Harjoittelu

AMK-tutkintoihin sisältyy ammattitaitoa edistävää harjoittelua vähintään 30 opintopistettä. Harjoittelu on työpaikalla tapahtuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla on ennalta määrättyjä oppimistavoitteita. Työskentelet harjoittelupaikalla, mutta samalla tutkit ja kehität työtä sekä rakennat persoonallista ammattitaitoa. Tällä sivulla tutustut Humakin harjoittelukäytänteisiin.

3 henkilöä saman pyörän päällä

Harjoitteluiden myötä oppijasta kehittäjäksi 

Harjoittelut ovat tärkeä osa AMK-tutkinto-opintojasi. Opintoihin on sisällytetty vähintään 30 opintopisteen edestä pakollisia harjoittelujaksoja, jotka valmentavat sinua työelämään käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

Humakin harjoittelun ohjeistukseen on koottu keskeiset käytänteet harjoitteluun liittyen. Tutustuthan Harjoittelun ohjeistukseen siis huolellisesti ennen harjoittelua.

Humakin työelämäkumppaneiden työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset ja muut opiskelijaprojektit löydät Tuudosta. Klikkaa Tuudon valikosta ”Työ ja harjoittelu” -linkkiä ja valitse sieltä Humakin työpaikkailmoitukset.

Voit selata harjoittelupaikkailmoituksia myös osoitteessa career.humak.fi -verkkopalvelussa applikaation lisäksi, mutta tarvitset verkkopalveluun kirjautumiseen Humakin käyttäjätunnukset.

Miten työpaikat jättävät ilmoituksen?

Työpaikat luovat ilmoituksen osoitteessa jobs.humak.fi. Ilmoitusten jättäminen Humakin opiskelijoille on ilmainen palvelu, jonka Humak tarjoaa työpaikoille.

Harjoittelusopimus tehdään oheisella lomakkeella:
https://hform.humak.fi/bin/hform/form/form01.pl?2828bc8767e0aa59fef5cb3919eae5e1.

 • Täytä lomake ja lähetä se lehtorille hyväksyttäväksi.
 • Kun lomake on hyväksytty, tallenna lomake pdf-muodossa. Näet pdf-version, kun klikkaat lomakkeen vasemmassa yläreunassa olevaa kynäikonia.
  Ikonin takaa näet lähettämäsi lomakkeet ja niiden pdf-versiot. Tallenna pdf klikkaamalla pdf-kuvaketta.
 • Vie lomake AtomiSigniin (atomisign.fi) allekirjoitettavaksi. Lisää allekirjoittavat osapuolet (opiskelija, lehtori ja harjoittelun ohjaaja) allekirjoittajiksi.
 • Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, tallenna se Hoodle-alueelle sille osoitettuun palautuspaikkaan.

Lukuvuosi 2023 – 2024

Lukuvuoden 2023 – 2024 aikana työelämäseminaareja
järjestetään kulttuurituotannon koulutuksessa yhteensä viisi kertaa. Voit
osallistua mihin tahansa tarjolla olevista työelämäseminaareista, kun
harjoittelusi on ohi. Seminaariin on mahdollista osallistua joko kampuksella
livenä tai verkossa. Huomaa kuitenkin, että liveseminaari järjestetään vain
lukuvuoden alussa, sen jälkeen seminaarit pidetään verkossa. Seminaarit
järjestetään aina klo 9 – 11.30 seuraavasti:

 • 7.9.2023 Jyväskylä, Turku ja Kauniainen liveseminaari sekä verkkoseminaari (pj Jyväskylä)

 • 9.11.2023 verkkoseminaari (Kauniainen puheenjohtajana)

 • 12.1.2024 verkkoseminaari (Turku puheenjohtajana)

 • 21.3.2024 verkkoseminaari (Jyväskylä puheenjohtajana)

 • 23.5.2024 verkkoseminaari (Kauniainen puheenjohtajana)

Kauniaisten liveseminaari järjestetään osoitteessa
Vanha Turuntie 14, Kauniainen (Työväen akatemia). Turun liveseminaari
järjestetään osoitteessa Harjattulantie 80 (Paasikiviopisto). Jyväskylän
live-seminaari järjestetään Korpilahden kampuksella osoitteessa Tähtiniementie 30.


Verkkoseminaari järjestetään Zoomissa.
Istunnon osoitteen saat harjoittelusi Hoodle-alustalta. Ilmoittaudu
seminaariin 
tästä. 

Tutustu tarkemmin Humakin opiskelijoiden vakuutuksiin harjoittelun aikana Vakuutukset-sivulla.

Harjoittelun ohjaajan arviointilomakkeen löydät lomakkeistosta kohdasta “Harjoitteluun liittyvät lomakkeet”. 

Hyvinvointialueet ovat laatineet harjoitteluun tuleville sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille tartuntatauti- ja rokoteohjeistuksia. Ohjeistukset koskevat muun muassa opiskelijan rokotesuojaa.

Mikäli harjoittelusi toteutuu jollakin hyvinvointialueella, tarkista kyseisen hyvinvointialueen tartuntatauti- ja rokoteohjeistukset ennen harjoittelun alkua. Kysy tarvittaessa apua harjoittelupaikan ohjaajalta.

Rikostaustaotteen tarkistaminen humanistisen ja kasvatusalan opinnoissa 

Ammattikorkeakoululla on oikeus pyytää opiskelijaa toimittamaan rikostaustaote silloin, kun opintoihin kuuluu tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti nuorten ja lasten kanssa työskentelyä (Rikosrekisterilaki (770/1993) 6 §:n 3 momentti). 

Rikostaustaote voidaan pyytää ammattikorkeakoululain 1.1.2012 voimaan tulleiden säännösten mukaan opiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa lain voimaan tulon jälkeen. Humakissa lainsäädäntö koskee Tulkki (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) –opiskelijoita. Ammattikorkeakoulu voi alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeen pohjalta peruuttaa näissä opinnoissa opiskelijan opiskeluoikeuden.

Ohje opiskelijoille ja henkilöstölle

Rikosrekisterin rikostaustaote pyydetään nähtäväksi kaikilta humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoilta, joiden opinnot tai opintoihin sisältyvä harjoittelu edellyttävät olennaisesti työskentelyä alaikäisten ja lasten parissa. Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote ryhmästä vastaavalle HOPS-valmentajalle ennen opintoihin liittyvän harjoittelujakson alkua, kuitenkin viimeistään 1 kk ennen harjoittelun alkamista. Opiskelijoille tiedotetaan rikosrekisterin rikostaustaotteen esittämisvelvollisuudesta heti opintojen alussa ja heidän tulee itse huolehtia otteen esittämisestä annetussa määräajassa. Opiskelija ei voi aloittaa harjoittelujaksoaan ennen kuin hän on esittänyt pyydetyn rikostaustaotteen. Rikosrekisterin rikostaustaote esitetään pääsääntöisesti vain kerran opintojen aikana, mutta Humanistinen ammattikorkeakoulu voi harkintansa mukaan perustellusta syystä pyytää sen esittämistä myös myöhemmin opintojen aikana.

HOPS-valmentaja kuittaa otteen nähdyksi ja merkitsee ylös otteen antopäivämäärän sekä näyttöpäivämäärän. Rikostaustaote on voimassa 6 kuukautta antopäivämäärästä. Valmentaja voi tarvittaessa keskustella tulosyksikön koulutusjohtajan kanssa rikostaustaotteen sisältämien tietojen vaatimista jatkotoimista, esim. harjoittelupaikan valinnasta. Rikostaustaotteesta ilmenneitä tietoja ja niistä aiheutuvia toimenpiteitä ei käsitellä alueyksikön hyvinvointiryhmässä.

Rikostaustaotteen esittämistä ei pyydetä niiltä humanistisen ja kasvatusalan AMK-tutkinnon opiskelijoilta, joiden henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ei sisälly harjoittelua tai joiden harjoitteluun ei olennaisesti liity alaikäisten parissa toimimista. Tarve rikostaustaotteen esittämiseen arvioidaan osana opiskelijan AHOT- menettelyä ja HOPS-suunnittelua.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 28 maaliskuun, 2024