Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelussa sinun tulee ensisijaisesti huomioida opiskelemasi tutkinnon opetussuunnitelma ja sen sisältämät osaamistavoitteet. Muita suunnittelun kannalta keskeisiä asioita ovat Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), AHOT-menettelyn ohjeet (mikäli sinulla on ennen Humakin opintoja hankittua osaamista), lukuvuoden aikataulut, opiskeluoikeuteen liittyvät periaatteet sekä opiskelumahdollisuudet muissa korkeakouluissa.