Opintojaksopalaute

Niin tutkinto-opinnoissa kuin avoimessa AMK:n opinnoissa on mahdollisuus antaa palautetta jokaisen opintojakson yhteydessä Peppiin integroidun Spark-opintopalautejärjestelmän kyselylomakkeen kautta.

Opiskelijoiden on mahdollisuus antaa palautetta jokaisen opintojakson yhteydessä Peppiin integroidun Spark-opintopalautejärjestelmän kyselylomakkeen kautta.

Palautetta voi antaa kahdella tavalla. Opiskelija voi antaa jatkuvaa palautetta koko opintojakson ajan niin monta kertaa kuin hän haluaa. Opintojakson päätyttyä opiskelija voi antaa opintojaksosta loppupalautetta.

Sparkin loppupalautteen lomake aktivoituu automaattisesti viikkoa ennen Pepissä ilmoitettua toteutuksen päättymisajankohtaa. Voit antaa palautetta 2 viikon ajan. Palautteeseen vastaaminen on anonyymiä. Sinulle lähtee automaattinen sähköpostiviesti kyselyyn vastaamisesta.

Vastuulehtorit kehittävät opintojaksoa saadun palautteen pohjalta. Esihenkilö vastaa koko koulutuksensa laadun seurannasta ja resurssoinnista.

Otteita avoimista palautteista voidaan käyttää Humakin koulutusten markkinoinnissa siten, ettei palautteen antajaa voida tunnistaa.

Tutustu opintojakson palauteprosessiin.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: 17 tammikuun, 2024