Harjoittelu

AMK-tutkintoihin sisältyy ammattitaitoa edistävää harjoittelua vähintään 30 opintopistettä. Harjoittelu on työpaikalla tapahtuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla on ennalta määrättyjä oppimistavoitteita. Työskentelet harjoittelupaikalla, mutta samalla tutkit ja kehität työtä sekä rakennat persoonallista ammattitaitoa. Tällä sivulla tutustut Humakin harjoittelukäytänteisiin.

3 henkilöä saman pyörän päällä

Harjoitteluiden myötä oppijasta kehittäjäksi 

Harjoittelut ovat tärkeä osa AMK-tutkinto-opintojasi. Opintoihin on sisällytetty vähintään 30 opintopisteen edestä pakollisia harjoittelujaksoja, jotka valmentavat sinua työelämään käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

Humakin harjoittelun käsikirjaan on koottu keskeiset käytänteet harjoitteluun liittyen. Luethan Harjoittelun käsikirjan siis huolellisesti ennen harjoittelua.

Humakin työelämäkumppaneiden työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset ja muut opiskelijaprojektit löydät Tuudosta. Klikkaa Tuudon valikosta ”Työ ja harjoittelu” -linkkiä ja valitse sieltä Humakin työpaikkailmoitukset.

Voit selata harjoittelupaikkailmoituksia myös osoitteessa career.humak.fi -verkkopalvelussa applikaation lisäksi, mutta tarvitset verkkopalveluun kirjautumiseen Humakin käyttäjätunnukset.

Miten työpaikat jättävät ilmoituksen?

Työpaikat luovat ilmoituksen osoitteessa jobs.humak.fi. Ilmoitusten jättäminen Humakin opiskelijoille on ilmainen palvelu, jonka Humak tarjoaa työpaikoille.

Harjoittelusuunnitelmien ja -sopimusten laadinta siirtyy asteittain Workseed-sovellukseen. Ajantasaisen tiedon saat harjoitteluopintojaksokohtaisilta Hoodle-alustoilta. Workseediin liittyvät ohjeet ja opasvideot löydät kootusti Opiskelun työkaluista.

Pikaohjeet

 1. Saat kutsulinkin Workseed-sovellukseen humak.fi-osoitteeseen, jos olet ilmoittautunut harjoitteluopintojaksojen toteutuksille ja sinut on hyväksytty lehtorin toimesta toteutukselle (muista tarkistaa sähköpostin roskaposti/tarpeettomat tai muut-kansio). Pääset kirjautumaan sovellukseen myös osoitteessa www.workseed.fi. Käytä kirjautumiseen Microsoft O365-tiliäsi, eli käyttäjätunnus sovellukseen on humak.fi-päätteinen sähköpostiosoitteesi.
 2. Löydät näkymästä koulutuskohtaisesti vaihtelevia tehtäviä. Huom. jos teet harjoittelun ulkomailla tai harjoitteluohjaajasi on englanninkielinen, saat näkyviin tehtävien sisällöt englanniksi toimimalla seuraavasti: Ennen kuin aloitat tehtävien tekemisen, vaihda käyttöliittymän kieli suomesta englanniksi klikkaamalla oikeasta ylänurkasta profiilikuvaasi ja valitsemalla sieltä Oma tili. Valitse avautuvasta ikkunasta kieleksi englanti. Mikäli harjoitteluopintojakson sisällöt on kuvattu englanniksi, näet ne Schedule- ja Assignments-sivuilta. Jos olet ehtinyt aloittamaan tehtävät, ole yhteydessä harjoittelusta vastaavaan lehtoriin, joka voi julkaista tehtävät sinulle uudestaan.
 3. Toimi alustalla olevien ohjeiden mukaan ja täytä sopimustiedot huolellisesti. Lisää harjoitteluorganisaation ja -ohjaajan nimi ja yhteystiedot kohdasta ”Lisää oppimispaikan tiedot”. Tallentaessasi tiedot, harjoitteluohjaajasi saa sähköpostiinsa kutsulinkin, jonka kautta hän hyväksyy sopimuksen, seuraa ja arvioi harjoitteluasi. 
 4. Hyväksy sopimus OK-merkinnällä kahdessa kohtaa. Huomaa, että sinun tulee tehdä tämä vaihe ennen kuin harjoitteluohjaaja ja lehtori voivat hyväksyä sopimuksen omalta osaltaan.  Tarvittaessa he voivat kommentoida suunnitelmaa ja pyytää täydennystä.
 5. Harjoittelun päätteeksi teet itsearvioinnin sovelluksessa. Myös harjoitteluohjaaja antaa palautteen sovelluksen kautta arvioimalla osaamistasi, työelämävalmiuksiasi ja osaamistasi suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Harjoitteluopintojaksosta vastaava lehtori antaa kokonaisarvosanan, josta 50 % määräytyy harjoitteluohjaajan antaman palautteen perusteella ja 50 % perustuu harjoittelun aikana ja päätteeksi antamiisi osaamisen näyttöihin ja harjoittelun raportointiin. Arvosanan määräytymisessä saattaa olla koulutuskohtaisia eroja.
 6. Harjoittelun päätteeksi sinun tulee tutkinnosta riippuen joko laatia harjoitteluraportti tai tehdä harjoitteluun liittyviä muita kirjallisia tehtäviä. Nämä palautetaan tai kuitataan tehdyksi Harjoitteluraportti / Harjoittelutehtävät -tehtävässä. Tästä osiosta näet myös lehtorin antaman arvioinnin ja palautteen harjoittelun päätteeksi. Huom. Jotta lehtori voi antaa arvioinnin harjoittelusta, sinun tulee tehdä Workseedissä annetut tehtävät.

Mikäli sinulla on ongelmia Workseedin käyttöönotossa, olethan ensisijaisesti yhteydessä harjoitteluopintojaksosta vastaavaan lehtoriin.

Lukuvuosi 2022–2023

Lukuvuoden 2022–2023 aikana työelämäseminaareja järjestetään kulttuurituotannon koulutuksessa yhteensä viisi kertaa: voit osallistua mihin tahansa tarjolla olevista työelämäseminaareista, kun harjoittelusi on ohi. Seminaariin on mahdollista osallistua joko kampuksella livenä tai verkossa. Huomaa kuitenkin, että liveseminaari järjestetään vain lukuvuoden alussa, sen jälkeen seminaarit pidetään verkossa. Seminaarit järjestetään aina klo 9.15–12.00 seuraavasti:

 • 22.09.2022 Jyväskylä, Turku ja Kauniainen liveseminaari sekä verkkoseminaari (pj Turku)
 • 17.11.2022 verkkoseminaari (Kauniainen puheenjohtajana)
 • 26.01.2023 verkkoseminaari (Jyväskylä puheenjohtajana )
 • 23.03.2023 verkkoseminaari (Turku puheenjohtajana )
 • 17.05.2023 verkkoseminaari (Kauniainen puheenjohtajana )

Kauniaisten liveseminaari järjestetään osoitteessa Vanha Turuntie 14, Kauniainen (Työväen akatemia). Turun liveseminaari järjestetään osoitteessa Harjattulantie 80 (Paasikiviopisto). Jyväskylän live-seminaari järjestetään osoitteessa Tähtiniementie 30.

Verkkoseminaari järjestetään Zoomissa. Istunnon osoitteen saat harjoittelusi Hoodle-alustalta. Ilmoittaudu seminaariin tästä. 

Tutustu tarkemmin Humakin opiskelijoiden vakuutuksiin harjoittelun aikana Vakuutukset-sivulla.

Rikostaustaotteen tarkistaminen humanistisen ja kasvatusalan opinnoissa 

Ammattikorkeakoululla on oikeus pyytää opiskelijaa toimittamaan rikostaustaote silloin, kun opintoihin kuuluu tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti nuorten ja lasten kanssa työskentelyä (Rikosrekisterilaki (770/1993) 6 §:n 3 momentti). 

Rikostaustaote voidaan pyytää ammattikorkeakoululain 1.1.2012 voimaan tulleiden säännösten mukaan opiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa lain voimaan tulon jälkeen. Humakissa lainsäädäntö koskee Tulkki (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) –opiskelijoita. Ammattikorkeakoulu voi alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeen pohjalta peruuttaa näissä opinnoissa opiskelijan opiskeluoikeuden.

Toimintaohje rikostaustaotteen tarkistukselle

Ammattikorkeakoululla on oikeus pyytää opiskelijaa toimittamaan rikostaustaote silloin, kun opintoihin kuuluu tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti nuorten ja lasten kanssa työskentelyä. Rikosrekisterilaki (770/1993) 6 §:n 3 momentti.

Rikostaustaote voidaan pyytää ammattikorkeakoululain 1.1.2012 voimaan tulleiden säännösten mukaan opiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa lain voimaan tulon jälkeen. Humakissa lainsäädäntö koskee Tulkki (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijoita. Ammattikorkeakoulu voi alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeen pohjalta peruuttaa näissä opinnoissa opiskelijan opiskeluoikeuden.

Ohje opiskelijoille ja henkilöstölle

Rikosrekisterin rikostaustaote pyydetään nähtäväksi kaikilta humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoilta, joiden opinnot tai opintoihin sisältyvä harjoittelu edellyttävät olennaisesti työskentelyä alaikäisten ja lasten parissa. Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote ryhmästä vastaavalle HOPS-valmentajalle ennen opintoihin liittyvän ensimmäisen harjoittelujakson alkua, kuitenkin viimeistään 1 kk ennen harjoittelun alkamista. Opiskelijoille tiedotetaan rikosrekisterin rikostaustaotteen esittämisvelvollisuudesta heti opintojen alussa ja heidän tulee itse huolehtia otteen esittämisestä annetussa määräajassa. Opiskelija ei voi aloittaa ensimmäistä harjoittelujaksoaan ennen kuin hän on esittänyt pyydetyn rikostaustaotteen. Rikosrekisterin rikostaustaote esitetään pääsääntöisesti vain kerran opintojen aikana, mutta Humanistinen ammattikorkeakoulu voi harkintansa mukaan perustellusta syystä pyytää sen esittämistä myös myöhemmin opintojen aikana.

HOPS-valmentaja kuittaa otteen nähdyksi ja merkitsee ylös otteen antopäivämäärän sekä näyttöpäivämäärän. Rikostaustaote on voimassa 6 kuukautta antopäivämäärästä. Valmentaja voi tarvittaessa keskustella tulosyksikön koulutusjohtajan kanssa rikostaustaotteen sisältämien tietojen vaatimista jatkotoimista, esim. harjoittelupaikan valinnasta. Rikostaustaotteesta ilmenneitä tietoja ja niistä aiheutuvia toimenpiteitä ei käsitellä alueyksikön hyvinvointiryhmässä.

Rikostaustaotteen esittämistä ei pyydetä niiltä humanistisen ja kasvatusalan AMK-tutkinnon opiskelijoilta, joiden henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ei sisälly harjoittelua tai joiden harjoitteluun ei olennaisesti liity alaikäisten parissa toimimista. Tarve rikostaustaotteen esittämiseen arvioidaan osana opiskelijan AHOT- menettelyä ja HOPS-suunnittelua.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 9 elokuun, 2022