Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeusaikasi määräytyy ammattikorkeakoululain ja tutkinnon laajuuden perusteella. Täältä löydät tietoa opiskeluoikeuteesi liittyen ja ohjeet esimerkiksi poissaolojen varalta.

Miten opiskeluoikeusaika määräytyy?

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus on voimassa rajoitetun ajan. Opiskeluoikeus Humakissa päättyy useimmiten valmistumiseen, mutta se voi myös päättyä esimerkiksi opiskeluoikeusajan päättymiseen tai opiskeluoikeudesta luopumiseen. Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusaika muodostuu tutkinnon tavoitteellisesta suorittamisajasta ja yhdestä lisävuodesta.

Säännönmukainen opiskeluaika (=tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika) määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan. Opiskelijan tavoitteena on suorittaa 60 opintopistettä vuodessa, jolloin 210 tai 240 opintopisteen laajuisen tutkinnon tavoitteelliseksi suorittamisajaksi muodostuu joko 3,5 tai 4 vuotta. Opinnot Humakissa on järjestetty siten, että opiskelija pystyy suorittamaan opinnot tavoiteajassa.

Opiskelijalla on ammattikorkeakoululain mukaisesti oikeus suorittaa opinnot yhtä vuotta opintojen laajuutta pidemmässä ajassa. Opiskelijan opiskeluoikeusaika tarkoittaa säännönmukaista opiskeluaikaa ja lisävuotta yhteenlaskettuna. AMK-tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla opiskeluoikeusaika on joko 4,5 (3,5+1) tai 5 (4+1) vuotta. Vastaavasti ylempää AMK-tutkintoa suorittavilla opiskeluoikeusaika on 2 (1+1) tai 2,5 (1,5+1) vuotta.

Vinkki! Kela kannustaa korkeakouluopiskelijoita valmistumaan ajoissa, sillä aikataulussa valmistuneille korkeakouluopiskelijoille Kela maksaa jopa kolmasosan opintolainasta takaisin pankille. Lue lisää Kelan sivuilta.

Tutkintotodistusta haetaan  sähköisellä lomakkeella, kun kaikki opinnot on suoritettu,  suoritusmerkinnät on kirjattu opintorekisteriin ja opinnäytetyö on tallennettu Theseukseen. Tutkintotodistushakemus on jätettävä läsnäolevana opiskelijana opiskeluoikeuden voimassaoloajan sisällä. Olethan yhteydessä opintotoimistoon, mikäli opiskeluoikeutesi on päättymässä, ennen kuin kaikki opintosuorituksesi saadaan kirjattua opintorekisteriin.

Saat linkin sähköiseen tutkintotodistushakemukseen täytettyäsi AVOP-kyselyn. AVOP-kyselyn täyttäminen on pakollista. Kun olet vastannut kyselyyn, saat näkyviisi linkin tutkintotodistushakemukselle. Ota linkki itsellesi talteen, mikäli et täytä tutkintotodistushakemusta saman tien.

Ennen tutkinnon hakemista käy läpi seuraava muistilista:  

 • Olet läsnäoleva opiskelija ja keskustellut valmentajasi kanssa valmistumisesta.
 • Kaikki suoritusmerkinnät ovat Pepissä.
 • Opinnäytetyösi on suoritettu hyväksytysti ja siitä on tallennettu arvosana ja lausunto.
 • Olet tallentanut opinnäytetyön Theseukseen.
 • Olet suorittanut kypsyysnäytteen ja siitä on merkintä.
 • Kielikokeet (kielitaidon osoittamisen merkinnät löytyvät Pepistä) on suoritettu (mahdollisesta vapautuksesta oltava erillinen koulutusjohtajan päätös) ja
  niistä on seuraavat merkinnät:
  • toinen kotimainen kieli, suullinen ja kirjallinen (sallittu arviointi Tyydyttävä, Hyvä, Vapautettu)
  • vieras kieli (englanti) (sallittu arviointi Osoitettu tai Vapautettu)
 • Harjoitteluopintopisteitä on tarvittava määrä (vähintään 30 op).
 • Mahdolliset tulkkauksen taidonnäytöt on merkitty ja niistä on arvosana.
 • Kirjaston mahdolliset lainat on palautettu ja maksut hoidettu.

Hyvä muistaa

 • Valmistumispäiväksi tukee tutkintotodistuksen hakemisen päivämäärä.
 • Valmistuneet ilmoitetaan kerran kuukaudessa Kelaan.
 • 18 päivän sääntö, eli opintoja on oltava vähintään 18 päivää/kk, jotta voit saada opintotukea. Huomioi tämä, kun lähetät tutkintotodistushakemuksen.
 • Tietojärjestelmien käyttöoikeudet lakkaavat pääsääntöisesti 30 päivän kuluttua valmistumisesta.
 • Humakissa järjestetään valmistumisjuhlat joulukuussa ja kesäkuussa. Valmistujaisjuhlat järjestetään verkossa. Juhlissa julkaistaan lukukauden aikana valmistuneiden nimet. Tutkintotodistukset toimitetaan opiskelijoille ladattavaksi sähköisesti Peppi-järjestelmästä. 

Sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ensimmäisenä opiskeluvuonna vain, jos

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua,
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintosi.

Poissaolon peruste tulee todentaa virallisella dokumentilla.

Jos olet ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevana armeijan, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen armeijan vuoksi, tai jos olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi vielä toisen lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana (tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa).

Oma sairaus tai vamma antaa ensimmäisen vuoden opiskelijalle mahdollisuuden ilmoittautua poissaolevaksi. Sairauden perusteella poissaolevaksi ilmoittautuminen kuluttaa kuitenkin lakisääteisiä poissaolokausia.

Lakisääteisen poissaolon voit todentaa seuraavilla todistuksilla

Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelu

 • Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.

Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa

 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta.

Oma sairaus tai vamma

 • Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Poissaolon syyn todentava dokumentti tulee toimittaa sähköisesti Humakin hakijapalveluihin tällä lomakkeella viimeistään 14 päivän kuluttua poissaoloilmoituksen tekemisestä Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelijana sinun on ilmoittauduttava joka vuosi lukuvuodelle joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Pepissä ajalla 1.4.–31.7. Kevätlukukauden ilmoittautumistietoa voi muuttaa tai antaa puuttuvan tiedon ajalla 15.11.–31.12. 

Kun ilmoittautuminen on mahdollista, ilmoittautumistiedon voi antaa Pepin opiskelijan työpöydällä kohdassa Opinnot – Ilmoittautuminen. Ilmoittautumisesta on myös tehty ohjevideo, jolla kerrotaan miten ilmoittaudut Pepissä läsnä- tai poissaolevaksi lukukausille. Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain, jos poissaolokausia jäljellä. Huom. Uudet tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuodelle Oma Opintopolku -palvelussa otettuaan opiskelupaikan ensin vastaan.

Annettu ilmoittautumistieto on sitova, eikä annettuihin ilmoittautumistietoihin tehdä jälkikäteen muutoksia. Ilmoittautumistieto vaikuttaa mm. opintotukeen ja opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksuvelvollisuuteen. 

Jos laiminlyöt ilmoittautumisvelvollisuutesi, menetät opiskeluoikeuden Humakissa. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyöneelle toimitetaan erotodistus opintotoimistosta. Mikäli opintoja on ollut tarkoitus jatkaa, tulee sinun hakea erikseen opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä, josta peritään 50 euron käsittelymaksu. Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta haetaan tällä lomakkeella.

Sinulla on oikeus olla opintojesi aikana yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) ajan poissaoleva mistä syystä tahansa. Tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa. Tämän lisäksi sinulla on oikeus olla poissaolevana, mikäli suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua tai olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla. Tämä lakisääteisistä syistä johtuva poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaasi. 

Toimita lakisääteisen poissaolon osoittava dokumentti tällä lomakkeella, ilmoita asiasta sähköpostitse opintotoimisto@humak.fi ja ilmoittaudu Pepissä poissaolevaksi. Voit olla poissaolevana koko lukuvuoden tai yhden lukukauden.

Lakisääteisen poissaolon voit todentaa seuraavilla todistuksilla:

Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelu

 • Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.

Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa lapsen syntymän tai adoption yhteydessä

 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta.

Poissaoloaikana sinulla ei ole oikeutta suorittaa opintoja, saada ohjausta tai saada suorituksia opintorekisteriin. Sinulla ei myöskään ole oikeutta opintotukeen, YTHS:n palveluihin, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Opintotuen voit perua Kelan asiointipalvelussa.

Poissaolevana opiskelijana sinun tulee huolehtia seuraavan vuoden ilmoittautumisesta aikataulun mukaisesti.

Jos olet ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevana asepalveluksen, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen vuoksi, tai jos olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi vielä toisen lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana (tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa).

Jos olet ollut poissaolevana ensimmäisen opiskeluvuoden ajan oman sairauden tai vamman vuoksi, voit myöhempinä opiskeluvuosina ilmoittautua poissa olevaksi vain yllä mainittujen lakisääteisten syiden vuoksi.

Sinun on suoritettava tutkintoon johtavat opinnot valmiiksi viimeistään yhtä vuotta suoritettavien opintojen laajuutta pitemmässä ajassa tai menetät opiskeluoikeutesi. 

Hakemuksen perusteella sinulle voidaan myöntää harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen suorittamiseen. 

Ensimmäisen lisäajan myöntämisen perusteet:

 • Tutkinnostasi puuttuu enintään 60 opintopistettä.
 • Esität perustellut syyt opintojen edistymättömyyteen.
 • Suunnitelmasi opintojen loppuun saattamiseksi on toteuttamiskelpoinen.

Erityiset terveydelliset yms. syyt voivat lieventää opintopistemääräkriteeriä.

Toisen lisäajan myöntämisen perusteet:

 • Jäljellä olevien opintojen määrä on vähäinen.
 • Suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi on ajantasainen ja toteuttamiskelpoinen.
 • Opiskeluoikeusajan päättyminen olisi opiskelijan elämäntilanteen kannalta kohtuutonta.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (Valtioneuvoston asetus 1440/2014). Maksa maksu tilille: FI80 1378 3000 2038 08 NDEAFIHH. Maksun saaja on Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kirjoita viestiin nimesi ja teksti ”harkinnanvarainen lisäaika”. Liitä maksutosite hakemukseen. Hakemusta ei käsitellä ilman suoritettua maksua.

Jos opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.7., hae lisäaikaa 15.5. mennessä. Mikäli opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.12., hae lisäaikaa 15.11. mennessä. Harkinnanvaraista lisäaikaa haetaan tällä lomakkeella.

Mahdollisuudesta opiskella toisella kampuksella voi keskustella oman valmentajan kanssa. Lähtökohtaisesti opiskelija voi suorittaa kehityskeskustelussa sovittuja opintoja toisessa alueyksikössä vain, mikäli se on opiskelijan opintojen etenemisen näkökulmasta välttämätöntä.

Koulutusjohtaja voi erityisen painavasta syystä, opiskelijan anomuksesta myöntää tälle siirron alueyksiköstä tai saman tutkinnon profiilista toiseen aikaisintaan ensimmäisen läsnäololukuvuoden jälkeen, jos opiskeluryhmässä on tilaa. Alueyksikön tai tutkinnon profiilin vaihtamista haetaan tällä lomakkeella. Lomake on auki keväällä 1.5.-15.5. ja syksyllä 1.11.-15.1.

Mikäli päätät lopettaa opintosi pysyvästi ennen valmistumista, sinun tulee tehdä eroilmoitus. Keskustele valmentajasi kanssa eroamisesta ennen ilmoituksen tekemistä. 

Eroaminen on sitova ja mikäli myöhemmin haluaisit jatkaa opintoja, saatat joutua hakeutumaan takaisin opiskelijaksi yhteishaun kautta. Takaisin opiskelijaksi hakeutuminen voi olla hankalaa, koska olet menettänyt ensikertalaisuutesi opiskelijavalinnoissa. Usein on parempi vaihtoehto suorittaa kerran aloitettu tutkinto loppuun.

Jos sinulla on vain tilapäisiä haasteita opintojen suorittamisessa, selvitä ensin mahdollisuutesi olla poissaolevana. Lue lisää kohdasta “Poissaolo opintojen aikana”. Muistathan myös, että sinun on useissa tilanteissa mahdollista hakea harkinnanvaraista lisäaikaa, jos opintosi eivät ole perustellusta syystä edenneet.

Eroilmoituslomakkeen löydät täältä. Humak ilmoittaa tiedon eroamisesta Kelaan. 

Sivusta vastaa: Opintotoimisto,
Viimeksi päivitetty: 5 maaliskuun, 2024