Opiskelijakyselyt

Opiskelijoille suunnatut kyselyt toimivat Humakissa tärkeänä laadunseurannan välineenä. Palautteet kerätään anonyymisti ja niistä saatua tietoa käytetään toiminnan ja opetuksen kehittämisessä. Humakissa tutkinto-opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia antaa palautetta opiskelustaan opintojensa aikana. Myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat antavat palautetta opinnoistaan.

Vastaa ja vaikuta! – Mielipiteelläsi on väliä!

Humakin opiskelijana sinun on mahdollista antaa palautetta useassa kohden opintojasi erilaisilla kyselyillä ja palautekanavilla. Vaikuttamisen viikot on kytketty aloitus- ja välikyselyiden toteuttamisen viikoille 44–45. Vaikuttamisen viikoilla kampanjoidaan “Vastaa ja vaikuta! – Mielipiteelläsi on väliä!” -teeman mukaisesti opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksista niin Humakissa kuin laajemminkin. Ohessa on koottu niin tutkinto-opiskelijan kuin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan keskeiset opiskelijakyselyt opintojen aikana.

Tutkinto-opiskelijat

  • Opintojaksopalaute: Toteutetaan jokaisen opintojakson toteutuksen yhteydessä.
  • Aloituskysely: Kyselyyn vastaavat 1. vuoden tutkinto-opiskelijat. Kysely toteutetaan Humakin vaikuttamisen viikkojen yhteydessä marraskuussa.
  • Välikysely: Kyselyyn vastaavat 2. ja 3. vuoden tutkinto-opiskelijat. Kysely toteutetaan Humakin vaikuttamisen viikkojen yhteydessä marraskuussa.
  • AVOP-kysely: Kyselyyn vastaavat tutkinto-opiskelijat valmistumisvaiheessa.
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely: Kysely toteutetaan joka kolmas vuosi tutkinto-opiskelijoille.
  • Uraseurantakysely: Kyselyyn vastaavat Humakista viisi vuotta sitten valmistuneet tutkinto-opiskelijat.

Opiskelijakyselyiden lisäksi opiskelijoilla on mahdollista antaa jatkuvaa palautetta Humakin aloite-, laatu- ja ilmoituskanavien kautta. 

Tutustu tarkemmin opintojaksopalautteiden ja opiskelijakyselyiden käsittelyprosesseihin.

Avoimen AMK:n opiskelijat

  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat täyttävät opintojaksopalautekyselyn jokaisesta opintojaksosta. Kyselylomakelinkki löytyy toteutuskohtaisilta Hoodle-alustoilta.
  • Opintojaksopalautteen lisäksi palautetta kerätään erillisellä avoimen AMK:n palautekyselyllä. Kyselyssä kerätään tietoa avoimen AMK:n prosessien, käytäntöjen ja opintojen sujuvuudesta ja kurssitarjonnasta.
  • Aloite-, laatu- ja ilmoituskanavat ovat myös avoimen AMK:n opiskelijoiden käytettävissä.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen,
Viimeksi päivitetty: 18 tammikuun, 2024