Miten opiskelen Humakissa?

Humakissa opetuksen lähtökohtana on valmennuspedagogiikka. Valmennuspedagogiikan keskeisiä elementtejä ovat työelämäperustainen ja yhteisöllinen oppiminen sekä vuorovaikutus. Opiskelija nähdään aktiivisena tiedon rakentajana ja kokemusten prosessoijana yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa. Opiskelijan osaaminen rakentuu sekä koulutuksen kautta omaksutun tiedon että käytännön kokemuksien - kuten työelämäprojektien ja harjoitteluiden - kautta karttuvan hiljaisen tiedon varaan.