Laatutyö

Humakin laatutyössä sovelletaan jatkuvan kehittämisen kehää, jossa vaiheet Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä seuraavat toisiaan.

Laatutyön keskiössä opiskelijat, sidosryhmäkumppanit ja henkilöstö

Humakin laatutyössä sovelletaan jatkuvan kehittämisen kehää, jossa vaiheet Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä seuraavat toisiaan. Seuraava kuva esittää opiskelun laadunhallintaa – toimintatapoja, joiden avulla Humak seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua – opiskelijan näkökulmasta.

Humakin laatutyön periaatteet

 • Toimintaamme ohjaavat Humakin strategia, visio, missio ja arvot.
 • Toimintamme perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittuihin sopimuskausikohtaisiin sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin.
 • Laatutyömme tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia tutkintoja, työelämää uudistavia jatkuvan oppimisen koulutustuotteita, toimialojamme palvelevaa TKI-toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kansallisesti sekä kansainvälisesti.
 • Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmämme perustuu jatkuvan kehittämisen syklille (PDCA-malli): suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä.
 • Edistämme laatutyötä yhteisellä kehittämisen kulttuurilla, jota toteutamme avoimuuden, osallistavuuden ja osallistumismahdollisuuksien kautta.
 • Laatutyömme keskiössä ovat henkilöstö, opiskelijat ja työelämän sidosryhmäkumppanit.
 • Laadunhallinta ja laatutyö on osa jokaisen humakilaisen arkipäivän työtä.

Laatutyön vastuut Humakissa

Ammattikorkeakoulun rehtori vastaa koko ammattikorkeakoulun toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Rehtorin tukena laatutyössä toimii hallintopäällikkö, jonka tehtävänä on koko organisaation laadunhallinnan suunnittelu ja organisointi sekä laatutyöhön liittyvä viestintä. Laatutoiminnan strateginen johtaminen tapahtuu johtoryhmässä.

Humakissa laatu- ja toiminnanohjaustyötä koordinoi laatu- ja toiminnanohjausryhmä (LTR), jonka tehtävänä on:  

 • koordinoida Humakin laatutyötä ja toiminnanohjausta   

 • kehittää laatu-, palaute- ja arviointijärjestelmää sekä toiminnanohjausta

 • laatia laatutyöhön ja toiminnanohjaukseen liittyviä ohjeistuksia 

 • tukea ammattikorkeakoulun johtamista ja strategiatyötä laatutyön sekä toiminnanohjauksen näkökulmasta  

LTR-ryhmässä on myös opiskelijaedustus. 

Toimintaa arvioidaan joka kuudes vuosi toteutettavalla auditoinnilla

Humak on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 18.6.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että Humakin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Tutustu Humakin vuoden 2018 auditointijulkaisuun.

Seuraavan kerran Humak auditoidaan huhtikuussa 2024.

Sivusta vastaa: Johanna Henriksson,
Viimeksi päivitetty: 31 tammikuun, 2024