Turvallisuus ja kriisitoiminta

Humanistisen ammattikorkeakoulun keskeinen tavoite on tarjota opiskelijoille ja henkilöstölle turvallinen opiskelu- ja työskentely-ympäristö. Täältä löydät mm. kampusten pelastussuunnitelmat ja ohjeet hätätilanteessa toimimiseen.

Humanistisen ammattikorkeakoulun keskeinen tavoite on tarjota opiskelijoille ja henkilöstölle turvallinen opiskelu- ja työskentely-ympäristö. Turvallinen opiskeluympäristö on humakilaisten yhteinen asia. Kaikilla on velvollisuus auttaa turvallisuuden säilymiseksi ja tarvittaessa raportoida havaitsemistaan turvallisuuspuutteista sekä vaara-, uhka- ja onnettomuustilanteista. Jokaisen ihmisen velvollisuus on välittömästi uhkaavan tilanteen havaittuaan ryhtyä kykyjensä mukaisiin torjunta- ja pelastus- ja auttamistehtäviin.

Humanistisen ammattikorkeakoulun verkostomaisen rakenteen sekä kampuksilla toimivien opistojen kanssa tekemän yhteistyö seurauksena turvallisuusjohtaminen ja -suunnittelu on pääosin toteutettu kampuksen kiinteistöjen omistajan toimesta. Humakin osalta turvallisuustyöstä vastaa rehtori apunaan turvallisuusjohtaja. Opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestetään turvallisuuteen liittyvää koulutusta ja -harjoituksia. Humakin turvallisuusjohtaja toimii myös ammattikorkeakoulujen turvallisuusryhmässä sekä on nimetty yhdyshenkilönä viranomaisille.

Tästä osiosta löytyy toimipaikkojen pelastussuunnitelmia ja niihin liittyvää aineistoa.

Humakilla ei ole omia toimitiloja, jonka vuoksi omien pelastussuunnitelmien laatiminen ei ole tarpeen, vaan voidaan turvautua opistojen pelastussuunnitelmiin. Kaikkien tiloissa työskentelevien ja opiskelevien on syytä tutustua näihin pelastussuunnitelmiin etukäteen ja mm. harjoitella poistumisia. 

For more information on the emergency/rescue plan of Kiljava College (Nurmijärvi Campus) in English, you can find it here.

Soita hätänumeroon ja ilmoita turvallisuusjohtajalle

Kun Humakin tiloissa on tapahtunut onnettomuus, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Muista nämä tehdessäsi hätäilmoitusta

 • Kerro, kuka olet.
 • Mitä on tapahtunut?
 • Missä on tapahtunut?
 • Onko ihmisiä vaarassa?
 • Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
 • Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. 
 • Jukka Määttä, rehtori, p. 0400 349 249
 • Noora Ahti, turvallisuusjohtaja, opiskelijaturvallisuus, p. 0400 349 225
 • Timo Sorvoja, kv-turvallisuus, p. 050 411 9578
 • Jarmo Röksä, viestintä, p. 0400 349 333
 • Ari Savander, tietoturvallisuus, p. 0400 700 105

Humakin turvallisuusryhmän tarkoitus on toimia koordinaattorina vakavissa kriisitilanteissa ja hoitaa kriisiviestintää. Turvallisuusryhmän kutsuu koolle kuka tahansa ryhmän jäsenistä, joka saa tiedon kriisistä. Tarvittaessa turvallisuusryhmä voi kutsua koolle myös muita henkilöitä niin tarvittaessa. Turvallisuusryhmän tulee kokoontua kriisistä kuulutaan mieluiten muutaman tunnin kuluessa.

Humakiin on laadittu turvallisemman online-lähiopetuksen suositukset. Suosituksissa tuodaan esille keinoja, joilla voitaisiin turvata jokaisen opiskelijan oikeus tulla kohdatuksi online-lähiopetustilanteissa omana itsenään, ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä.

Tutustu tarkemmin suosituksiin klikkaamalla symboleita. Klikkaa tarvittaessa Fullscreen-painiketta kuvan alapuolella, niin näet kuvan suurempana. Pääset kuvaan myös tästä

Sivusta vastaa:
Viimeksi päivitetty: lokakuu 13, 2021