Uraseurantakysely

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakouluista valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Osaa kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina.

Mihin ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat työllistyneet? Minkälainen on korkeakoulutetun urapolku?

Viisi vuotta valmistumisesi jälkeen saat sähköpostiisi linkin valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn, jolla selvitetään, mihin ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat työllistyneet, miten tutkinto on vastannut työelämän tarpeita ja minkälainen on korkeakoulutetun urapolku.

Kysely toteutetaan seuraavan kerran loppuvuodesta 2024 vuonna 2019 Humakista valmistuneille.

Korkeakoulut hyödyntävät uraseurantatietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää valtakunnallisia kyselytuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua ja kehittämistarpeita.

AMK-sektorin uraseurantakyselyn tuloksia on saatavilla Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa. Lisäksi uraseurantakyselyn tuloksia on koottu töissä.fi-palveluun. Palvelusta löytyy mm. valmistuneiden uratarinoita, työnimikkeitä ja työelämätietoutta. Lue lisää ammattikorkeakoulujen uraseurannasta!

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: 31 tammikuun, 2024