyvinkin erilainen riippuen aikaisemmasta osaamisestasi. Opintojen etenemiseen vaikuttaa muun muassa aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT), joka tehdään ensimmäisen lukukauden aikana. Tämän vuoksi on nopeutetun etenemisen malli katsotaan opiskelijakohtaisesti.

Sinua tukee ja ohjaa opintojesi aikana oma HOPS-valmentaja. Mikäli ryhmästäsi päättää lähteä useampi opiskelija suorittamaan opintoja nopeammassa tahdissa, voidaan teitä varten perustaa oma ryhmä vertaistuen mahdollistamiseksi. Ryhmälle voidaan luoda esimerkiksi oma Teams-ryhmä, jossa voitte vaihtaa ajatuksia, ideoita ja jakaa kokemuksia opiskeluun liittyen. Voitte halutessaan kutsua HOPS-valmentajan ryhmään tarvittaessa.

Sivusta vastaa: Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 15 toukokuun, 2024