Opintojaksopalaute

Niin tutkinto-opinnoissa kuin avoimessa AMK:n opinnoissa on mahdollisuus antaa palautetta jokaisen opintojakson yhteydessä erillisellä kyselylomakkeella.

Lehtorit keräävät jokaisen opintojakson päättyessä opintojaksokohtaista opiskelijapalautetta erillisellä kyselylomakkeella. Humakissa otetaan käyttöön syksyn 2021 aikana uusi opintojaksopalautejärjestelmä Spark.

Opintojaksopalautekyselyt löydät Opiskelijan työpöydältä, jossa sinulle näkyvät kaikki käynnissä olevat opintopalautekyselyt opintojaksoilta, joilla olet opiskelijana. Sieltä löydät myös kyselyn sulkeutumisen jälkeen koosteen kaikkien opiskelijoiden antamasta palautteesta (vain numeeriset vastaukset) ja lehtorin vastauksen opiskelijoiden palautteeseen. Palautteeseen vastaaminen on anonyymiä.

Syksyn 2021 aikana osalla opintojaksoista on vielä käytössä vanha opintojaksopalautelomake. Lomakkeen löydät opintojakson Hoodle-alustalta ja voit vastata siihen toteutuksen päättymisestä kahden viikon ajan. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Otteita avoimista palautteista voidaan käyttää Humakin koulutusten markkinoinnissa siten, ettei palautteen antajaa voida tunnistaa.

Toteutuskohtaisiin palautekyselyihin vastaamalla autat meitä kehittämään opetusta.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: syyskuu 3, 2021