Polkuopinnot

Polkuopinnot on määritellyn laajuinen kokonaisuus Humakin tietyn koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja, jotka tuottavat hakukelpoisuuden tutkintoon johtavaan koulutukseen. Polkuopintoja on tarjolla sekä AMK- että YAMK-koulutuksissa. Tältä sivulta löydät tarkemmat kuvaukset Humakin eri koulutusten polkuopinnoista.

3 henkilöä saman pyörän päällä

Polkuopinnoilla kohti tutkinto-opintoja

Polkuopinnot on määritellyn laajuinen kokonaisuus Humakin tietyn koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja, jotka suorittamalla saa hakukelpoisuuden hakea tutkintoon johtavaan koulutukseen erillishaussa. Tulkki (AMK)- ja Yhteisöpedagogi (AMK)-tutkinnon polkuopintojen laajuus on 60 opintopistettä. Kulttuurituottaja (AMK)-polkuopintojen laajuus on 31.7.2024 asti 60 opintopistettä. Kulttuurituottaja (AMK)-polkuopintojen laajuus on 1.8.2024 alkaen 40 opintopistettä. Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen laajuus on 15–20 opintopistettä. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Polkuopintojen alussa kannattaa laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Realistisen HOPSin laatiminen on tärkeää, jotta pystyt jakamaan ajankäyttösi esimerkiksi opiskelun, työn, perheen ja vapaa-ajan kesken. Tutustu tarkemmin opintojen suunnitteluun Opiskelijan oppaan osiossa Opintojen suunnittelu.

Polkuopintoja on tarjolla sekä AMK- että YAMK-koulutuksissa. Tutustu alta tarkemmin koulutuskohtaisiin polkuihin ja kriteereihin.

Kulttuurituottaja AMK

Kulttuurituotannon polkuopinnot suoritetaan verkko-opintoina. Verkkototeutuksessa opiskelet digitaalisissa oppimisympäristöissä, teet ryhmätöitä ja projekteja sekä suoritat harjoittelujaksoja. Verkossa tapahtuva etäopetus on aikaan sidottua, mutta muutoin opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta.

Kulttuurituottaja (AMK)-polkuopintojen laajuus on 31.7.2024 asti 60 opintopistettä. Polkuopintojen laajuus on 1.8.2024 alkaen 40 opintopistettä. Polkuopintojen suorittaminen vaatii keskimäärin n. 1–1,5 vuotta aikaa. Polkuopintojen 300 euron kertamaksu kattaa 1.8.2024 alkaen opinnot kolmen lukukauden ajan. Jos polkuopintoja ei suoriteta valmiiksi kolmen peräkkäisen lukukauden aikana, maksetaan 300 euron kertamaksu uudestaan polkuopintojen seuraavan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Alla on kuvattuna uuden, 1.8.2023 voimaan tulevan OPSin mukaiset polkuopinnot. Mikäli olet aloittanut polkuopinnot jo aiemmin, ole yhteydessä opintojen suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvissä asioissa omaan HOPS-valmentajaasi. Yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

Kevään 2024 avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut 31.7.2024 mennessä vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Polkuopintojen laajuus on 1.8.2024 alkaen 40 opintopistettä.

Pakollisia ovat opintojaksot 10 op:

 • KATO1 Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • KAVU2 Työelämän tekstitaidot 5 op

Lisäksi suoritetaan 30 opintopistettä oman valinnan mukaan seuraavista opintojaksoista:

Valinnaiset opintojaksot Humakin yhteisten opintojen tarjonnasta (max. 20 op):

 • KAVU1 Vuorovaikutus 5 op
 • KATU2 Projektit ja talous 5 op
 • KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5 op

Valinnaiset opintojaksot Kutun ammatillisten opintojen tarjonnasta (max. 55 op):

 • KUPE1 Ammattina kulttuurituottaja 5 op
 • KUPE2 Kulttuurituottajan toimintaympäristöt 5 op 
 • KUPE3 Ammatillinen harjoittelu 1: Työskentely kulttuurituotantoalalla 10 op *)
 • KUKU1 Kulttuurin ja taiteen ilmiöt 5 op
 • KUKU2 Kulttuuripolitiikka 5 op
 • KUKU3 Digitaalisuus kulttuurialalla 5 op (saatavilla lv. 24 ->)
 • KUVI1 Markkinointia käytännössä 5 op
 • KUTA2 Talous ja johtaminen 5 op (saatavilla lv. 24 ->)

*) Ammatillinen harjoittelu 1 suorittaminen edellyttää opintojaksojen Ammattina kulttuurituottaja 5 op ja Kulttuurituottajan toimintaympäristöt suorittamista ennen harjoitteluun siirtymistä.

Polkuopinnot koostuvat ensimmäisen ja toisen vuoden opinnoista, mikäli sinulla ei ole aiempaa opiskelu- tai työkokemusta kulttuurituotannon alalta. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista opintojen tai työn tai vapaaehtoistoiminnan kautta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, voidaan valita myös muita, kuin ensimmäisen tai toisen vuoden opintoja.

Polkuopiskelijana sinulla on oma nimetty HOPS-valmentaja. Häneltä saat  henkilökohtaista ohjausta polkuopintojen suunnitteluun. Valmentajien yhteystiedot löydät sivun alaosasta, otsikon HOPS-valmentajien yhteystiedot alta.

Polkuopintojen opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa polkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Polkuopintojen perusopintojakso on Urasuunnittelun perusteet (2 op) -opintojakso. Tämän lisäksi suoritat heti opintojen alussa kaksi muuta perusopintojaksoa:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op
 • Urasuunnittelun perusteet 2 op

Näiden lisäksi polkuopiskelijat voivat valita henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaan opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti. Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät opetussuunnitelmasta.

Jos haet tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaun kautta, sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 40 opintopistettä hakuajan päättymiseen mennessä.

Huom! Polkuopiskelijat ilmoittautuvat lukuvuoden 2024-2025 opintojaksoille itsenäisesti Peppi-tietojärjestelmässä. Opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan Urasuunnittelun perusteet -opintojaksolla.

Oletko aloittanut polkuopinnot aikaisemmin?

Aiemmin polkuopinnot aloittaneet, mutta lukuvuonna 2022–2023 opintojaan jatkavat: Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lv. 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot oheisesta polkuopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lv. 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukoita.

Humanistinen ammattikorkeakoulussa on käynnissä opetussuunnitelma-uudistus, joka koskee myös avoimen AMKn opetustarjontaa.  Kaikki 1.8.2023 jälkeen aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Verkkopolkuopintojen opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa verkkopolkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Kaikille polkuopiskelijoille pakolliset opinnot (10 op): 

 • KATO1 Opiskelu- ja digitaidot 5 op 
 • KAVU2 Työelämän tekstitaidot 5 op

Nämä opintojaksot ovat suoritettavissa joko syys- tai kevätlukukaudella.

Vapaasti valittavat opinnot (valitse vähintään 50 op):  

Syksy 2023 

 • KATU2 Projektit ja talous 5 op
 • KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5 op
 • KUPE1 Ammattina kulttuurituottaja 5 op
 • KUPE2 Kulttuurituottajan toimintaympäristöt 5 op
 • KUPE3 AH1: Työskentely kulttuurituotantoalalla 10 op
 • KUKU1 Kulttuurin ja taiteen ilmiöt 5 op
 • KUKU2 Kulttuuripolitiikka 5 op
 • KUVI1 Markkinointia käytännössä 5 op

Kevät 2024 

 • KAVU1 Vuorovaikutus 5 op
 • KATU2 Projektit ja talous 5 op
 • KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5 op
 • KUPE3 AH1: Työskentely kulttuurituotantoalalla 10 op
 • KUKU2 Kulttuuripolitiikka 5 op
 • KUVI1 Markkinointia käytännössä 5 op

Kesä 2024 

 • KATU2 Projektit ja talous 5 op
 • KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5 op
 • KUPE3 AH1: Työskentely kulttuurituotantoalalla 10 op
 • KUKU1 Kulttuurin ja taiteen ilmiöt 5 op
 • KUKU2 Kulttuuripolitiikka 5 op
 • KUKU3 Digitaalisuus kulttuurialalla 5 op

*AH1 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakson suorittamista ja AH3 edellyttää molempien em. opintojaksojen suorittamista.  

Oletko aloittanut polkuopinnot aikaisemmin?

Aiemmin polkuopinnot aloittaneet, mutta lukuvuonna 2022–2023 opintojaan jatkavat: Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lv. 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot oheisesta polkuopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lv. 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukoita.

Humanistinen ammattikorkeakoulussa on käynnissä opetussuunnitelma-uudistus, joka koskee myös avoimen AMKn opetustarjontaa. Kaikki 1.8.2023 jälkeen aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Verkkopolkuopintojen opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa verkkopolkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Kulttuurituottaja AMK -polkuopintojen laajuus on 1.8.2024 alkaen 40 opintopistettä.

Kaikille polkuopiskelijoille pakolliset opinnot (10 op):

 • KATO1 Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • KAVU2 Työelämän tekstitaidot 5 op

Nämä opintojaksot ovat suoritettavissa joko syys- tai kevätlukukaudella.

Vapaasti valittavat opinnot (valitse vähintään 30 op):

Syksy 2024

 • KATU2 Projektit ja talous 5 op
 • KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5 op
 • KUPE1 Ammattina kulttuurituottaja 5 op
 • KUPE2 Kulttuurituottajan toimintaympäristöt 5 op
 • KUPE3 AH1: Työskentely kulttuurituotantoalalla 10 op
 • KUKU1 Kulttuurin ja taiteen ilmiöt 5 op
 • KUKU2 Kulttuuripolitiikka 5 op
 • KUVI1 Markkinointia käytännössä 5 op

Kevät 2025

 • KAVU1 Vuorovaikutus 5 op
 • KATU2 Projektit ja talous 5 op
 • KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5 op
 • KUPE3 AH1: Työskentely kulttuurituotantoalalla 10 op
 • KUKU2 Kulttuuripolitiikka 5 op
 • KUVI1 Markkinointia käytännössä 5 op

Kesä 2025

 • KATU2 Projektit ja talous 5 op
 • KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5 op
 • KUPE3 AH1: Työskentely kulttuurituotantoalalla 10 op
 • KUKU1 Kulttuurin ja taiteen ilmiöt 5 op
 • KUKU2 Kulttuuripolitiikka 5 op
 • KUKU3 Digitaalisuus kulttuurialalla 5 op
  *AH1 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakson suorittamista ja AH3 edellyttää molempien em. opintojaksojen suorittamista.

Oletko aloittanut polkuopinnot aikaisemmin?

Aiemmin polkuopinnot aloittaneet, mutta lukuvuonna 2022–2023 opintojaan jatkavat: Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lv. 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot oheisesta polkuopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lv. 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukoita.

Aiemmin polkuopinnot aloittaneet, mutta lukuvuonna 2024–2025 opintojaan jatkavat:

Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lv. 2022–2023 tai aiemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot lukuvuoden 2023-2024 tai 2024-2025 polkuopintotarjonnasta. Olethan yhteydessä HOPS-valmentajaan opintojen suunnittelemiseksi. Yhteystiedot löydät Opiskelijan oppaasta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukoita.

Polkuopintoihin kuuluu kaikille opiskelijoille pakolliset opinnot, jotka ovat:  

 • KATO1 Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • KAVU2 Työelämän tekstitaidot 5 op

Muut polkuopinnot 50 op ovat vapaasti valittavissa oma osaamisesi huomioiden. Ohessa muutama vinkki, miten valita nuo loput opinnot polkuun.

Miten opintojaksoja kannattaa valita polkuun? 

Polkuopintojen kriteereissä on opintoja 1.–2. vuosikursseilta. Jos sinulla ei ole aiempaa opiskelutaustaa tai työkokemusta kulttuurituotannon alalta, kannattaa polkuopintoja valita pääosin 1. vuosikurssilta ja loput puuttuvat opinnot toiselta opintovuodelta oman mielenkiinnon mukaan. Tällöin, jos sinut valitaan Humakin tutkinto-opiskelijaksi, on vaivattomampaa aloittaa opinnot, kun pääosa 1. vuoden opinnoista on suoritettu ja voit tehdä vain puuttuvat opinnot 1. vuodelta ja 2. vuodelta. Polkuopiskelijat joutuvat siis hyppimään 1. ja 2. vuosikurssin opintojen välillä myös tutkinto-opiskelijaksi päästyään, kunnes 3. opintovuonna ovat ”samalla viivalla” muiden kanssa. 

Avoimessa AMK:ssa ei tehdä hyväksilukuja, vaan ne tehdään vasta siinä vaiheessa, jos aloitat Humakissa tutkinto-opiskelijana. Jos sinulla kuitenkin sattuisi olemaan vankka työkokemus tai aikaisempia vastaavan tason opintoja esim. markkinoinnista, niin sinun ei välttämättä kannata valita Markkinointia käytännössä 5 op -opintojaksoa, sillä voit saada sen hyväksiluetuksi myöhemmin. Peilaa siis osaamistasi suhteessa kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmaan (2023–2030), josta löydät opintojaksokohtaiset tavoite- ja sisältökuvaukset. Nämä löytyvät myös verkkokaupasta. Käytä opintojen suunnittelussa apuna opintojaksojen juoksutustaulukkoa (verkkotutkinto) 1.–4. vuosina. 

Yrittäjyyskokemusta?

Tutustuthan tähän ohjeistukseen, mikäli sinulla on kokemusta yrittäjyydestä. Pääperiaate yrittäjyysopintojen ahotoinnissa – jos aloitat Humakissa tutkinto-opiskelijana – on seuraava.

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoon kuuluu seuraavat yrittäjyysopinnot:

 • KATU4 Yrittäjyys muuttuvassa työelämässä 5 op
 • KUTA4 Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta 5 op

Jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, voit saada ahotoiduksi Yrittäjyys muuttuvassa työelämässä 5 op -opintojakson. Jos sinulla on päätoimista yritystoimintaa, voit saada ahotoitua molemmat em. opintojaksot eli 10 op. Ts. pidä tämä mielessäsi, kun valitset polkuopintoja, jos yrittäjyystaustaa löytyy.

Tarvittaessa ole yhteydessä AMK-polkuopintojen HOPS-valmentaja Jonna Aakkulaan, jolta voit varata henkilökohtaisen ohjausajan. 

Opintojaksojen suoritusjärjestyksistä 

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoon sisältyviin opintojaksoihin on muutama suositusjärjestys, jotka sinun kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa. Nämä on merkitty myös opintojaksojen vuosikurssikohtaiseen juoksutustaulukkoon.

Tuottamisen opinnot

 1. KUPE1 Ammattina kulttuurituottaja 5 op
 2. KUPE2 Kulttuurituottajan toimintaympäristöt 5 op
 3. KUPE3 Ammatillinen harjoittelu 1: Työskentely kulttuurialalla 10 op

Talousopinnot 

 1. KATU2 Projektit ja talous 5 op
 2. KUTA2 Talous ja johtaminen 5 op

Polun täydentäminen oston jälkeen

Mikäli et ole valinnut kaikkia polkuopintoja verkkokauppaostoksen yhteydessä tai haluat valita polkuun lisää opintojaksoja, kirjaudu verkkokauppaan, valitse sopivat toteutukset ja tee osto ns. uudelleen. Tämä ei aiheuta sinulle kuluja, siitä pitää 300 € maksukatto huolen. Muista kuitenkin, että maksukatto on voimassa aina yhden lukuvuoden kerrallaan, eli ajalla 1.8. – 31.7. Opintosihteerit ilmoittavat sinut toteutuksille ja tämän jälkeen pääset niiden verkko-oppimisympäristöihin osoitteessa https://moodle.humak.fi/

Huomaa, että pääsy toteutuskohtaiseen verkko-oppimisympäristöön tulee viimeistään toteutuksen alkamispäivänä. 

Kulttuurituotannon koulutuksen polkuopiskelijoiden viestintä- ja tiedotuskanavana käytetään Microsoftin Teamsiä. Teams kannattaa asentaa työpöytäsovelluksena omalle koneelle ja/tai mobiililaitteelle heti opintojen alussa.

Teamsissä tiedotetaan opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista, minkä lisäksi sinne on kerätty polkuopintojen kannalta olennaisimmat materiaalit. AMK-polkuopiskelijoiden tiimin nimi on AMK-polkuopiskelijat (kutu).

Jos haluat tutustua tarkemmin Teamsin toimintaan, katso lisäohjeita tästä

Teamsistä tavoitat myös polkuopintojen ohjaajan joko yksityisellä viestillä tai Yleinen-kanavalla, jolloin kaikki muutkin näkevät kysymyksesi. 

 

AMK-polkuopinnot – verkkototeutus:
lehtori Jonna Aakkula
jonna.aakkula@humak.fi
p. 050 5055 663

AMK-polkuopinnot – päivätoteutus (opinnot alkaneet lv. 22-23 tai aiemmin):
Jyväskylä: lehtori Elisa Vesanen
elisa.vesanen(at)humak.fi
p. 040 034 9283

Turku: lehtori Benny Majabacka
benny.majabacka(at)humak.fi

Kauniainen: lehtori Paula Kostia
paula.kostia@humak.fi
+358 50 4355 308

Kulttuurituottaja Ylempi AMK

Kulttuurituottaja YAMK -polkuopinnot on tarjolla verkko-opintoina. 

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 15 opintopistettä Kulttuurituottaja YAMK -polkuopintoja. Polkuopinnot koostuvat Humakin ylempien AMK-tutkintojen yhteisistä opinnoista.

Suoritetaan 15 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

Polkuopintojen opintojaksojen tarjonta lukuvuonna 2023-2024. Opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa polkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Syksy 2023

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

Kevät 2024

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

yliopettaja Pekka Vartiainen
pekka.vartiainen(at)humak.fi
p. 0400 349 234

Kulttuurituotannon koulutuksen polkuopiskelijoiden viestintä- ja tiedotuskanavana käytetään Microsoftin Teamsiä. Teams kannattaa asentaa työpöytäsovelluksena omalle koneelle ja/tai mobiililaitteelle heti opintojen alussa.

Teamsissä tiedotetaan opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista, minkä lisäksi sinne on kerätty polkuopintojen kannalta olennaisimmat materiaalit. YAMK-polkuopiskelijoiden tiimin nimi on HuMaster – KUTU-opiskelijat.

Jos haluat tutustua tarkemmin Teamsin toimintaan, katso lisäohjeita tästä. Kattavammat ohjeet löydät Digiavaimesta. Teamsistä tavoitat myös polkuopintojen ohjaajat joko yksityisellä viestillä tai Yleinen-kanavalla, jolloin kaikki muutkin näkevät kysymyksesi. 

Tulkki AMK

Tulkkauksen koulutus tarjoaa AMK-polkuopinnot viittomakielen tulkkaukseen Helsingissä sekä tulkkaukseen ja kommunikaatio-ohjaukseen Kuopiossa. Jos sinulla ei ole aiempaa osaamista, polkuopinnot suoritetaan yhdessä 1. vuoden päivätoteutuksen tutkinto-opiskelijoiden kanssa Helsingissä tai monimuotototeutuksen tutkinto-opiskelijoiden kanssa Kuopiossa. Jos sinulla on jo aiempaa osaamista viittomakielestä tai tulkkauksesta ja kommunikaatio-ohjauksesta, räätälöidään polkuopinnot aiemman osaamisesi perusteella.

Polkuopintojen 300 euron kertamaksu kattaa 1.8.2024 alkaen opinnot kolmen lukukauden ajan. Jos polkuopintoja ei suoriteta valmiiksi kolmen lukukauden aikana, maksetaan 300 euron kertamaksu uudestaan polkuopintojen seuraavan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 10 op:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op

Lisäksi suoritetaan 50 opintopistettä seuraavista Humakin opetussuunnitelman mukaisista kokonaisuuksista:

 • Mitä kieli on? 5 op
 • Kieli ja teknologia 5 op
 • Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • Tulkkauspalvelun perusteet 5 op
 • Johdatus viittomakieleen 5 op
 • Viittomakieli arkielämässä 5 op
 • Viittomakieli yhteiskunnassa 5 op
 • Vuorovaikutus 5 op
 • Verkostoiva harjoittelu 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opetussuunnitelma: Viittomakielen tulkkaus.) Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista viittomakielestä tai tulkkauksen ja kommunikaation ohjauksesta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita ensimmäisen vuoden opintojakson tilalle opintojaksoja muista opinnoista. Opintojen valinnat tulee aina tehdä yhdessä HOPS-ohjaajan kanssa.

Polkuopintojen perusopintojakso on Urasuunnittelun perusteet (2 op) -opintojakso. Tämän lisäksi suoritat heti opintojen alussa kaksi muuta perusopintojaksoa:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op
 • Urasuunnittelun perusteet 2 op

Näiden lisäksi polkuopiskelijat voivat valita henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaan opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti. Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät opetussuunnitelmasta.

Polkuopiskelijat ilmoittautuvat lukuvuoden 2024–2025 opintojaksoille itsenäisesti Peppi-tietojärjestelmässä. Opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan Urasuunnittelun perusteet -opintojaksolla.

Jos haet tutkinto-opiskelijaksi kevään 2025 avoimen väylän erillishaussa, sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä 31.7.2025 mennessä.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 10 op:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op

Lisäksi suoritetaan 50 opintopistettä seuraavista Humakin opetussuunnitelman mukaisista kokonaisuuksista:

 • Mitä kieli on? 5 op
 • Kieli ja teknologia 5 op
 • Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • Tulkkauspalvelun perusteet 5 op
 • Johdatus viittomakieleen 5 op
 • Viittomakieli arkielämässä 5 op
 • Tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan moninainen asiakaskunta 5 op
 • Avusteiset kommunikaatiomenetelmät 5 op
 • Viitotut ja keholliset kommunikointikeinot 5 op
 • Selkoilmaisu 5 op

Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opetussuunnitelma: Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus). Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista viittomakielestä tai tulkkauksesta ja kommunikaatio-ohjauksesta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita ensimmäisen vuoden opintojakson tilalle opintojaksoja muista opinnoista. Opintojen valinnat tulee aina tehdä yhdessä HOPS-ohjaajan kanssa.

Polkuopintojen perusopintojakso on Urasuunnittelun perusteet (2 op) -opintojakso. Tämän lisäksi suoritat heti opintojen alussa kaksi muuta perusopintojaksoa:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op
 • Urasuunnittelun perusteet 2 op

Näiden lisäksi polkuopiskelijat voivat valita henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaan opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti. Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät opetussuunnitelmasta.

Polkuopiskelijat ilmoittautuvat lukuvuoden 2024–2025 opintojaksoille itsenäisesti Peppi-tietojärjestelmässä. Opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan Urasuunnittelun perusteet -opintojaksolla.

Jos haet tutkinto-opiskelijaksi kevään 2025 avoimen väylän erillishaussa, sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä 31.7.2025 mennessä.

Päivitetään myöhemmin.

Viittomakielen tulkkaus, Helsinki:
lehtori Hanna Putkonen
hanna.putkonen(at)humak.fi
p. 050 411 9594

Tulkkaus ja kommunikaation ohjaus, Kuopio:
lehtori Sirpa Lyytinen
sirpa.lyytinen(at)humak.fi
p. 0400 349 327

Yhteisöpedagogi AMK

Sinun on mahdollista suorittaa AMK-polkuopinnot joko kokonaan verkko-opintoina tai monimuotototeutuksena 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Monimuoto-opiskeluun kuuluu lähiopetusta Humakin kampuksella ja opiskelua verkossa. 

Polkuopintojen 300 euron kertamaksu kattaa opinnot kolmen lukukauden ajan. Jos polkuopintoja ei suoriteta valmiiksi kolmen lukukauden aikana, maksetaan 300 euron kertamaksu uudestaan polkuopintojen seuraavan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 10 op:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op

Lisäksi suoritetaan 50 opintopistettä yhteisöpedagogitutkintoon soveltuvia Humakin avoimen AMK:n opintoja. 

Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opetussuunnitelma).

Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista opintojen, työn tai vapaaehtoistoiminnan kautta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita myös muita opetussuunnitelman opintoja, kuin ensimmäisen vuoden opintoja.

Mikäli Humakin avoimen AMK:n tarjonnassa ei ole 60 op:n edestä HOPSiin soveltuvia opintoja, opiskelija voi suorittaa enintään 15 op tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvia opintojaksoja. Opintojaksojen valinnassa tulee kuitenkin ehdottomasti neuvotella ensin HOPS-ohjaajan kanssa.

Avoimessa AMK:ssa on tarjolla myös tutkintoon sisältyvät Ammatillinen harjoittelut 1, 2 ja 3 (10 op) -opintojaksot, jotka voit suorittaa osana polkuopintoja. Keskustele HOPS-ohjaajasi kanssa, jos suunnittelet harjoitteluiden suorittamista.

Muutokset tarjontaan ovat mahdollisia. Tarkasta ajantasainen tarjonta verkkokaupasta.

Oletko aloittanut polkuopinnot aikaisemmin?

Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lukuvuonna 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot oheisesta polkuopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lukuvuotta 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukkoa.

Polkuopintojen perusopintojakso on Urasuunnittelun perusteet (2 op) -opintojakso. Tämän lisäksi suoritat heti opintojen alussa kaksi muuta perusopintojaksoa:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op
 • Urasuunnittelun perusteet 2 op

Näiden lisäksi polkuopiskelijat voivat valita henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaan opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti. Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opetussuunnitelma).

Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista opintojen, työn tai vapaaehtoistoiminnan kautta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita myös muita opetussuunnitelman opintoja, kuin ensimmäisen vuoden opintoja.

Mikäli Humakin avoimen AMK:n tarjonnassa ei ole 60 op:n edestä HOPSiin soveltuvia opintoja, opiskelija voi suorittaa enintään 15 op tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvia opintojaksoja. Opintojaksojen valinnassa tulee kuitenkin ehdottomasti neuvotella ensin HOPS-ohjaajan kanssa.

Huom! Polkuopiskelijat ilmoittautuvat lukuvuoden 2024–2025 opintojaksoille itsenäisesti Peppi-tietojärjestelmässä. Opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan Urasuunnittelun perusteet -opintojaksolla.

Jos haet tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa, sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä hakuajan päättymiseen mennessä.

Avoimessa AMK:ssa on tarjolla myös tutkintoon sisältyvät Ammatillinen harjoittelut 1, 2 ja 3 (10 op) -opintojaksot, jotka voit suorittaa osana polkuopintoja. Keskustele HOPS-ohjaajasi kanssa, jos suunnittelet harjoitteluiden suorittamista.

Muutokset tarjontaan ovat mahdollisia. Tarkasta ajantasainen tarjonta verkkokaupasta.

Oletko aloittanut polkuopinnot aikaisemmin?

Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lukuvuonna 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot oheisesta polkuopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lukuvuotta 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukkoa.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 10 op:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op

Lisäksi suoritetaan 50 opintopistettä yhteisöpedagogitutkintoon soveltuvia Humakin avoimen AMK:n opintoja. 

Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opetussuunnitelma).

Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista opintojen, työn tai vapaaehtoistoiminnan kautta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita ensimmäisen vuoden opintojakson tilalle opintojaksoja muista opinnoista. Tästä tulee kuitenkin aina sopia ensin HOPS-ohjaajan kanssa.

Polkuopintojen perusopintojakso on Urasuunnittelun perusteet (2 op) -opintojakso. Tämän lisäksi suoritat heti opintojen alussa kaksi muuta perusopintojaksoa:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op
 • Urasuunnittelun perusteet 2 op

Näiden lisäksi polkuopiskelijat voivat valita henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaan opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti. Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opetussuunnitelma).

Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista opintojen, työn tai vapaaehtoistoiminnan kautta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita myös muita opetussuunnitelman opintoja, kuin ensimmäisen vuoden opintoja.

Huom! Polkuopiskelijat ilmoittautuvat lukuvuoden 2024–2025 opintojaksoille itsenäisesti Peppi-tietojärjestelmässä. Opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan Urasuunnittelun perusteet -opintojaksolla.

Jos haet tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa, sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä hakuajan päättymiseen mennessä.

Opintojaksot, jotka opiskelija suorittaa 1. vuosikurssin mukana:

Syksy 2023

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen 10 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op
 • Ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät 5 op
 • Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa 5 op

Polkuopiskelijoiden on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saakaan opintopisteitä. Valitse kampuksella suoritettavien opintojaksojen lisäksi opintoja avoimen AMK:n verkkokaupan tarjonnasta, jotta polkuopintojen laajuudeksi tulee vähintään 60 op.

Kevät 2024

 • Yhteisöllinen pedagogiikka 5 op
 • Ihmisoikeuksien ja moninaisuuden edistäminen 5 op
 • Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • Vuorovaikutus 5 op
 • Ammatillinen harjoittelu 1: Yhteisöpedagogin työkenttiin tutustuminen 10 op

Lisäksi opiskelija osallistuu Urasuunnittelu –opintojaksoon liittyviin ohjauksiin ja webinaareihin. (Opintojakso ei kuulu avoimen AMK:n tarjontaan, sillä opintojaksoa suoritetaan koko tutkinto-opintojen ajan. Polkuopiskelijoiden on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saakaan opintopisteitä.)

Polkuopintojen verkkotarjonta:

Avoimessa AMK:ssa ei tehdä hyväksilukuja, mutta jos sinulta löytyy osaamista em. opintoihin ja pystyisit niitä ahotoimaan tutkinto-opiskeluvaiheessa, ota tilalle yhteisöpedagogin tutkintoon kuuluvia verkossa suoritettavia opintojaksoja avoimen AMK:n tarjonnasta. Polkuopintojen verkkotarjontaan ilmoittaudutaan Humakin avoimen AMK:n verkkokaupassa. 

Opintojen aloitus

Opiskelu tapahtuu yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon päivätoteutuksen ryhmässä, joten aloitat opinnot samanaikaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Katso opintojen aloitusaikataulu ja lukujärjestysohjeistus tutkinto-opiskelijoiden aluekohtaisesta tietopaketista:

Polkuopintojen perusopintojakso on Urasuunnittelun perusteet (2 op) -opintojakso. Tämän lisäksi suoritat heti opintojen alussa kaksi muuta perusopintojaksoa:

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op
 • Urasuunnittelun perusteet 2 op

Näiden lisäksi polkuopiskelijat voivat valita henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaan opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti:

Syksy 2024

 • Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen 10 op
 • Ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät 5 op
 • Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa 5 op

Kevät 2025

 • Yhteisöllinen pedagogiikka 5 op
 • Ihmisoikeuksien ja moninaisuuden edistäminen 5 op
 • Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • Vuorovaikutus 5 op
 • Ammatillinen harjoittelu 1: Yhteisöpedagogin työkenttiin tutustuminen 10 op

Polkuopiskelijat ilmoittautuvat lukuvuoden 2024-2025 opintojaksoille itsenäisesti Peppi-tietojärjestelmässä. Opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan Urasuunnittelun perusteet -opintojaksolla.

Jos haet tutkinto-opiskelijaksi kevään 2025 avoimen väylän erillishaussa, sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä 31.7.2025 mennessä.

Verkkopolkuopintojen opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa verkkopolkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Kaikille yp-polkuopiskelijoille pakolliset opinnot (10 op): 

 • Opiskelu- ja digitaidot 5 op
 • Työelämän tekstitaidot 5 op

Muut opinnot (valitse vähintään 50 op): 

Syksy 2023

1. opiskeluvuoden opintojaksot:

 • Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen 10 op
 • Ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät 5 op
 • Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa 5 op

Muut opintojaksot: 

 • Kohti kestävää maailmaa 5 op
 • Projektit ja talous 5 op
 • Kehittävät verkostot 5 op
 • Viestintä ja vaikuttamistyö järjestöissä 5 op
 • Nuorisotyön tietoperusta ja toimintaympäristöt 5 op
 • Työsuhdeasiat ja yhteistoiminta 5 op
 • Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op
 • Työterveys ja työhyvinvointi 5 op
 • Pelikasvatus 2, 5 op

Kevät 2024

1. opiskeluvuoden opintojaksot

 • Yhteisöllinen pedagogiikka 5 op
 • Ihmisoikeuksien ja moninaisuuden edistäminen 5 op
 • Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • Vuorovaikutus 5 op
 • Ammatillinen harjoittelu 1: Yhteisöpedagogin työkenttiin tutustuminen

Muut opintojaksot 

 • Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä 5 op
 • Projektit ja talous 5 op
 • Nuoruus elämänvaiheena 5 op
 • Pelikasvatus 1, 5 op

Kesä 2024

1. opiskeluvuoden opintojaksot 

 • Projektit ja talous 5 op

Avoimessa AMK:ssa on tarjolla myös tutkintoon sisältyvät Ammatillinen harjoittelut 1, 2 ja 3 (10 op) -opintojaksot, jotka voit suorittaa osana polkuopintoja. Keskustele HOPS-ohjaajasi kanssa, jos suunnittelet harjoitteluiden suorittamista.

Muutokset tarjontaan ovat mahdollisia. Tarkasta ajantasainen tarjonta verkkokaupasta.

Oletko aloittanut polkuopinnot aikaisemmin?

Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lukuvuonna 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot oheisesta polkuopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lukuvuotta 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukkoa.

Yhteisöpedagogi (JÄNU) -koulutuksen AMK-polkuopiskelijoiden viestintä- ja tiedotuskanavana käytetään Microsoftin Teamsiä. Teams kannattaa asentaa työpöytäsovelluksena omalle koneelle ja/tai mobiililaitteelle heti opintojen alussa.

Teamsissä tiedotetaan opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Verkossa opiskelevien AMK-polkuopiskelijoiden tiimin nimi on YP POLKU.  

Päiväpolkuopiskelijat liitetään tutkinto-opiskelijoiden tiimiin.

Myös Tyken ja YP YAMKin  polkuopiskelijoille on omat tiimit.

Jos haluat tutustua tarkemmin Teamsin toimintaan, katso lisäohjeita tästä.

Teamsistä tavoitat myös polkuopintojen ohjaajat joko yksityisellä viestillä tai Yleinen-kanavalla, jolloin kaikki muutkin näkevät kysymyksesi.

AMK-polkuopinnot – verkkototeutus:
lehtori Minna Rajalin
minna.rajalin(at)humak.fi
p. 0400 349 356

AMK-polkuopinnot – päivätoteutus: 

 • Jyväskylä: lehtori Minna Rajalin
  minna.rajalin(at)humak.fi
  p. 0400 349  356
 • Kuopio: lehtori Piia Mylly
  piia.mylly(at)humak.fi
  p. 0400 349 245
 • Turku: lehtori Janina Sjöstrand
  janina.sjostrand(at)humak.fi
  p. 0400 349 207
 • Pääkaupunkiseutu: lehtori Sari Huttu
  sari.huttu@humak.fi
  p. 0400 349 381

YP, Työyhteisön kehittäjä AMK-polkuopinnot:
lehtori Sikke Leinikki
sikke.leinikki(at)humak.fi
p. 0400 349 365

Yhteisöpedagogi Ylempi AMK

Yhteisöpedagogi YAMK polkuopinnot on tarjolla verkko-opintoina.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 20 opintopistettä Yhteisöpedagogi YAMK -tutkinnon polkuopintoja. Polkuopinnot koostuvat Humakin ylempien AMK-tutkintojen yhteisistä opinnoista.

Suoritetaan 20 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

Polkuopintojen opintojaksojen tarjonta lukuvuonna 2023-2024. Opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa polkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Syksy 2023

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

Kevät 2024 

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

yliopettaja Pia Lundbom
pia.lundbom(at)humak.fi
p. +358 400 349 203

Mitä polkuopintojen jälkeen?

Suoritettuasi polkukriteerien mukaiset opinnot, voit hakea avoimen väylän erillishaussa AMK- tai YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Erillishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja ne kuvataan erillishaun hakuohjeissa. Erillishaussa hakeminen ei ole este myös yhteishaussa hakemiselle.

Kysy lisätietoja hakijapalveluista: 
+358 29 451 9300
hakijapalvelut@humak.fi

Sivusta vastaa: Anna-Maria Lintunen,
Viimeksi päivitetty: 30 toukokuun, 2024