Ohjaus ja valmennus opintojen aikana

Humakissa opiskelijan opintojen ohjaus ja valmennus nähdään laajana, opiskelijaa ammatillisesti kehittävänä ja tukevana kokonaisuutena, joka on kaikkien Humakissa työskentelevien yhteistä työtä. Täältä löydät opiskelijoille laaditut ohjauksen ja valmennuksen huoneentaulut sekä kuvauksen siitä, miten ammatillista kehittymistäsi seurataan opintojen aikana pidettävissä kehityskeskusteluissa.

Videoneuvotteluhahmoja

Millaista ohjausta ja valmennusta saat opintojesi aikana?

Humakissa ohjaus sisältää opinto-ohjauksen ja siihen kuuluvan tieto- ja neuvontatyön. Valmennuksen keskiössä on työelämälähtöisyys ja opiskelijan oma ammattiala.

Ohjausta ja valmennusta toteutetaan opintojen ohjauksen ja valmennuksen periaatteiden pohjalta. Niin AMK-tutkinto-opiskelijoiden kuin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintojen aikainen ohjaus ja valmennus eri toimijoiden näkökulmasta on kuvattu huoneentaulujen avulla. Huoneentaulut selventävät eri toimijoiden rooleja ja vastuita ohjauksen ja valmennuksen prosessissa. Niiden avulla osaat olla yhteydessä oikeaan tahoon ohjaustarpeestasi riippuen.

Tutustu alla tarkemmin periaatteisiin, joiden pohjalta ohjaus- ja valmennustyötä toteutetaan sekä huoneentauluihin.

Humakissa on laadittu opintojen ohjauksen ja valmennuksen periaatteet, joiden pohjalta työtä toteutetaan. Periaatteet on laadittu Opetushallituksen Hyvän ohjauksen kriteerit -julkaisun ja eAMK-hankkeessa laadittujen Digiohjauksen laatukriteerien pohjalta.

 1. Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja oikea-aikaisuus: Saat tarpeitasi vastaavaa ohjausta ja valmennusta kaikissa opintojesi vaiheissa osana Ammatillinen kehittyminen 5 op -opintojaksoa. Tiedät, miten hakeudut ohjaukseen ja keneen otat yhteyttä eri tilanteissa.
 2. Esteettömyys ja saavutettavuus: Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa. Esteettömyys sisältää myös kielellisen saavutettavuuden. Sinulla on oikeus saada yksilöllistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeutesi, vammasi, sairautesi tai kulttuuritaustasi perusteella. Ohjausta on tarjolla eri tavoilla (yksilö- ja ryhmäohjaus) ja eri välineillä.
 3. Ammatillisen kehittymisen, jatkuvan oppimisen ja urasuunnittelun tukeminen: Saat koko opintojesi ajan tukea opiskeluusi, oman osaamisesi tunnistamiseen ja kuvaamiseen sekä ammatilliseen kehittymiseesi. Tunnistat erilaisia työ-, työllistymis- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia suhteessa omaan osaamiseesi. Osaat tehdä tulevaa työuraasi koskevia suunnitelmia ja valintoja sekä edetä niiden mukaisesti.
 4. Aktiviisuus, osallisuus ja vastuullisuus: Sinulla on aktiivinen rooli omien opintojesi edistämisessä. Suunnittelet oman opinto- ja urapolkusi ohjauksen sekä valmennuksen tuella. Asetat omalle osaamisellesi tavoitteita osaamisperusteisen opetussuunnitelman avulla.
 5. Eettisyys, luottamuksellisuus ja turvallisuus: Ohjauksessa ja valmennuksessa huomioidaan opinto-ohjauksen yleiset eettiset periaatteet. Ohjaustilanteissa vallitsee luottamuksen ilmapiiri, ja tila tarjoaa häiriöttömän keskittymisen ja yksityisyyden suojan. Ohjaustilanne täyttää tietoturvaan ja -suojaan asetetut vaatimukset.
 6. Hyvinvointi: Sinulle on tarjolla opintojasi ja arkeasi tukevia palveluja ja toimintaa. Elämäntilanteesi ja voimavarasi huomioidaan ohjauksessa ja henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi (HOPS).

Tutustu tarkemmin kuvan sisältöihin klikkaamalla kysymysmerkkejä. Voit halutessasi kuunnella kysymysmerkeistä avautuvien tekstilaatikoiden sisällöt valitsemallasi äänellä ja kielellä. Klikkaa tarvittaessa Fullscreen-painiketta kuvan alapuolella, niin näet kuvan suurempana. Pääset kuvaan myös tästä

Tutustu tarkemmin kuvan sisältöihin klikkaamalla kysymysmerkkejä. Voit halutessasi kuunnella kysymysmerkeistä avautuvien tekstilaatikoiden sisällöt valitsemallasi äänellä ja kielellä. Klikkaa tarvittaessa Fullscreen-painiketta kuvan alapuolella, niin näet kuvan suurempana. Pääset kuvaan myös tästä

Jokaiselle Humakin kampukselle on nimetty opinto-ohjaaja, jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu auttaminen, mikäli kohtaat opintojesi aikana haasteita. Opinto-ohjaajat työskentelevät kanssasi erilaisin tavoin. Voit sopia yksilötapaamisen kasvotusten tai etäyhteydessä verkossa ja osallistua kuukausittain järjestettäviin pajoihin ja teemapäiviin. Lisätukea saat myös osallistumalla vapaasti valittaviin opintojaksoihin:

 • Otetta opintoihin 2 op (VVOO08)
 • Askeleita urapolulla 2 op (VVAU01)

Opinto-ohjaajat toimivat myös alueiden opiskelijahyvinvoinnista vastaavina lehtoreina.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Kulttuurituotanto

 • Jyväskylä: Eeva Mäntylä p. 050 4420 564
 • Kauniainen: Paula Kostia p. 050 4355 308
 • Turku: Tiina Heimo p. 0400 349 293
 • Verkkotutkinto: Paula Kostia p. 050 4355 308
 • YAMK: Paula Kostia p. 050 4355 308

Tulkkaus

 • Helsinki: Hanna Putkonen p. 050 4119 594
 • Kuopio: Piia Mylly p. 0400 349 252

Yhteisöpedagogi

 • Jyväskylä: Eeva Mäntylä p. 050 4420 564
 • Kuopio: Piia Mylly p. 0400 349 252
 • Helsinki / Nurmijärvi: Sari Huttu p. 0400 349 381
 • Turku: Tiina Heimo p. 0400 349 293
 • MOVE: Tarja Jukkala p. 0400 349 269 ja Katja Munter p. 050 350 6367
 • TYKE: Tarja Jukkala p. 0400 349 269
 • YAMK: Katja Munter p. 050 350 6367

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi.

Miten varaan ajan opinto-ohjaajalta?

Voit varata ajan opinto-ohjaajalle Pepin Opiskelijan työpöydältä löytyvällä Tapaamisajat-toiminnolla. Katso ohjeet tästä. Mikäli et löydä Tapaamisajat-toiminnon kautta ohjausaikaa opinto-ohjaajallesi, olethan yhteydessä asianomaiseen opinto-ohjaajaan.

Lue Humakin opintopsykologin palveluista Opiskelijahyvinvointi ja -terveys -sivulta.

Ammatillinen kehittyminen ja kehityskeskustelut

HOPS-valmentajasi antaa sinulle vuosikurssi- ja pienryhmätasoisen valmennuksen lisäksi yksilövalmennusta, jossa keskitytään henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuusi, kehittymiseesi sekä uranäkymiisi. Ammatillisen kehittymisen seuranta tapahtuu vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelussa huomioidaan koulutuksesta riippuen yleiset ja kunkin ammattialan alakohtaiset kompetenssit.

Valmennus sisältyy AMK-tutkinnoissa Ammatillinen kehittyminen 5 op -opintojaksoon.

Mitä asioita kehityskeskusteluissa käydään läpi?

Ensimmäinen kehityskeskustelu käydään heti opintojesi alussa. Sovi keskustelusta valmentajasi kanssa ja tee vapaamuotoinen AHOT-suunnitelma. HOPS-valmentaja tarkistaa suunnitelman kehityskeskustelussa ja kirjaa yhdessä sovitut asiat HOPSiisi. Tarkistetun suunnitelman pohjalta tiedät, mille opintojaksoille sinun tulee ilmoittautua ja minkä opintojen osalta teet hakemuksen eAHOT-työkaluun. Opiskelijan AHOT-ohjeisiin pääset tästä.

Ohessa on kuvattu kehityskeskusteluiden suuntaa antavat sisällöt koko opintojesi aikana. Huomaa, että keskusteluiden sisällöissä, ajankohdissa ja määrissä saattaa olla koulutus- ja toteutuskohtaisia eroavaisuuksia.

Ensimmäinen vuosi

 • Syksy: Ensimmäisen lukuvuoden opinnot, HOPS, AHOT, tavoitevalmistumisaika ja opintojen eteneminen
 • Kevät: Opintojen eteneminen, toisen vuoden opinnot, kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopinnot, kesäopinnot

Toinen vuosi

 • Syksy/kevät: Opintojen eteneminen, kolmannen vuoden opinnot, ammatilliset harjoittelut (perus- ja syventävä taso), uraohjaus, kesäopinnot

Kolmas vuosi

 • Syksy/kevät: Opintojen eteneminen, neljännen vuoden opinnot, kehittävä harjoittelu ja opinnäytetyö, uraohjaus, vapaasti valittavat opinnot

Neljäs vuosi

 • Syksy: Valmistuminen ja työelämään siirtyminen
 • Kevät: Kompetenssikeskustelujen yhteenveto, valmistuminen, uraohjaus

Sivusta vastaa: Emilia Lehtonen, Koulutussuunnittelijat,
Viimeksi päivitetty: 15 maaliskuun, 2023