Laatutyö

Humakin laatutyö rakentuu jatkuvan kehittämisen periaatteelle niin että voimme välittömästi vastata yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksiin sekä opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin.

Humak on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 18.6.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että Humakin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Humakin auditointiraportin löydät täältä.

Mikäli sinulla on kehitysidea tai aloite Humakin toiminnan kehittämiseksi tai haluat tuoda esille jonkin arjen laatuteon, kerro se meille laatu- ja aloitekanavan kautta. Mikäli havaitset laatupoikkeaman, voit ilmoittaa siitä ilmoituskanavan kautta. Aloite- ja laatukanavaan tulleet aloitteet, kehittämisideat ja laatuteot käsitellään Humakin laatu- ja toiminnanohjausryhmässä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Laatutyö Humakissa

Ammattikorkeakoulun rehtori vastaa koko ammattikorkeakoulun toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Rehtorin tukena laatutyössä toimii hallintopäällikkö, jonka tehtävänä on koko organisaation laadunhallinnan suunnittelu ja organisointi sekä laatutyöosaamisen kehittäminen. Laatutoiminnan strateginen johtaminen tapahtuu johtoryhmässä. Johtoryhmän jäsenet, yksiköiden johtajat, vastaavat laatutyöstä omissa yksiköissään.

Humakissa laatu- ja toiminnanohjaustyötä koordinoi laatu- ja toiminnanohjausryhmä (LTR), jonka tehtävänä on:  

  • koordinoida Humakin laatutyötä ja toiminnanohjausta   

  • kehittää laatu-, palaute- ja arviointijärjestelmää sekä toiminnanohjausta

  • laatia laatutyöhön ja toiminnanohjaukseen liittyviä ohjeistuksia 

  • tukea ammattikorkeakoulun johtamista ja strategiatyötä laatutyön sekä toiminnanohjauksen näkökulmasta  

Laatu- ja toiminnanohjauksen ryhmässä on myös opiskelijaedustus. 

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: 9 kesäkuun, 2022