Polkuopinnot

Polkuopinnot on määritellyn laajuinen kokonaisuus Humakin tietyn koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja, jotka tuottavat hakukelpoisuuden tutkintoon johtavaan koulutukseen. Polkuopintoja on tarjolla sekä AMK- että YAMK-koulutuksissa. Tältä sivulta löydät tarkemmat kuvaukset Humakin eri koulutusten polkuopinnoista.

3 henkilöä saman pyörän päällä

Polkuopinnoilla kohti tutkinto-opintoja

Polkuopinnot on määritellyn laajuinen kokonaisuus Humakin tietyn koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja, jotka suorittamalla saa hakukelpoisuuden hakea tutkintoon johtavaan koulutukseen erillishaussa. AMK-tutkinnon polkuopintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen laajuus on 15-20 opistopistettä. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Polkuopintojen alussa kannattaa laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Realistisen HOPSin laatiminen on tärkeää, jotta pystyt jakamaan ajankäyttösi esimerkiksi opiskelun, työn, perheen ja vapaa-ajan kesken. Tutustu tarkemmin opintojen suunnitteluun Opiskelijan oppaan osiossa Opintojen suunnittelu.

Polkuopintoja on tarjolla sekä AMK- että YAMK-koulutuksissa. Tutustu alta tarkemmin koulutuskohtaisiin polkuihin ja kriteereihin.

Kulttuurituottaja AMK

Sinun on mahdollista suorittaa AMK-polkuopinnot joko kokonaan verkko-opintoina tai päivätoteutuksen 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Päivätoteutuksessa opiskeluun kuuluu lähiopetusta Humakin kampuksella ja opiskelua verkossa.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 10 op:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op

Lisäksi suoritetaan 50 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

1. vuoden opintoja:

 • Kulttuurituotannon perusteet 10 op
 • Ruotsi 5 op
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op
 • Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
 • Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op (huom. edellyttää, että Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakso on suoritettu.)
 1. vuoden opintoja:
 • Kulttuuripolitiikka 5 op
 • Lakitieto ja etiikka 5 op
 • Mediataidot 5 op
 • Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
 • Kulttuurin rahoitus 5 op
 • Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op
 • Markkinointi 5 op
 • Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
 • Yrittäjyys 5 op
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op
 • Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op (huom. edellyttää, että Kulttuurituotannon perusteet 10 op – ja AH1: Tuottajana toimiminen 10 op -opintojaksot on suoritettu.)
 1. vuoden opintoja:
 • Englanti 5 op
 • Innovaatiotoiminta 5 op
 1. vuoden opintoja:
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
 • Strateginen suunnittelu 5 op

Uusi 2023 voimaan tuleva opetussuunnitelma

 • Innovaatiotoiminta 5 op

Polkuopinnot valitaan ensimmäisen ja toisen vuoden opinnoista, mikäli sinulla ei ole aiempaa opiskelu- tai työkokemusta kulttuurituotannon alalta. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista opintojen tai työn tai vapaaehtoistoiminnan kautta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, voidaan valita myös muita, kuin ensimmäisen tai toisen vuoden opintoja.

Opintojaksot, jotka suoritetaan 1. vuosikurssin mukana Jyväskylän/Kauniaisten kampuksella:

Syksy 2022

 • Ammatillinen kehittyminen 5 op*
 • Opiskeluvalmiudet 5 op (huom. pakollinen) 
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op (huom. pakollinen)
 • Kulttuurituotannon perusteet 10 op
 • Ruotsin kielen valmentavat 3 op (tarvittaessa)

Yhteensä: 20–23 op + 5 op verkkototeutustarjonnasta (ks. AMK-polkuopinnot – verkkototeutus)

*Opintojakso ei kuulu avoimen AMK:n tarjontaan, sillä opintojaksoa suoritetaan koko tutkinto-opintojen ajan. Sinun on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saakaan opintopisteitä.

Kevät 2023

 • Ruotsi 5 op
 • Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op
 • Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op*

Yhteensä: 35 op

*AH1 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakson suorittamista.

Mikäli sinulla on aiempaa osaamista em. opintoihin liittyen – joko korkeakouluopintojen tai työelämän kautta – voidaan se huomioida polkuopinnoissa siten, että valitset ao. opintojaksojen tilalle verkkotarjonnasta polkuun soveltuvia opintoja. AHOT-menettely tehdään vasta tutkinto-opiskeluvaiheessa.

Opintojen aloitus

Opiskelu tapahtuu kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon päivätoteutuksen ryhmässä, joten aloitat opinnot samanaikaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Katso opintojen aloitusaikataulu ja lukujärjestysohjeistus tutkinto-opiskelijoiden aluekohtaisesta tietopaketista:

Verkkopolkuopintojen opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa verkkopolkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Kaikille väyläopiskelijoille pakolliset opinnot (10 op): 

 • Opiskeluvalmiudet 5 op (suoritettavissa 23.8.2022-31.7.2023) 
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op (syksy, kevät tai kesä)

Vapaasti valittavat opinnot (valitse vähintään 50 op):  

Syksy 2022 

 • Kulttuurituotannon perusteet 10 op
 • Englanti 5 op 
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Kulttuuripolitiikka 5 op 
 • Kulttuurin rahoitus 5 op 
 • Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op 
 • Markkinointi 5 op  
 • Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
 • Innovaatiotoiminta 5 op
 • Yrittäjyys 5 op (suoritettavissa 1.9.2022-31.7.2023)
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op (suoritettavissa 1.9.2022-31.7.2023)
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
 • Strateginen suunnittelu 5 op
 • Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op * 
 • Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op * 

*AH1 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakson suorittamista ja AH3 edellyttää molempien em. opintojaksojen suorittamista.  

Kevät 2023 

 • Ruotsi 5 op
 • Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op 
 • Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Lakitieto ja etiikka 5 op
 • Mediataidot 5 op
 • Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op 
 • Markkinointi 5 op 
 • Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
 • Innovaatiotoiminta 5 op
 • Yrittäjyys 5 op (suoritettavissa 1.9.2022-31.7.2023)
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op (suoritettavissa 1.9.2022-31.7.2023)
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
 • Strateginen suunnittelu 5 op
 • Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op* 
 • Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op * 

*AH1 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakson suorittamista ja AH3 edellyttää molempien em. opintojaksojen suorittamista.  

Kesä 2022 

 • Englanti 5 op
 • Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
 • Kulttuuripolitiikka 5 op
 • Kulttuurin rahoitus 5 op
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
 • Yrittäjyys 5 op
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op
 • Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op * 
 • Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op * 

*AH1 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakson suorittamista ja AH3 edellyttää molempien em. opintojaksojen suorittamista.  

Oletko aloittanut polkuopinnot aikaisemmin?

Aiemmin polkuopinnot aloittaneet, mutta lukuvuonna 2022–2023 opintojaan jatkavat: Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lv. 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot oheisesta polkuopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lv. 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukoita.

Polkuopintoihin kuuluu kaikille opiskelijoille pakolliset opinnot, jotka ovat:  

 • Opiskeluvalmiudet 5 op 
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op 

Muut polkuopinnot 50 op ovat vapaasti valittavissa oma osaamisesi huomioiden. Ohessa muutama vinkki, miten valita nuo loput opinnot polkuun.

Miten opintojaksoja kannattaa valita polkuun? 

Polkuopintojen kriteereissä on opintoja 1.–4. vuosikursseilta. Jos sinulla ei ole aiempaa opiskelutaustaa tai työkokemusta kulttuurituotannon alalta, kannattaa polkuopintoja valita pääosin 1. vuosikurssilta ja loput puuttuvat opinnot toiselta opintovuodelta oman mielenkiinnon mukaan. Tällöin, jos sinut valitaan Humakin tutkinto-opiskelijaksi, on vaivattomampaa aloittaa opinnot, kun pääosa 1. vuoden opinnoista on suoritettu ja voit tehdä vain puuttuvat opinnot 1. vuodelta ja 2. vuodelta. Polkuopiskelijat joutuvat siis hyppimään 1. ja 2. vuosikurssin opintojen välillä myös tutkinto-opiskelijaksi päästyään, kunnes 3. opintovuonna ovat ”samalla viivalla” muiden kanssa. 

Avoimessa AMK:ssa ei tehdä hyväksilukuja, vaan ne tehdään vasta siinä vaiheessa, jos aloitat Humakissa tutkinto-opiskelijana. Jos sinulla kuitenkin sattuisi olemaan vankka työkokemus tai aikaisempia vastaavan tason opintoja esim. markkinoinnista, niin sinun ei välttämättä kannata valita Markkinointi 5 op -opintojaksoa, sillä voit saada sen hyväksiluetuksi myöhemmin. Peilaa siis osaamistasi suhteessa kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmaan (2018–2024), josta löydät opintojaksokohtaiset tavoite- ja sisältökuvaukset. Nämä löytyvät myös verkkokaupasta. Käytä opintojen suunnittelussa apuna opintojaksojen juoksutustaulukkoa (verkkotutkinto) 1.–4. vuosina. Vastaava juoksutustaulukko on laadittu myös päivätoteutuksen opiskelijoille.

Yrittäjyyskokemusta?

Tutustuthan tähän ohjeistukseen, mikäli sinulla on kokemusta yrittäjyydestä. Pääperiaate yrittäjyysopintojen ahotoinnissa – jos aloitat Humakissa tutkinto-opiskelijana – on seuraava.

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoon kuuluu seuraavat yrittäjyysopinnot:

 • Yrittäjyys 5 op
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op

Jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, voit saada ahotoiduksi Yrittäjyys 5 op -opintojakson. Jos sinulla on päätoimista yritystoimintaa, voit saada ahotoitua molemmat em. opintojaksot eli 10 op. Ts. pidä tämä mielessäsi, kun valitset polkuopintoja, jos yrittäjyystaustaa löytyy.

Tarvittaessa ole yhteydessä AMK-polkuopintojen ohjaaja Johanna Henrikssoniin, jolta voit varata henkilökohtaisen ohjausajan. 

Opintojaksojen suoritusjärjestyksistä 

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoon sisältyviin opintojaksoihin on muutama suositusjärjestys, jotka sinun kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa. Nämä on merkitty myös opintojaksojen vuosikurssikohtaiseen juoksutustaulukkoon.

Tuottamisen opinnot

 1. Kulttuurituotannon perusteet 10 op
 2. Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op
 3. Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op

Talousopinnot 

 1. Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op 
 2. Kulttuurin rahoitus 5 op 
 3. Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op 

Yrittäjyysopinnot 

 1. Yrittäjyys 5 op 
 2. Yritystoiminnan perusteet 5 op 

Polun täydentäminen oston jälkeen

Mikäli et ole valinnut kaikkia polkuopintoja verkkokauppaostoksen yhteydessä tai haluat valita polkuun lisää opintojaksoja, kirjaudu verkkokauppaan, valitse sopivat toteutukset ja tee osto ns. uudelleen. Tämä ei aiheuta sinulle kuluja, siitä pitää 300 € maksukatto huolen. Opintosihteerit ilmoittavat sinut toteutuksille ja tämän jälkeen pääset niiden verkko-oppimisympäristöihin osoitteessa https://moodle.humak.fi/

Huomaa, että pääsy toteutuskohtaiseen verkko-oppimisympäristöön tulee viimeistään toteutuksen alkamispäivänä. 

Kulttuurituotannon koulutuksen polkuopiskelijoiden viestintä- ja tiedotuskanavana käytetään Microsoftin Teamsiä. Teams kannattaa asentaa työpöytäsovelluksena omalle koneelle ja/tai mobiililaitteelle heti opintojen alussa.

Teamsissä tiedotetaan opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista, minkä lisäksi sinne on kerätty polkuopintojen kannalta olennaisimmat materiaalit. Verkossa opiskelevien AMK-polkuopiskelijoiden tiimin nimi on AMK-polkuopiskelijat (kutu). Päiväpolkuopiskelijat liitetään tutkinto-opiskelijoiden tiimiin: Kulttuurituotanto (opiskelijat). Tiimin alla on saapumisryhmäkohtaiset kanavat. Seuraa niistä Jyväskylän / Kauniaisiten / Turun 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmätunnuksen mukaan nimettyä kanavaa ja piilota muut sinulle tarpeettomat kanavat. Piilottaminen tapahtuu kolmen pisteen kautta > Piilota.

Jos haluat tutustua tarkemmin Teamsin toimintaan, katso lisäohjeita tästä. Teamsistä tavoitat myös polkuopintojen ohjaajat joko yksityisellä viestillä tai Yleinen-kanavalla, jolloin kaikki muutkin näkevät kysymyksesi. 

Polkuopiskelijan tärkeät materiaalit

Polkuopintojen suorittamiseen liittyviä materiaaleja on koottu tiimien Luokan muistikirjoihin. Pääset sinne seuraavasti (kun sinut on ensin lisätty tiimiin jäseneksi):

 1. Klikkaa halutussa tiimissä Luokan muistikirjaa (yläpalkista)
 2. Huomaa, että Kulttuurituotanto (opiskelijat) -tiimin Luokan muistikirjassa on useita sisältöjä. Polkuopiskelijoiden materiaaleihin päästäksesi klikkaa siirtymäpainiketta ja valitse näkymästä Päiväpolkuopiskelijat.

Tutustu aluksi kaikkiin omasta tiimistäsi löytyviin opiskelijan materiaaleihin. Huomaa, että AMK-polkuopiskelijana voit aloittaa opintosi Opiskeluvalmiudet 5 op -opintojakson osioista 1–3 jo elokuun puolella. 

AMK-polkuopinnot – verkkototeutus:
koulutussuunnittelija Tuula Salo
tuula.salo@humak.fi
p. 050 479 8261

AMK-polkuopinnot – päivätoteutus:
Jyväskylä: lehtori Elisa Vesanen
elisa.vesanen(at)humak.fi
p. 040 034 9283

Turku: lehtori Benny Majabacka
benny.majabacka(at)humak.fi
p. 0400 349 399 ja
lehtori Oona Tikkaoja
oona.tikkaoja(at)humak.fi
p. 0400 349 213

Kauniainen: lehtori Paula Kostia
paula.kostia@humak.fi
+358 50 4355 308

Kulttuurituottaja Ylempi AMK

Kulttuurituottaja YAMK -polkuopinnot on tarjolla verkko-opintoina. 

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 15 opintopistettä Kulttuurituottaja YAMK -polkuopintoja. Polkuopinnot koostuvat Humakin ylempien AMK-tutkintojen yhteisistä opinnoista.

Suoritetaan 15 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op
 • COSM 1: Cultural Organisation & Sustainability Management 5 ECTS
 • COSM 2: Cultural Entrepreneurship & Sustainability Management 5 ECTS
 • COSM 3: Cultural Management and Dimensions of Sustainability: Environmental, Social & Economic 5 ECTS

Polkuopintojen opintojaksojen tarjonta lukuvuonna 2022-2023. Opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa polkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Syksy 2022

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op
 • COSM 1: Cultural Organisation & Sustainability Management 5 ECTS
 • COSM 2: Cultural Entrepreneurship & Sustainability Management 5 ECTS
 • COSM 3: Cultural Management and Dimensions of Sustainability: Environmental, Social & Economic 5 ECTS

Kevät 2023 (tarjonta täydentyy)

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

yliopettaja Pekka Vartiainen
pekka.vartiainen(at)humak.fi
p. 0400 349 234

Kulttuurituotannon koulutuksen polkuopiskelijoiden viestintä- ja tiedotuskanavana käytetään Microsoftin Teamsiä. Teams kannattaa asentaa työpöytäsovelluksena omalle koneelle ja/tai mobiililaitteelle heti opintojen alussa.

Teamsissä tiedotetaan opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista, minkä lisäksi sinne on kerätty polkuopintojen kannalta olennaisimmat materiaalit. YAMK-polkuopiskelijoiden tiimin nimi on HuMaster – KUTU-opiskelijat.

Jos haluat tutustua tarkemmin Teamsin toimintaan, katso lisäohjeita tästä. Kattavammat ohjeet löydät Digiavaimesta. Teamsistä tavoitat myös polkuopintojen ohjaajat joko yksityisellä viestillä tai Yleinen-kanavalla, jolloin kaikki muutkin näkevät kysymyksesi. 

Tulkki AMK

Tulkkauksen koulutus tarjoaa AMK-polkuopinnot viittomakielen tulkkaukseen Helsingissä ja tulkkauksen ja kommunikaation ohjaukseen Kuopiossa. Jos sinulla ei ole aiempaa osaamista, polkuopinnot suoritetaan yhdessä 1. vuoden päivätoteutuksen tutkinto-opiskelijoiden kanssa Helsingissä tai verkossa Kuopiossa. Sinulle, joilla on aiempaa osaamista viittomakielestä tai tulkkauksen ja kommunikaation ohajuksesta, räätälöidään opinnot aiemman osaamisen perusteella.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 10 op:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op
 • Ammatillinen kehittyminen 2 op

Lisäksi suoritetaan 48 opintopistettä seuraavista Humakin opetussuunnitelman mukaisista kokonaisuuksista:

 • Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
 • Kielellinen moninaisuus 15 op
 • Johdatus viittomakieleen 20 op
 • Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op
 • Yrittäjyysopinnot 10 op
 • Kehittämistoiminnan opinnot 15 op (ei opinnäytetyötä)
 • Tulkkaus 30 op
 • Viittomakielentulkin kehittyvä asiantuntijuus 15 op
 • Viittomakieli ja viittomakielinen yhteisö 15 op
 • Tulkkausosaaminen eri toimintaympäristöissä 20 op
 • Viittomakielen tulkkaus 25 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opintojen vuosisuunnitelma: Viittomakielen tulkkaus.) Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista viittomakielestä tai tulkkauksen ja kommunikaation ohjauksesta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita ensimmäisen vuoden opintojakson tilalle opintojaksoja muista opinnoista. Opintojen valinnat tulee aina tehdä yhdessä HOPS-ohjaajan kanssa.

 

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 12 op:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op
 • Ammatillinen kehittyminen 2 op

Lisäksi suoritetaan 48 opintopistettä seuraavista Humakin opetussuunnitelman mukaisista kokonaisuuksista:

 • Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
 • Kielellinen moninaisuus 15 op
 • Johdatus viittomakieleen 20 op
 • Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op
 • Yrittäjyysopinnot 10 op
 • Kehittämistoiminnan opinnot 15 op (ei opinnäytetyötä)
 • Puhevammaisen tulkin kehittyvä asiantuntijuus 15 op
 • Syvenevä vuorovaikutusosaaminen 15 op
 • Kommunikaatiomenetelmien ja vuorovaikutuksen ohjaus 20 op
 • Puhevammaisten tulkkaus 25 op
 • Pedagoginen osaaminen 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opintojen vuosisuunnitelma: Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus). Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista viittomakielestä tai tulkkauksen ja kommunikaation ohjauksesta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita ensimmäisen vuoden opintojakson tilalle opintojaksoja muista opinnoista. Opintojen valinnat tulee aina tehdä yhdessä HOPS-ohjaajan kanssa.

Päivitetään myöhemmin.

Viittomakielen tulkkaus, Helsinki:
lehtori Hanna Putkonen
hanna.putkonen(at)humak.fi
p. 050 411 9594

Tulkkaus ja kommunikaation ohjaus, Kuopio:
lehtori Sirpa Lyytinen
sirpa.lyytinen(at)humak.fi
p. 0400 349 327

Yhteisöpedagogi AMK

Sinun on mahdollista suorittaa AMK-polkuopinnot joko kokonaan verkko-opintoina tai päivätoteutuksen 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Päivätoteutuksessa opiskeluun kuuluu lähiopetusta Humakin kampuksella ja opiskelua verkossa. 

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 15 op:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op
 • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op

Lisäksi suoritetaan 45 opintopistettä yhteisöpedagogitutkintoon soveltuvia Humakin avoimen AMK:n opintoja. 

Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti YP-JÄNU opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opintojaksoja (katso opintojen vuosisuunnitelma).

Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista opintojen, työn tai vapaaehtoistoiminnan kautta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita myös muita opetussuunnitelman opintoja, kuin ensimmäisen vuoden opintoja.

Mikäli Humakin avoimen AMK:n tarjonnassa ei ole 60 op:n edestä HOPSiin soveltuvia opintoja, opiskelija voi suorittaa enintään 15 op tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvia opintojaksoja. Opintojaksojen valinnassa tulee kuitenkin ehdottomasti neuvotella ensin HOPS-ohjaajan kanssa.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Pakollisia ovat opintojaksot 15 op:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op
 • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op

Lisäksi suoritetaan 45 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 1. vuoden opinnot:
 • Muuttuva työelämä ja työn uudet muodot 5 op
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Yhteistoiminta 5 op
 • Valmentava työote 5 op
 • Työsuhdeasiat 5 op
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op
 • Yrittäjyys 5 op
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op
 • Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op

Muut opinnot:

 • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op
 • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op
 • Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op
 • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op
 • Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op
 • Osallisuus työyhteisöissä 5 op
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op (Hyväksi luetaan tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin)

Polkuopintoihin tulee sisällyttää ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opintojaksoja. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista opintojen, työn tai vapaaehtoistoiminnan kautta siten, että opintojaksoja on mahdollista lukea hyväksi aiemmalla osaamisella tutkinto-opiskeluvaiheessa, polkuopintoihin voi valita ensimmäisen vuoden opintojakson tilalle opintojaksoja muista opinnoista. Tästä tulee kuitenkin aina sopia ensin HOPS-ohjaajan kanssa.

Polkuopintoihin voi sisällyttää myös 15 opintopistettä ammatillisia kieliopintoja.

Opintojaksot, jotka opiskelija suorittaa 1. vuosikurssin mukana:

Syksy 2022

 • Ammatillinen kehittyminen 5 op* 
 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op
 • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op
 • Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op 
 • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op
 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op 
 • Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op (tarvittaessa)

*Opintojakso ei kuulu avoimen AMK:n tarjontaan, sillä opintojaksoa suoritetaan koko tutkinto-opintojen ajan. Polkuopiskelijoiden on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saakaan opintopisteitä. Valitse kampuksella suoritettavien opintojaksojen lisäksi opintoja avoimen AMK:n verkkokaupan tarjonnasta, jotta polkuopintojen laajuudeksi tulee vähintään 60 op.

Kevät 2023

 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Toimijuuden edistäminen 5 op
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
 • Hyvinvointipalvelut 5 op
 • Valmentava työote 5 op
 • Ammatillinen ruotsi 2 op

Polkuopintojen verkkotarjonta:

Avoimessa AMK:ssa ei tehdä hyväksilukuja, mutta jos sinulta löytyy osaamista em. opintoihin ja pystyisit niitä ahotoimaan tutkinto-opiskeluvaiheessa, ota tilalle yhteisöpedagogin tutkintoon kuuluvia verkossa suoritettavia opintojaksoja avoimen AMK:n tarjonnasta. Polkuopintojen verkkotarjontaan ilmoittaudutaan Humakin avoimen AMK:n verkkokaupassa. 

Opintojen aloitus

Opiskelu tapahtuu yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon päivätoteutuksen ryhmässä, joten aloitat opinnot samanaikaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Katso opintojen aloitusaikataulu ja lukujärjestysohjeistus tutkinto-opiskelijoiden aluekohtaisesta tietopaketista:

Verkkopolkuopintojen opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa verkkopolkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Kaikille yp-polkuopiskelijoille pakolliset opinnot (15 op): 

 • Opiskeluvalmiudet 5 op (syksy, kevät tai kesä)
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op (syksy, kevät tai kesä)
 • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op (syksy, kevät tai kesä)

Muut opinnot (valitse vähintään 45 op): 

Syksy 2022

1. opiskeluvuoden opintojaksot:

 • Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op
 • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op
 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op

Muut opintojaksot: 

 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
 • Osallistava pedagogiikka 5 op
 • Yrittäjyys 5 op
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op
 • Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
 • Projektit ja talous 5 op
 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op
 • Innovaatiotoiminta 5 op (uusi opetussuunnitelma)

Kevät 2023

1. opiskeluvuoden opintojaksot

 • Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
 • Toimijuuden edistäminen 5 op
 • Valmentava työote 5 op
 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
 • Hyvinvointipalvelut 5 op

Muut opintojaksot 

 • Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
 • Osallistava pedagogiikka 5 op
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
 • Yrittäjyys 5 op
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op
 • Projektit ja talous 5 op
 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op
 • Innovaatiotoiminta 5 op (uusi opetussuunnitelma)

Kesä 2023 

1. opiskeluvuoden opintojaksot 

 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
 • Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op

Muut opintojaksot

 • Osallistava pedagogiikka 5 op
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
 • Yrittäjyys 5 op
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op
 • Projektit ja talous 5 op
 • Englanti 5 op

Avoimessa AMK:ssa on tarjolla myös tutkintoon sisältyvät Ammatillinen harjoittelut 1, 2 ja 3 (10 op) -opintojaksot, jotka voit suorittaa osana polkuopintoja. Keskustele HOPS-ohjaajasi kanssa, jos suunnittelet harjoitteluiden suorittamista.

Oletko aloittanut polkuopinnot aikaisemmin?

Mikäli olet aloittanut polkuopinnot lv. 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat opinnot oheisesta polkuopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lv. 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukkoa.

Opintojaksot, jotka suoritetaan 1. vuosikurssin mukana. Opinnoista tähdellä (*) merkityt ovat Humakin yhteisöpedagogiopintojen yleistä opetustarjontaa, jotka toteutetaan kokonaan verkossa. Muut opintojaksot toteutetaan työyhteisön kehittäjä koulutukseen integroituina, jolloin opinnot saattavat sisältää myös lähiopetusta verkossa.

Syksy 2022

 • Opiskeluvalmiudet 5 op*
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op*
 • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op*
 • Muuttuva työelämä ja työn uudet muodot 5 op
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op

Kevät 2023

 • Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
 • Yhteistoiminta 5 op
 • Valmentava työote 5 op
 • Työsuhdeasiat 5 op
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op

0-jakso (suoritettavissa 1.9.2022-31.7.2023)

 • YHYR01-3029 Yrittäjyys 5 op*
 • YHYR02-3027 Yritystoiminnan perusteet 5 op*

Jos sinulla on aiempaa osaamista jostain yllä olevista 1. vuoden opinnoista, voit valita opintojakson tilalle myös jonkun alla olevista opintojaksoista. Ole yhteydessä HOPS-ohjaajaan polkuopintoihin ilmoittautumisen jälkeen, mikäli haluat valita jonkun alla olevista.

 • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op (syksy 2022)
 • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op (syksy 2022)
 • Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op (syksy 2022)
 • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op (kevät 2023)
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op (kevät 2023 tai kesä 2023)

Yhteisöpedagogi (JÄNU) -koulutuksen AMK-polkuopiskelijoiden viestintä- ja tiedotuskanavana käytetään Microsoftin Teamsiä. Teams kannattaa asentaa työpöytäsovelluksena omalle koneelle ja/tai mobiililaitteelle heti opintojen alussa.

Teamsissä tiedotetaan opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Verkossa opiskelevien AMK-polkuopiskelijoiden tiimin nimi on YP POLKU.  

Päiväpolkuopiskelijat liitetään tutkinto-opiskelijoiden tiimiin.

Myös Tyken ja YP YAMKin  polkuopiskelijoille on omat tiimit.

Jos haluat tutustua tarkemmin Teamsin toimintaan, katso lisäohjeita tästä.

Teamsistä tavoitat myös polkuopintojen ohjaajat joko yksityisellä viestillä tai Yleinen-kanavalla, jolloin kaikki muutkin näkevät kysymyksesi.

AMK-polkuopinnot – verkkototeutus:
lehtori Minna Rajalin
minna.rajalin(at)humak.fi
p. 0400 349 356

AMK-polkuopinnot – päivätoteutus: 

 • Jyväskylä: lehtori Minna Rajalin
  minna.rajalin(at)humak.fi
  p. 0400 349  356
 • Kuopio: lehtori Piia Mylly
  piia.mylly(at)humak.fi
  p. 0400 349 245
 • Turku: lehtori Janina Sjöstrand
  janina.sjostrand(at)humak.fi
  p. 0400 349 207
 • Nurmijärvi: lehtori Sari Huttu
  sari.huttu@humak.fi
  p. 0400 349 381

YP, Työyhteisön kehittäjä AMK-polkuopinnot:
lehtori Sikke Leinikki
sikke.leinikki(at)humak.fi
p. 0400 349 365

Yhteisöpedagogi Ylempi AMK

Yhteisöpedagogi YAMK polkuopinnot on tarjolla verkko-opintoina.

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea opiskelija, joka on suorittanut vähintään 20 opintopistettä Yhteisöpedagogi YAMK -tutkinnon polkuopintoja. Polkuopinnot koostuvat Humakin ylempien AMK-tutkintojen yhteisistä opinnoista.

Suoritetaan 20 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

Polkuopintojen opintojaksojen tarjonta lukuvuonna 2022-2023. Opetustarjonnan löydät myös Humakin verkkokaupasta, jossa polkuopiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille.

Syksy 2022

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

Kevät 2023 

 • Esimiestyö ja johtaminen 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Yhteisöjen kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Monimuotoisuus 5 op
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi 5 op

lehtori Hanna Kiuru
hanna.kiuru(at)humak.fi
p. 0400 349 254

Mitä polkuopintojen jälkeen?

Suoritettuasi polkukriteerien mukaiset opinnot, voit hakea erillishaussa AMK- tai YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Erillishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja ne kuvataan erillishaun hakuohjeissa. Erillishaussa hakeminen ei ole este myös yhteishaussa hakemiselle.

Kysy lisätietoja hakijapalveluista: 
+358 29 451 9300
hakijapalvelut@humak.fi

Sivusta vastaa:
Viimeksi päivitetty: 10 maaliskuun, 2023