Opinnäytetyö

Humakissa opinnäytetyö on tilaustyönä suoritettava työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään ryhmä-, pari- tai yksilötyönä. Kommunikointiin ja arkistointiin käytetään Wihi-työkalua. Kaikki opinnäytetyöt tarkistetaan plagioinnin estämiseksi Turnitin-palvelussa. Kaikkien ammattikorkeakoulujen valmiit opinnäytetyöt löytyvät Theseuksesta.

Wihi on opinnäytetyön tekemisen kommunikointi- ja arkistointityökalu. Sen kautta kulkevat opinnäytetyöhön liittyvät viestit opiskelijan, opinnäytetyön ohjaajan ja tilaajan välillä. Opinnäytetyön aihe-ehdotus, opinnäytetyösuunnitelma, opinnäytetyön yhteistyösopimus sekä opinnäytetyön eri palautusvaiheet prosessoidaan Wihissä, ja siellä opinnäytetyö myös arvioidaan aikanaan.

Löydät Wihin käyttöohjeet täältä.

Opinnäytetyöopas antaa yleiset toteutukselle ja arvioinnille yleiset linjaukset, joita käytännön tilanteissa sovelletaan. Opas on tarkoitettu sekä opinnäytetyötä tekevälle opiskelijalle että ohjaavalle opettajalle. Opas tarjoaa informaatiota myös Humakin työelämäkumppaneille, jotka toimivat opinnäytetöiden tilaajina ja työelämäohjaajina.

Opinnäytetyöopas AMK-tutkinto

Opinnäytetyöoppaan tarkoitus on kuvata, mitä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöllä Humakissa tarkoitetaan, minkälaisia opinnäytetyössä sovellettavat menetelmät ovat ja miten opinnäytetyöprosessi etenee ideasta valmiiksi työksi. Lisäksi oppaassa annetaan neuvoja tekijöille työn eri vaiheissa.

Opinnäytetyöopas YAMK

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) edellyttää, että kaikkien julkista rahoitusta saavien organisaatioiden verkkopalveluiden täytyy olla saavutettavia. Tämä koskee myös Humakin opinnäytetöitä, jotka julkaistaan Theseus-verkkokirjastossa – eli lähes kaikkia opinnäytetöitä.

Opinnäytetyön saavutettavuusvaatimukset

Opinnäytetyön lähteitä kerätessä yksi keskeinen huomioitava on lähdemateriaalin monipuolisuus ja sen sopivuus aiheeseen. Tässä oppaassa on tarkempaa tietoa kirjastojen palveluista saatavista lähteistä ja verkkolähteistä.

Opinnäytetyön tiedonhankinta: Lähteet opinnäytetyössä

  • Opinnäytetyöseminaarit päiväopiskelijoille ja monimuoto-opiskelijoille toteutetaan pääsääntöisesti neljästi vuodessa. Tarkemmat päivämäärät saat yhteiseltä Opinnäytetyö (AMK) Hoodle-alustalta ja oman koulutuksesi/kampuksesi/verkko- tai monimuototutkintosi valmentajalta. Opinnäytetyön arvioitavaksi jättämiseen kuuluu pakollinen kypsyysnäyte.
  • Palauta valmis opinnäytetyö lataamalla se plagioinnintarkastukseen Wihissä.
  • Kun opinnäytetyö on hyväksytty ja läpäissyt plagioinnintarkastuksen, tallenna valmis opinnäytetyö ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-tietokantaan. Työ tallennetaan PDF/A-muodossa, jonka tiedostonimi on muotoa Sukunimi_Etunimi. PDF/A-muotoon tallentaminen ohjeistetaan saavutettavuusoppaassa.
  • Ohjeita Theseus-tallennuksen tekoon Theseuksen verkkosivuilla
  • Jos opinnäytetyön tekijöitä on useampi kuin yksi, riittää että yksi tekee työn tallennuksen Theseukseen. Jos opinnäytetyöllä on monta tekijää, jotka ovat eri korkeakouluista, jokainen tekijä tallentaa työn itse oman korkeakoulunsa kokoelmiin.
  • Humak säilyttää kaikista opinnäytetöistä sähköisen arkistokappaleen Theseuksessa joko avoimessa tai käyttörajatussa kokoelmassa.  
  • Theseuksesta voit kysyä lisää osoitteesta theseus@humak.fi

AMK-tutkinnon opiskelijan opas opinnäytetyön tekemiseen löytyy täältä

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: 8 huhtikuun, 2024