Tekoälyn käyttö

Kyky hyödyntää tekoälyä on monessa ammatissa tärkeä taito – tulevaisuudessa vieläkin tärkeämpi. Tekoälytyökalujen käyttäminen saattaa myös tehostaa ja syventää oppimista. Humanistinen ammattikorkeakoulu kannustaa opiskelijoitaan ottamaan haltuun erilaisia tekoälytyökaluja ja hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia jo opintojen aikana.

Tekoälyä voi hyödyntää kaikissa oppimistehtävissä, ellei sen käyttöä ole erikseen kielletty. Tekoälyn käyttäminen ilmaistaan läpinäkyvästi: mitä tekoälytyökaluja on käytetty ja miten. Opiskelija on itse vastuussa tekemiensä oppimistehtävien sisällöistä. Katso Humakin tunnuksilla käytettävissä olevat ohjelmistot ja järjestelmät Opiskelijan oppaasta.

Tekoälyltä voi esimerkiksi pyytää kommentteja oppimistehtävien ideointiin. Tekoäly saattaa myös ehdottaa käyttökelpoisia innovatiivisia, luovia ja osallistavia tapoja oppimistehtävien sisältöjen tuottamiseen. Se voi auttaa laatimaan kuvia ja kaavioita sekä erimuotoisia esityksiä ja tiivistelmiä annetuista teemoista. Tietoperustaa rakennettaessa tekoäly saattaa ehdottaa relevantteja lähteitä. Tekoäly voi auttaa myös esimerkiksi oikeakielisyyden tarkistamisessa, asioiden syntetisoinnissa ja jäsentelyssä.

Tekoäly on hyödyllinen apuväline, mutta se ei korvaa oman ajattelun ja päätöksenteon tärkeyttä. Tekoäly saattaa tarjota virheellisiä tietoja tai tuottaa vinoutuneita tulkintoja varsinkin, jos käyttäjä antaa sille huonolaatuisia kehotteita. Humak suosittelee, että oppimistehtäviin ei jätetä suoria lainauksia tekoälyn tuottamasta tekstistä. Mikäli näin kuitenkin toimitaan, viittaus merkitään Humakin lähdeviiteoppaan mukaisesti. Lisäksi opiskelijan tulee perehtyä käyttämiensä tekoälytyökalujen käyttöehtoihin.

Perehdy tarkemmin opaskohtaisiin tekoälyohjeisiin:

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkaisi kesäkuussa 2023 suosituksensa tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluille.
Humakin ohjeistukset noudattelevat Arenen suosituksia.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: 9 huhtikuun, 2024