Kesäopinnot

Kesällä on tarjolla useita mahdollisuuksia opiskella ja siten vaikuttaa omien opintojen etenemiseen.

Lennokki

Kesäajan opinnot 2023

Ilmoittaudu Humakin kesäopintoihin (jakso 3) Pepissä 24.5.2023 mennessä. Huomaa, että Humakin tarjoamien kesäopintojen lisäksi sinun on mahdollista opiskella muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamia opintoja CampusOnline.fi:n kautta. Ilmoittautuminen kesän CampusOnline.fi-opintoihin alkaa 13.3.2023. Tutustu alla Humakin koulutuskohtaisiin kesätarjontoihin. Huomaa, että voit hyödyntää myös Pepin Opetustarjontahaku-toimintoa kesäopintojen hakemiseen. Katso ohjeet täältä.

Opiskelijan oppaasta löydät toteutukselle ilmoittautumisen ohjeet. Katso ohjeet kohdasta Peppi-opiskelijan työpöytä kohdasta  ilmoittautumiset. Muista, että sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi pystyäksesi ilmoittautumaan opintojaksojen toteutuksille. Lue lisää opiskeluoikeudesta.

Yleiset opinnot

 • YHYL02-3048 Opiskeluvalmiudet 5 op (M)

Kulttuurituottajan ammatilliset opinnot

 • YHSK01-3039 Suomen kieli ja viestintä 5 op (M)
 • KTY02-3024 Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op (M)
 • KTY03-3024 Kulttuuripolitiikka 5 op (M)
 • TRP01-3022 Kulttuurin rahoitus 5 op (M)
 • KATU1-3005 Innovation (eng.)
 • KATU1-3006 Innovaatiotoiminta
 • YHEN01-3070 Englanti 5 op (M)

Kulttuurituottajan syventävät opinnot

 • YHJT01-3019 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op (P+M)

Vapaasti valittavat opinnot

 • VVVEM29-3001 Virtual Event Management (eng.)
 • VVHT01-3006 Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op (M)
 • VVTU06-3012 Lukupiiri 5 op (M)
 • VVEK12-3013 Englanninkielinen kirjallisuus 3 op (P+M)
 • VVRK13-3013 Ruotsinkielinen kirjallisuus 3 op (P+M)

0-jakson opinnot

Jakson 3 opintojen lisäksi sinun on mahdollista edistää opintojasi suorittamalla 0-jakson toteutuksia. Ilmoittaudu 0-jakson opintoihin 24.5.2023 mennessä:

 • YHYR01-3029 Yrittäjyys 5 op (M)
 • YHYR02-3027 Yritystoiminnan perusteet 5 op (M)
 • TP03-3014 Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op
 • KTY04-3010 Ammatillinen harjoittelu 2: Monialaiset toimintaympäristöt 10 op
 • SO01-3005 Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op
 • SO02-3006 Ammatillinen harjoittelu 4: Talous ja rahoitus 10 op
 • SO03-3005 Ammatillinen harjoittelu 5: Viestintä ja markkinointi 10 op
 • Ammattillinen harjoittelu 6: Eriytyvien suuntautumisopintojen harjoitteluosuus (2/2) 10 op
  • ES02-3007 Liiketoiminta
  • ES04-3005 Digitaaliset tuotannot
  • ES06-3005 Monialaiset tapahtumatuotannot

Sovi harjoittelusta opintojakson vastaavan lehtorin kanssa etukäteen ja laadi harjoittelusopimus Workseed-sovelluksessa.

Muita tapoja kerryttää opintopisteitä kesällä

 • Työn opinnollistaminen: Kesäopintoja voi suorittaa myös työn ja vapaaehtoistoiminnan opinnollistamisella.
  Työn opinnollistamisesta sovit etukäteen oman HOPS-valmentajasi kanssa.

Tulkkauksen ammatilliset opinnot

 • YHSK01-3039 Suomen kieli ja viestintä
 • YHEN01-3070 Englanti

Syventävät opinnot

Pedagogiikkaa verkossa

 • SY01.1-3002 Multimodaalisen opetuksen ja ohjauksen suunnittelu
 • SY01.2-3002 Multimodaaliset oppimisympäristöt ja dialogisuus
 • SY01.3-3002 Multimodaalisen ohjauksen ja opetuksen menetelmiä
 • SY01.4-3002 Multimodaalisen oppimisen ja osaamisen arviointi

Kirjoitustulkkaus

 • SY02.100-3002 Tulkkauksen tutkimus: kirjoitustulkkaus
 • SY02.208-3002 Johdatus kirjoitustulkkaukseen
 • SY02.209-3002 Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus
 • SY02.210-2003 Kirjoitustulkkaus ja teknologia
 • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu / kirjoitustulkkaus

Vapaasti valittavat opinnot

 • VVSS23-3004 Suomea suomeksi edistyneille
 • VVTU02-3013 Otetta suomalaiseen viittomakieleen
 • VVTU14-3003 Silmäys kuurojen historiaan
 • VVTU12-3005 Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen
 • VVTU06-3012 Lukupiiri
 • VVTU13-3006 Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä
 • VVTU13-3007 Multimodal Interaction in professional contexts
 • VVTU18-3003 Mielikuvasta viittomiseen
 • VVTU16-3004 Kuvakommunikoinnin perusteet
 • VVTU15-3004 Kielellinen saavutettavuus
 • VVTU17-3005 Tukiviittomien alkeet

Kesän (3-jakson) opinnot

 • YHJT01-3019 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op 
 • YHPE01P2-3027 Osallistava pedagogiikka 5 op 
 • YHVV04-3036 Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
 • YPYT03-3029 Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op
 • YHEN01-3078 Englanti (huom. järjestö- ja nuorisotyön profiili) 5op. .
 • CEBCE02-3013 Community educators as adventure ed. Experts 5 op 
 • YT00BZ41-3009 Monimuotoisuus työyhteisössä
 • YHSK01-3039 Suomen kieli ja viestintä 5 op
 • YPVV06-3001 Pelikasvatus nuorisotyössä 1 

0-jakson opinnot yhteiset opinnot

 • YHYR01-3029 Yrittäjyys 5 op
 • YHYR02-3027 Yritystoiminnan perusteet 5 op
 • KATU2-3001 Projektit ja talous (korvaa TKI-toiminta -opintojakson)
 • YHTK03 Kehittämistoiminnan käytännöt (huom. tarkista alueesi/toteutustapasi oikea peppi-tunnus)

0-jakson vapaasti valittavat opinnot

 • VVRV09-3053 Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op. Mikäli et vielä ole suorittanut Ruotsi 5 op -opintojaksoa ja tarvitset kertausta ruotsin perusteista – tämä on oikea opintojakso sinulle.
 • VVTU06-3012 Lukupiiri 5 op
 • VVEK12-3013 Englanninkielinen kirjallisuus 3 op
 • VVRK13-3013 Ruotsinkielinen kirjallisuus 3 op

Muita tapoja kerryttää opintopisteitä kesällä

 • Harjoittelu: Kesällä on mahdollista suorittaa joko ammatillista tai kehittävää harjoittelua (teethän harjoittelusopimuksen harjoittelusta vastaavan valmentajan kanssa).
 • Työn opinnollistaminen: Kesäopintoja voi suorittaa myös työn ja vapaaehtoistoiminnan opinnollistamisella.

Monimuodon opiskelijat: Pepissä 0-jaksolla näkyvä tarjonta on käytössä kesälläkin. Omalle ryhmälle suunnatun tarjonnan saa näkyviin HOPS-näkymässä painamalla ”vain omat” -suodatinta. Voit keskustella oman HOPS-valmentajan kanssa suoritustavoista.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 5 toukokuun, 2023