Opiskelijapalaute ja laatu

Opiskelijoille suunnatut kyselyt toimivat Humakissa tärkeänä laadunseurannan välineenä. Palautteet kerätään anonyymisti ja niistä saatua tietoa käytetään toiminnan kehittämisessä. Opiskelijapalautteiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä informoidaan opiskelijoita. Humakin laatutyö on jatkuvaa kehittämistä, jolla vastataan opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin sekä yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksiin.