Opiskeluhyvinvointi ja -terveys

Opiskelijoiden terveydenhoidosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja opiskelijat maksavat vuosittaisen terveydenhoitomaksun Kelalle.

Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. YTHS:n palveluja voivat käyttää kaikki yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa perustutkintoa (AMK ja ylempi AMK) suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä oleviksi. YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin eivät kuulu avoimen AMK:n opiskelijat eivätkä saapuvat kansainväliset vaihto-opiskelijat.

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Vaikka sinun ei täytyisi maksaa terveydenhoitomaksua, voit silti käyttää YTHS:n palveluita.

YTHS:n tehtävänä on

  • järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille
  • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä
  • edistää opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia.

YTHS:n palveluista ja palveluihin hakeutumiseen voit tutustua YTHS:n sivuilla.

YTHS:n video uusille opiskelijoille.

Opiskelijat maksavat lukuvuosittaisen terveydenhoitomaksun Kelalle ja maksu tulee muistaa maksaa oma-aloitteisesti. Lue lisää terveydenhoitomaksusta Kelan sivuilta.

Palvelupisteet Humakin paikkakunnilla

YTHS:n oma palvelupiste sisältäen suun terveyden palvelut

  • Helsinki
  • Turku
  • Jyväskylä
  • Kuopio

YTHS:n oma palvelupiste

  • Espoon Otaniemi (Kauniaisten kampuksen opiskelijat)

Monimuoto- ja verkkotutkinto-opiskelijoiden palvelupiste määräytyy sen mukaan, mille paikkakunnalle opiskelut lukeutuvat. Opiskelija voi kuitenkin käyttää YTHS:n omaa palvelupistettä, joka on hänelle sijanniltaan parempi.

Humak tukee opiskelijoiden liikkumista tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuden edulliseen korkeakoululiikuntaan kampuspaikkakunnilla. Kaikki Humakin tutkinto-opiskelijat voivat hyödyntää edullisia liikuntamahdollisuuksia. Tutustu liikuntamahdollisuuksiin palveluntarjoajien verkkosivuilla:

Varhaisen välittämisen toimintamalli tarkoittaa Humakissa varhaiseen puuttumiseen perustuvaa toimintatapaa, jota tukee avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri henkilöstön ja opiskelijoiden välillä sekä opiskelijoiden kesken. Mikäli Humak-yhteisön toimijalla nousee huoli opiskelijasta tai ryhmästä, on hänellä velvollisuus puuttua tilanteeseen. Huolen kokeminen on subjektiivinen tunne, joten yksilön oma kokemus huolesta on riittävä.

Lisätietoja toimintamallista saat oman kampuksesi opinto-ohjaajalta tai opiskelijapalveluiden päälliköltä.

Varhaisen välittämisen malli

Terveellinen, turvallinen ja yhdenvertainen opiskeluympäristö koostuu useasta tekijästä ja monen tahon yhteistyöstä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut oppaan, joka pitää sisällään käytännön ohjeita oppilaitokselle ja sen toimijoille terveellisen, turvallisen ja hyvinvoivan oppilaitoksen tavoittelemiseksi. Oppaaseen pääset täältä.

Opiskeluympäristöjen arviointikäyntejä tehdään kolmen vuoden välein korkeakouluissa ja tarkastuksessa havaittujen muutostarpeiden toteutumista seurataan vuosittain seurantakäynnillä. Tarkastuksissa on aina mukana opiskelijoiden edustaja. Opiskeluympäristöjen tarkastuskäynneistä vastaa YTHS. 

Opiskeluympäristön turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien vastuulla. Opiskelijoiden vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita sekä ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista. Lue lisää Humakin turvallisuusohjeista Turvallisuus-osiosta.

Humakissa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma henkilöstölle ja opiskelijoille erikseen vuodesta 2021 alkaen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely tehdään Humakissa kolmen vuoden välein, minkä perusteella sovitaan käytännön toimista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Tutustu Opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Mielenterveystalo.fi – Julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön MieliChat 

Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö Nyyti ry

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus

Mielenterveyshäiriöiden hoito sekä psykologinen arviointi tapahtuu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä.

Akuutissa kriisissä hakeudu oman hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolle ilman ajanvarausta.

Humak välittää -kampanjassa lukuvuonna 2021-2022 on järjestetty opintopsykologin luentoja opiskeluhyvinvoinnin osa-alueista sekä tehty podcasteja aiheen tiimoilta. Tutustu luentoihin ja podcasteihin alta.

Luennot

Opiskelun tueksi – ajanhallinta ja suunnittelu, Ilse Lammila, opintopsykologi

Opiskelutaidot – mikä edistää opiskelukykyä? Ilse Lammila, opintopsykologi

Humak välittää kampanjan logo

Podcastit

Opiskelu mielessä -podcastin jaksossa ”Keskittymisen vaikeudet opiskelussa” pohditaan sitä, miksi keskittyminen ja keskittymisen vaikeudet ovat korona-aikana nousseet merkittäväksi puheenaiheeksi opiskelijoiden keskuudessa. Podcastissa tarkastellaan keskittymisen vaikeuksia ja mietitään, mikä opiskelussa ja elämässä voi vaikeuttaa keskittymistä. Jaksossa tuodaan myös näkökulmia siihen, miten keskittymistä voi edistää.

Opiskelu mielessä -podcastin jaksossa “Epävarmuuden sietäminen ja stressinhallinta” keskustellaan ympäröivien tilanteiden tuottamasta epävarmuudesta ja sen nostattamista tunteista ja ajatuksistamme. Podcastissa tarkastellaan tekijöitä, jotka voivat luoda epävarmuutta opiskeluaikaan ja lisäksi sitä, minkälaisia reaktioita pitkäkestoinen epävarmuus voi synnyttää. Jaksossa myös tuodaan näkökulmia stressinhallintaan ja siihen, mikä voi auttaa epävarmuuden sietämisessä.

Humakissa toimii koko ammattikorkeakoulun yhteinen opiskelijahyvinvointiryhmä, joka vastaa ammattikorkeakoulun lakisääteisistä tehtävistä opiskelijahyvinvointia koskevissa asioissa ja ohjaa alueellisten opiskelijahyvinvointiryhmien toimintaa.

Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät koostuvat opiskelijahyvinvoinnista vastaavista opettajista, opinto-ohjaajista ja opiskelijoista. Alueellisissa ryhmissä haetaan ratkaisuja alueellisiin opiskelijahyvinvointiin vaikuttaviin ongelmiin ja organisoidaan alueiden erityisiä tukitoimia. Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät tiedottavat ja toimeenpanevat Humak-tason opiskelijahyvinvointiryhmän päätöksiä.

Päivän tauottaminen on tärkeää ja lyhyt taukojumppa tuo energiaa päivään. Humakin opiskelijana voit hyödyntää taukoliikuntasovellus BreakProta. Taukoliikuntasovellus muistuttaa työn ja opiskelun tauottamisesta.

Ohjelma sisältää yli 120 videota, niin lyhyitä taukoliikuntaohjeita kuin äänenhuolto- ja mindfulnessvideoita. Ohjaajaääninä ovat Sami Kuronen, Samuli Edelman (FI), Benny Törnroos, Riko Eklund (SV) ja Richard Stanley (EN, RU). Videoissa on myös tekstitys.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin täältä.

Ohjelman voi käydä hakemassa BreakPron sivuilta ja sen voi asentaa Humakin työasemalle itse, sillä se ei vaadi ylläpitäjän asennusoikeuksia. Kirjaudu sovellukseen Humakin sähköpostiosoitteella etunimi.sukunimi@humak.fi

Opiskelijakunta HUMAKO tukee kaikkien Humakin opiskelijoiden hyvinvointia.

Tutorit

Tutorit tarjoavat vertaistukea opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. He opiskelevat itsekin Humakissa, joten ymmärtävät hyvin, mitä koet opiskelijana. Älä jää yksin kysymyksesi kanssa! Lue tarkemmat ohjeet, kuinka ottaa yhteyttä tutoriin.

Liikunta- ja hyvinvointipalveluita alennettuun hintaan

HUMAKOn jäsenenä saat alennuksia ja etuja erilaisiin hyvinvointi-, liikunta- ja valmennuspalveluihin. Lue tarkemmin jäseneduista ja jäseneksi liittymisestä.

Yhteisöllisyys ja verkostoituminen

HUMAKOn kautta tapaat uusia ihmisiä, verkostoidut ja voit löytää opiskelijayhteisösi. Katso kaikki HUMAKOn järjestämät tapahtumat ja toiminnot tapahtumakalenterista tai lähde mukaan aktiivitoimintaan.

Palautteesi on tärkeää

HUMAKO haluaa kuulla, mitä olet asioista mieltä ja mihin pitäisi vaikuttaa. Anna palautetta mistä tahansa opintoihin liittyvistä asioista!

Opiskelijakunta HUMAKOn tutoreiden tehtävänä on tukea opiskelijoita ja edistää heidän hyvinvointiaan. Tutoreita on eri vuosikursseilta ja koulutusohjelmista, ja he kaikki ovat käytettävissäsi. Tutoriin voit olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä, sillä mikään asia ei ole liian pieni tai suuri ihmeteltäväksi.

Tutorin tavoitat:

Sivusta vastaa: Opintotoimisto,
Viimeksi päivitetty: 8 helmikuun, 2024