eAHOT-työkalu

AHOT-hakemukset tehdään Pepin eAHOT-työkalulla. Tältä sivulta löydät sekä kirjalliset että video-ohjeet hakemuksen laadintaan.

Miten eAHOT-työkalu toimii?

AHOT-hakemukset tehdään Pepin eAHOT-työkalulla, jonka löydät Opiskelijan työpöydän yläpalkista eAHOT-hyväksilukeminen -kohdasta. Huomaa, että eAHOT-työkalu koskee vain AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelijoita. AHOT-menettely ei ole käytössä avoimen AMK:n opiskelijoilla.

Tältä sivulta löydät yksityiskohtaiset ohjeet eAHOT-hakemuksen laadinnasta sekä kirjallisina ohjeina että tekstitettyinä videoina. Mikäli tarvitset apua eAHOT-hakemuksen laadintaan, käännythän ensisijaisesti HOPS-valmentajasi puoleen. Teknistä tukea saat osoitteessa peppi@humak.fi.

Ennen eAhot hakemuksen jättöä sinun tulee osallistua valmennuskeskusteluun valmentajasi kanssa ja perehtyä AHOT-menettelyn eri vaiheisiin ja periaatteisiin, pääset niihin tästä.

Käsitteet ja AHOT-menettelyn kulku pääpiirteittäin

Tutustu AHOT-menettelyn keskeisiin käsitteisiin ja eAHOT-hakemuksen kulkuun alla.

Tunnistamisessa jäsennät eri tavoin hankkimaasi osaamista suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin niin, että pystyt kuvaamaan ja osoittamaan osaamisesi.

Tunnustaminen tarkoittaa virallista hyväksyntää osaamisellesi.

AHOT-menettelyssä osaaminen on voinut karttua ennen opintoja tai opintojen aikana esim. muualla suoritetuista opinnoista, Humakissa aiemmin suoritetuista opinnoista, työkokemuksesta tai vapaa-aikaan liittyvistä toimista. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Aiemmin hankitulla opinnolla tai osaamisella voidaan korvata opiskelijan HOPSissa oleva opintojakso, tai jos HOPSista ei löydy vastaavaa opintojaksoa, aiemmin hankittu opinto tai osaaminen sisällytetään eli tuodaan sellaisenaan, käytännössä vapaasti valittaviin opintoihin. 

Käsitteellä eAHOT viitataan sähköisesti tapahtuvaan asiointiprosesssiin: teet hakemuksen Pepin eAHOT-työkalulla, jonka jälkeen hakemus käsitellään samassa järjestelmässä HOPS-valmentajan tai kielten opettajan toimesta.

eAHOT-hakemuksen kulku lyhyesti

 1. eAHOT-hakemus koostuu perustiedoista, suorituspaikoista ja hakemuksen osista.
 2. Tarkista eAHOT-hakemusta tehdessäsi, että perustietosi ovat oikein ja kirjaa aiemmin käydyn HOPS-keskustelun ajankohta.
 3. Lisää kaikki ne suorituspaikat, joissa hankittua osaamista haluat hyväksilukea. Liitä mukaan aina todistus.
 4. Tee hakemuksen osat (eAHOT-työkalussa opinnot tai osaamiset) valitsemalla, haetko korvaavuuksia ja/tai sisällyttämisiä. Tavoitteena on, että kirjaat samaan hakemukseen kaiken sen aiemmin hankitun osaamisen, joka sinulla on. Tämä on sovittu HOPS-keskustelussa. Yksi hakemus voi koostua useasta hakemuksen osasta (1 osa = 1 opintojakso). Esim. jos haet kahteen opintojaksoon hyväksilukua, hakemuksesi muodostuu kahdesta osasta. 
 5. Lähetä hakemus HOPS-valmentajalle tai kielten opettajalle, jos kyse on kieliopintojen ahotoinnista. Täydennä tarvittaessa hakemusta, mikäli se palautetaan sinulle täydennettäväksi.
 6. Hakemus käsitellään. Tarvittaessa osoitat osaamisesi käsittelijän päätöksen mukaan. Tämä kirjataan Pepin Opiskelijan työpöydän Sopimuspankkiin.
 7. Saat sähköpostiviestit hakemuksen eri vaiheista. Katso tarkemmin eAHOT-palveluun liittyvä viestiliikenne.

Hakemuksen tekeminen

Opiskelijan työpöydän yläpalkista avautuu eAHOT-Hyväksilukeminen.

Klikkaa painiketta ”Uusi hakemus”. Tarkista ensin, että yläosassa olevat perustiedot ovat oikein. Merkitse HOPS-keskustelun tiedot ja klikkaa ”Tallenna”-painiketta.

Hakemus on luonnos-tilassa, kunnes lähetät sen ”Lähetä hakemus” -painikkeesta. Voit jatkaa hakemuksen käsittelyä myöhemmin, jos et lähetä hakemusta. Voit myös poistaa hakemuksen klikkaamalla ”Peruuta hakemus” -painiketta.

Tässä vaiheessa lisäät AHOT-hakemuksen kaikki ne suorituspaikat, joissa hankittua osaamista haluat hyväksilukea. Valitse suorituspaikan tyyppi: Oppilaitos, Työkokemus tai Muu (esim. harrastustoiminta).

Oppilaitos

 1. Valitse ”Suorituspaikan tyyppi” -kentässä sopiva oppilaitos (esim. toinen ammattikorkeakoulu). Mikäli haet hyväksilukemista opinnolla, joka on suoritettu aiemmin Humakiin, valitse suorituspaikan tyypiksi “Oma AMK (Humak)” ja valitse tässä tapauksessa seuraavasta valikosta “Suorituspaikka” vaihtoehto “Humanistinen ammattikorkeakoulu” (Huom. näkyy vain tämä vaihtoehto). Mikäli suorituspaikkaa ei löydy alasvetovalikosta, rastita ”Suorituspaikkaa ei löydy valikosta” ja kirjoita avautuviin kenttiin nimi sekä suomeksi että englanniksi. Olethan huolellinen englanninkielisen nimen oikeinkirjoituksessa (esim. substantiivit ovat isolla alkukirjaimella). ”Koulutuksen nimi” -kenttään voit kirjoittaa esimerkiksi Avoimen AMK:n opinnot, Viestinnän tutkinto-ohjelma jne. ”Kuvaus”-kenttään voit kirjoittaa käsittelijälle hyödyllistä lisätietoa.
 2. Kirjaa mahdollisimman tarkasti asiat ”Saamani osaamisen kuvaus suhteessa osaamistavoitteisiin” -kenttään, jotta hyväksilukijalla on riittävät tiedot päätöksen tekemiseksi.
 3. Lisää liitteeksi todistus tai opintosuoritusote ”Valitse tiedostot” -painikkeella. Liitteet voivat olla esimerkiksi pdf- tai kuvatiedostoja. Huom. Liite on pakollinen, eikä hakemusta voi lähettää ilman liitettä.

Voit siirtää muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen suoritusmerkinnät Humakiin hakemalla suorituksille linkin Oma opintopolku –palvelusta ja liittämällä linkin eAHOT-hakemukseen Pepissä. Tältä sivulta löydät kuvalliset ohjeet CampusOnline-opintojen lisäämisestä palvelun kautta.

Työkokemus tai Muu

 1. Valitse ”Suorituspaikan tyyppi” -kentässä ”Muodollisen koulutuksen ulkopuolella” -vaihtoehto. Rastita ”Työnantajaa/muu ei löydy valikosta” ja kirjoita avautuviin kenttiin nimi sekä suomeksi että englanniksi. ”Kuvaus”-kenttään voit kirjoittaa käsittelijälle hyödyllistä lisätietoa työpaikastasi tai harrastustoimintasi.
 2. Kirjaa mahdollisimman tarkasti asiat ”Saamani osaamisen kuvaus suhteessa osaamistavoitteisiin” -kenttään, jotta hyväksilukijalla on riittävät tiedot päätöksen tekemiseksi.
 3. Lisää liite esim. työtodistus ”Valitse tiedostot” -painikkeella. Yhden liitteen maksimikoko on 64 MB. Liitteet voivat olla esimerkiksi pdf- tai kuvatiedostoja. Huom! Liite on pakollinen, eikä hakemusta voi lähettää ilman liitettä.
 4. Muista lisätä AHOT-hakemukseen kaikki ne suorituspaikat, joissa aiemmin hankittua osaamista haluat hyväksilukea.

Voit hakea hyväksilukua koko opintojakson laajuudelle. Valmentaja arvioi onko osaamisesi riittävä korvaamaan koko opintojakson. Vain alle 10 vuotta vanhoja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea Humakissa. Jos valmentaja katsoo, että osaamisesi ei riitä kattamaan koko opintojakson laajuuttaa, voi hän edellyttää osaamisen näyttöä. Osaamisen näytöstä sovitaan ahot-hakemuksen sopimukset-kohdassa. Näet hakemuksen lisäksi sopimuspankista, mitä osaamista sinun tulee vielä osoittaa opintojakson suorittamiseksi. Myös HOPSista näet opintojaksoon liitetyt sopimukset. Opintojakso ei näy opintosuoritusotteessasi suorituksena ennen kuin näyttö on tehty ja opintojakso on kirjattu kokonaan suoritetuksi.

Korvaamisen hakeminen (ei vapaasti valittaviin opintoihin)

Oppilaitoksessa suoritetut opinnot

 1. Klikkaa ” + Lisää aiemmin suoritettu opinto” -painiketta.
 2. Valitse haettavan hyväksilukemisen tyyppi (Korvaaminen) ja valitse hakemuksen käsittelijä (valmentajasi tai kielten opettaja kieliopintojen osalta).
 3. Merkitse tarvittavat tiedot ”Lisää aiemmin suoritettu opinto” -osion kenttiin. Aikaisemman opinnon tunnus, nimi suomeksi ja englanniksi, tyyppi ja suorituskieli, laajuus, arviointi, suorituspaikat ja suorituspäivämäärä tulee kirjata liitteenä olevan todistuksen mukaisena. Olethan huolellinen englanninkielisen nimen oikeinkirjoituksessa (esim. substantiivit ovat isolla alkukirjaimella). Mikäli sinulla ei ole tiedossa suorituksen englanninkielistä nimeä, voit selvittää sen oppilaitoksesta, jossa suoritit opinnon (CampusOnlinen osalta korkeakoulujen yhteystiedot).
 4. Huom. Valitse vain yksi suorituspaikka ja vain yksi opintojakso, johon haet hyväksilukua!

  ”Perustelut”-kenttään kirjoita, millä osaamisella haet hyväksilukua suhteessa ko. opintojakson osaamistavoitteisiin.

 5. Valitse klikkaamalla +Lisää -painiketta HOPSistä opintojakso, jota esität korvattavaksi aikaisemmin suoritetulla opinnolla. Tee jokaisesta ahotoitavasta opintojaksosta oma hakemuksen osa.
 6. Lisää-painikkeen klikkaamisen jälkeen tiedot siirtyvät näkymän oikeaan reunaan (mikäli haluat poistaa lisäämäsi opinnon, klikkaa ko. opinnon kohdalla Poista-painiketta oikeassa reunassa).
 7. Jos haet useampaa muualla suoritettua opintoa korvaamaan yhtä Humakin opintojaksoa, kirjaa jokainen muualla suoritettu opinto omaksi hakemuksen osaksi ja valitse niille kaikille sama Humakin opintojakso. Kirjaa opintojen tiedot yllä olevan ohjeen mukaan.
 8. Klikkaa lopuksi ”Tallenna”-painiketta oikeasta alakulmasta.

Sisällyttämisen hakeminen (vapaasti valittaviin opintoihin)

Oppilaitoksessa suoritetut opinnot

 1. Klikkaa ”+Lisää aiemmin suoritettu opinto” -painiketta.
 2. Valitse ensin haettavan hyväksilukemisen tyyppi (Sisällyttäminen) ja ja valitse hakemuksen käsittelijä (valmentajasi tai kielten opettaja kieliopintojen osalta).
 3. Merkitse tarvittavat tiedot ”Lisää aiemmin suoritettu opinto” -osion kenttiin. Aikaisemman opinnon tunnus, nimi suomeksi ja englanniksi, tyyppi ja suorituskieli, laajuus, arviointi, suorituspaikat (Huom. lisää vain yksi suorituspaikka yhtä hakemuksen osaa kohti) ja suorituspäivämäärä tulee kirjata liitteenä olevan todistuksen mukaisena. Olethan huolellinen englanninkielisen nimen oikeinkirjoituksessa (esim. substantiivit ovat isolla alkukirjaimella). Kirjoita ”Perustelut”-kenttään, millä osaamisella haet hyväksilukua.
 4. Valitse kohdasta Sijoita sisällytettävät opinnot/osaamiset HOPS-rakenteeseen Vapaasti valittavat
 5. Klikkaa lopuksi ”Tallenna”-painiketta oikeasta alakulmasta.

Työssä tai vapaa-ajalla (muualla kuin oppilaitoksessa) hankittu osaaminen

 1. Klikkaa ”+Lisää aiemmin hankittu osaaminen” -painiketta.
 2. Valitse ensin haettavan hyväksilukemisen tyyppi (Korvaaminen/Sisällyttäminen) ja valitse hakemuksen käsittelijä (valmentajasi).
 3. Valitse suorituspaikka (Huom. lisää vain yksi suorituspaikka ja suorituspäivä.
 4. Kirjoita ”Perustelut”-kenttään, millä osaamisella haet hyväksilukua.
 5. Valitse minkä opinnon haluat osaamisellasi korvata hopsillasi tai mihin kohtaan hopsillasi haluat sijoittaa opinnon.
 6. Klikkaa lopuksi ”Tallenna”-painiketta oikeasta alakulmasta.

Kun olet täyttänyt hakemuksen, voit tarkastella tallentamiasi tietoja. Voit vielä tässä vaiheessa muokata tarvittaessa tietoja joko ”Muokkaa”-painikkeella tai klikkaamalla kynä-symbolia. ”Lähetä hakemus” -painikkeesta siirtyvät tiedot HOPS-valmentajalle / kielten opettajalle. Tämän jälkeen et enää voi muokata hakemusta, mutta voit edelleen katsoa sen tietoja. Voit seurata hakemuksen tilaa Opiskelijan työpöydän ”eAHOT-hyväksilukeminen” -valikosta.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi käsiteltäväksi, et voi sitä enää muokata. Jos HOPS-valmentaja tai kielten opettaja palauttaa hakemuksesi, voit muokata sitä. Palautettu hakemuksesi näkyy eAHOTissa alempana olevan kuvan mukaisesti (keltainen Palautettu-laatikko).

Palautetun hakemuksen muokkaaminen

Palautetun hakemuksen opinnolla tai osaamisella otetaan muokkaustilaan Kynä-symbolista, jolloin voit tehdä seuraavia toimintoja:

 • Täydentää hakemustasi
 • Poistaa lisäämiäsi opintoja

Mikäli hakemuksessasi on ollut useita osia, katso mitkä osat on palautettu täydennettäväksi. Tämä tieto näkyy korjauskehotteen kanssa esim. kuten kuvassa alla. Muokkaustilaan pääset Kynä-symbolista:

Kun olet muokannut tarvittavat tiedot, paina Palauta käsittelyyn, jolloin hakemuksesi siirtyy käsittelijälle hyväksyttäväksi.

Hyväksilukemisen tyypin vaihtaminen

Voit vaihtaa hyväksilukemisen tyypin valikosta Haettavan hyväksilukemisen tyyppi.

Hakemuksesi palautuu HOPS-valmentajalle / kielten opettajalle kuitenkin vasta lomakkeen ”Palauta käsittelyyn” -painikkeen kautta! Tässä yhteydessä voit myös kirjoittaa täydentämistä tai korjaamista koskevan viestin:

Voit tutustua eAHOT-työkalun käyttöön myös kuvitteellisen ja havainnollisen esimerkin kautta ja soveltaa siinä olevia tietoja oman hakemuksen tekemiseen. Esimerkki sisältää useaan eri oppilaitokseen suoritettua aiempaa osaamista ja erilaista muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista. Siinä on myös kuvattu yksityiskohtaisesti, miten hakemuksen osat luodaan ja mitä tietoja mihinkin kenttään on tarkoitus laittaa.

Pääset esimerkkiin tästä.

Hakemuksen käsittely

Saat sähköpostin hakemuksestasi. Voit seurata hakemuksesi etenemistä myös eAHOTista. Näet kaikki hakemuksesi eAHOTissa seuraavan kuvan mukaisesti (mikäli olet tehnyt useampia hakemuksia).

Sarakkeen nimestä voit järjestää sarakkeen tiedot joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Tarvittaessa osoitat osaamisesi käsittelijän päätöksen mukaan. Päätöksen näet Sopimuspankissa (pääset Sopimuspankkiin Opiskelijan työpöydän yläreunasta). Huomaathan, että haetusta hyväksiluvusta voi tulla hyväksytty päätös, jonka lisäksi osaaminen on osoitettava erikseen sovittavalla tavalla. Näet sopimuksesta tarkemmat tiedot.

Mikäli hyväksiluku hyväksytään osittain, käsittelijä kirjaa sopimuksen Sopimuspankkiin. Sopimukseen on merkitty, mikä osaamisesi on hyväksytty ja mitä sinun tulee vielä osoittaa. Sopimuspankissa on ”Sopimukset”- ja ”Viestit” -näkymät (voit vaihtaa näiden välillä vasemmassa reunassa olevien linkkien avulla). Sopimukset näkyvät myös HOPSissasi välilehdellä “Viestit”.

eAHOT-palveluun liittyvä viestiliikenne

Sähköpostiviestit lähtevät asiointiprosessin seuraavissa vaiheissa opiskelijalle.

Kun hakemus palautetaan sinulle

Viestin otsikko: Hyväksilukuhakemus palautettu täydennettäväksi. Täydennä tietoja opinnolle X (X = opintojakson tunnus)
Viestin lähettäjä: noreply@humak.fi

Viestin sisältö on seuraavan tyyppinen:

Täydennä tietoja opinnolle X (X= opintojakson tunnus). Etunimi Sukunimi pyytää seuraavaa muutosta: XXX (Etunimi Sukunimi on käsittelijä joka on laittanut tämän hakemuksen osan palautettavaksi opiskelijalle; XXX on käsittelijän kommenttiviesti)

Täydennä puuttuvat tiedot palautettuun hakemukseesi eAHOT-palvelussa (EAHOT-HYVÄKSILUKEMINEN Pepin Opiskelijan työpöydällä). Avaa hakemus muokkausta varten klikkaamalla painiketta ”Muokkaa”. Hakemuksen osaa tai suorituspaikkaa pääset muokkaamaan kynä-ikonien kautta. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna. Muutosten jälkeen klikkaa painiketta ”Palauta käsittelyyn”. Kirjoita halutessasi viesti käsittelijälle ja klikkaa ”Palauta käsittelyyn”.

Kun hakemuksesta annetaan päätös 

Viestin otsikko: Hyväksilukuhakemus opinnolle X on käsitelty (X on opintojakson tunnus)
Viestin lähettäjä: noreply@humak.fi

Viestin sisältö on seuraavan tyyppinen:

Hyväksilukuhakemuksesi on käsitelty. Opinnot: Y (Y on opintojakson nimi)

Opintojen koodit: X (X on opintojakson tunnus)
Päätös: Hyväksytty (tai jokin muu päätös)
Päätökseen liittyvä viesti: Z (X on päätöksentekijän laittama kommenttiviesti)
Päätöksen teki: Etunimi Sukunimi (Etunimi Sukunimi on päätöksen tehneen henkilön nimi)

Huom. Pelkkä päätöksen tekeminen ei vielä tarkoita että hyväksilukeminen näkyy opiskelijan HOPSissa (hyväksilukeminen täytyy vielä erikseen tallentaa päätöksentekijän toimesta).

Hyväksilukupankki

Pepin 4.2.5 versiossa tulee käyttöön Hyväksilukupankki. Hyväksilukupankissa voit hakea, millaisella taustaosaamisella eri tutkinto-ohjelmissa on aiemmin saatu hyväksilukuja. Opiskelijoiden henkilötietoja ei tallenneta pankkiin. Hyväksilukupankki toimii vain, kun sinne on tallennettu tarpeeksi hakemuksia, jotta hakemusten tunnistamattomuus säilyy.  Pääset hyväksilukupankkiin valitsemalla opiskelijan työpöydän yläpalkista eAHOT-hyväksilukeminen ja edelleen avautuvata valikosta Hyväksilukupankki. Sivulla voit hakea hyväksilukuja eri hakukriteereillä.

Liitepankki

Pepin 4.2.5 versiossa tulee mahdollisuus tallentaa eAHOT-hakemuksiin liittyviä dokumentteja liitepankkiin. Pääset liitepankkiin valitsemalla opiskelijan työpöydän yläpalkista eAHOT-hyväksilukeminen ja edelleen avautuvata valikosta Liitepankki. Voit lisätä uusia liitteitä Lisää liitteitä -painikkeesta. Jos liite liittyy jo ennestään hakemukseen, pääset tarkastelemaan hakemuksen tietoja valitsemalla infopainikkeen tiedoston nimen edestä. Tiedot aukeavat uudessa ponnahdusikkunassa. Jos olet lisännyt tiedoston suoraan pankkiin, sen riville ei tule näkyviin kyseistä painiketta. Muistathan lisätä liitteen hakemuksellesi kohdassa Suorituspaikat, pelkkä liitteen lisääminen liitepankkiin ei riitä.

Järjestelmän tekninen tuki

eAHOT-hyväksilukeminen -toimintoon liittyviä kysymyksiä voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen peppi@humak.fi.

Ohjevideot

Oheisissa videoissa on ohjeistettu eAHOT-hakemuksen laatimista. Videoissa on tekstitys.

Hakemuksen luonti – Perustiedot 

Suorituspaikkojen lisääminen – Oppilaitos

Suorituspaikkojen lisääminen – Työkokemus tai muu

 

Näin lähdet luomaan hakemuksen osia: 

Opintojen korvaaminen korkeakouluopinnoilla

Opintojen korvaaminen työkokemuksella, luottamustehtävillä tai vapaa-ajalla hankitulla osaamisella

Opintojen sisällyttäminen tutkintoon

Muun osaamisen sisällyttäminen tutkintoon

Sivusta vastaa: Opintotoimisto, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 19 helmikuun, 2024