Vakuutukset

Humak on vakuuttanut opiskelijansa opintoihin liittyvien vahinkojen varalta. Tutustu tapaturma-, työharjoittelu-, ja matkavakuutuksiin tällä sivulla.

Vakuutus opiskelijan turvana

Humak on ottanut tutkinto-opiskelijoilleen seuraavat vakuutukset:

 • Lakisääteinen tapaturmavakuutus (40-445-185-9)
 • Työharjoitteluvakuutus (16-690-034-7)
 • Matkavakuutus max. 1 kk (16-696-796-3)
 • Matkavakuutus max. 6 kk (16-696-797-1)

Pohjola Vakuutuksen asiakaspalvelunumero on 0303 0303.

Opiskelutapaturmalaissa säädetään korvattavaksi tapaturma, josta on aiheutunut vamma tai sairaus ja joka on sattunut ammattikorkeakouluopinnoissa olevalle henkilölle. Opiskelutapaturmalaki ei edellytä, että opiskelu on ammattiin tai tutkintoon johtavaa. Näin laki saattaa tulla sovellettavaksi myös avoimien korkeakoulujen opiskelijoihin, jos opiskeluun kuuluu opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaisesti työhön rinnastettavaa käytännön opetusta.

Vakuutus on voimassa vain opiskelulle ominaisissa ja työhön rinnastettavissa olosuhteissa. Työhön rinnastettavia olosuhteita ovat työhön rinnastettava käytännön opetus (opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukainen opetus) sekä työssäoppimisjakso, työharjoittelu ja näyttötutkinto.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on samoin ehdoin voimassa myös silloin, kun opiskelija on ulkomailla opiskeluvaihdossa tai harjoittelussa. Palkallisessa harjoittelussa opiskelijan vakuutusturvasta vastaa työnantaja. Tarkemmat vakuutusehdot löydät täältä.

Jos sinulle sattuu tapaturma:

 • Ilmoita tapaturmasta välittömästi oppilaitokselle, esimerkiksi lehtorille tai opintotoimistoon. Täyttäkää yhdessä vakuutustodistus.
 • Ota mukaasi tapaturmailmoituslomake hoitolaitokseen mentäessä.
 • Jos tapaturma tapahtuu työssäoppimisessa, täytä tapaturmailmotus.
 • Voit pyytää neuvoa myös Pohjola Terveysmestari -palvelussa.

Vamman hoito tapahtuu ensisijaisesti Pohjola Sairaalassa, joka voi suoralaskuttaa vakuutukseen. Tarvittaessa hoito voi tapahtua muualla julkisella tai yksityisellä sektorilla. Mikäli hoito tapahtuu muualla yksityisellä sektorilla kuin Pohjola Sairaalassa, maksa kulut ensin itse ja hae niistä myöhemmin sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelasta.

Kelan korvaukset saatuasi toimita Humakiin Kelan antaman alkuperäisen korvauslaskelman lisäksi kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista sekä alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta koululle vahingonkorvaushakemuksen tekemistä varten, tai hae  korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä. Ohjeet korvauksen hakemiseen ja sähköinen korvaushakemus löytyvät Pohjola Vahinkoavusta. Kuitit ja muut tositteet toimitetaan vakuutusyhtiöön ainoastaan erillispyynnöstä.

Korvaushakemuksena käytettävä tapaturmailmoitus täytetään aina, kun työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Lomakkeessa työpaikan tilalle voi merkitä myös oppilaitoksen. Täytetty lomake lähetetään osoitteeseen tyotapaturmakorvaukset(at)op.fi.

Kun vakuutustodistuksen toimittaa hoitolaitokseen, hoidon saa maksutta. Hoitolaitos lähettää korvauskäsittelyssä välttämättömän lääkärinlausunnon Pohjola Vakuutukseen.

Lisätietoja Pohjola Vahinkoavusta (työntekijä = opiskelija).

Vapaaehtoinen työharjoitteluvakuutus kattaa työharjoitteluyrityksen omistaman, sen hyödyksi käyttämän tai muutoin sen hallussa olevan omaisuuden. Työharjoitteluvakuutuksessa on vastuu, joka voi kattaa myös toiselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutetun omaisuus- ja  henkilövahingon. Työharjoitteluvakuutuksessa on 500 / 2000 euron omavastuu (Suomi / ulkomaat).

Vakuutuksen kohteena ei ole vakuutuksenottajan tai työharjoittelijan oma omaisuus.

Palkallisessa harjoittelussa opiskelijan vakuutusturvasta vastaa työnantaja.

Vakuutus ei ole voimassa USA:ssa eikä Kanadassa.

Matkavakuutus on käytössä vain opintoihin liittyvillä matkoilla. Pyydä opintotoimistosta vakuutuskortti matkalle mukaan ennen lähtöä. Vakuutus ei ole voimassa ilman korttia!

Vakuutus sisältää:

 • Matkasairauden tai tapaturman hoitokulut (ilman ylärajaa)
 • Keskeytymisturva (esim. oma sairaus tai perheenjäsenen äkillinen sairaus)
 • Peruuntumisturva
 • Myöhästymis- ja odottamisturva
 • Pahoinpitely-, sieppaus- ja kriisiturva
 • Matkavastuuturva (85 000 €, omavastuu 10% / väh. 150 €)
 • Matkaoikeusturva (8 500 €, omavastuu 10% / väh. 150 €)

Sivusta vastaa:
Viimeksi päivitetty: maaliskuu 30, 2021