Arviointi

Arviointiperusteet ja -muodot kuvataan opintojakson toteutuksen Hoodle-alustalla. Näiden tietojen perusteella tiedät, mitä opintosuorituksissa arvioidaan, mihin arviointi perustuu ja miten arviointi toteutetaan.

Miten Humakissa arvioidaan osaamistasi?

Arviointiperusteet ja -muodot kuvataan opintojakson toteutuksen Hoodle-alustalla. Näiden tietojen perusteella tiedät, mitä opintosuorituksissa arvioidaan, mihin arviointi perustuu ja miten arviointi toteutetaan. Voit tutustua arviointiin liittyviin yleisiin periaatteisiin Humakin Tutkintosäännössä. Tarkemmat periaatteet löydät Arvioinnin käsikirjasta.

Arviointiin liittyviä käytänteitä kootusti

  • Pääsääntöisesti arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5.
  • Lehtorin tulee antaa opintojaksoarviointi neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä tai muusta sovitusta aikataulusta edellyttäen, että opiskelija on tehnyt suorituksensa ajoissa. Arviointiaika saattaa pidentyä opettajan vapaajaksosta tai sairauspoissaolosta johtuen.
  • Opinnäytetyöstä annetaan numeraalisen arvioinnin lisäksi kirjallinen lausunto.
  • Etätentin tietosuojan huoneentaulu opiskelijalle.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 22 lokakuun, 2021