Opiskeluhyvinvointi ja -terveys

Opiskelijoiden terveydenhoidosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja opiskelijat maksavat vuosittaisen terveydenhoitomaksun Kelalle.

Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. YTHS:n palveluja voivat käyttää kaikki yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa perustutkintoa (AMK ja ylempi AMK) suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä oleviksi. YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin eivät kuulu avoimen AMK:n opiskelijat eivätkä saapuvat kansainväliset vaihto-opiskelijat.

YTHS:n tehtävänä on

  • järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille
  • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä
  • edistää opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia.

YTHS:n palveluista ja palveluihin hakeutumiseen voit tutustua YTHS:n sivuilla. 

YTHS:n video uusille opiskelijoille.

Opiskelijat maksavat lukuvuosittaisen terveydenhoitomaksun Kelalle ja maksu tulee muistaa maksaa oma-aloitteisesti. Lue lisää terveydenhoitomaksusta Kelan sivuilta.

Palvelupisteet Humakin paikkakunnilla

YTHS:n oma palvelupiste sisältäen suun terveyden palvelut

  • Helsinki
  • Turku
  • Jyväskylä
  • Kuopio

YTHS:n oma palvelupiste

  • Espoon Otaniemi (Kauniaisten kampuksen opiskelijat)

Yhteistyökumppaneiden palvelupiste

  • Nurmijärvi (Yhteistyökumppaneiden palvelupisteitä voivat käyttää vain niihin nimetyt opiskelijat)

Monimuoto- ja verkkotutkinto-opiskelijoiden palvelupiste määräytyy sen mukaan, mille paikkakunnalle opiskelut lukeutuvat. Opiskelija voi kuitenkin käyttää YTHS:n omaa palvelupistettä, joka on hänelle sijanniltaan parempi.

Humak tukee opiskelijoiden liikkumista tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuden edulliseen korkeakoululiikuntaan kampuspaikkakunnilla. Kaikki Humakin tutkinto-opiskelijat voivat hyödyntää edullisia liikuntamahdollisuuksia. Tutustu liikuntamahdollisuuksiin palveluntarjoajien verkkosivuilla:

Varhaisen välittämisen toimintamalli tarkoittaa Humakissa varhaiseen puuttumiseen perustuvaa toimintatapaa, jota tukee avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri henkilöstön ja opiskelijoiden välillä sekä opiskelijoiden kesken. Mikäli Humak-yhteisön toimijalla nousee huoli opiskelijasta tai ryhmästä, on hänellä velvollisuus puuttua tilanteeseen. Huolen kokeminen on subjektiivinen tunne, joten yksilön oma kokemus huolesta on riittävä.

Lisätietoja toimintamallista saat oman kampuksesi opinto-ohjaajalta tai opiskelijapalveluiden päälliköltä.

Varhaisen välittämisen malli

Terveellinen, turvallinen ja yhdenvertainen opiskeluympäristö koostuu useasta tekijästä ja monen tahon yhteistyöstä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut oppaan, joka pitää sisällään käytännön ohjeita oppilaitokselle ja sen toimijoille terveellisen, turvallisen ja hyvinvoivan oppilaitoksen tavoittelemiseksi. Oppaaseen pääset täältä.

Opiskeluympäristöjen arviointikäyntejä tehdään kolmen vuoden välein korkeakouluissa ja tarkastuksessa havaittujen muutostarpeiden toteutumista seurataan vuosittain seurantakäynnillä. Tarkastuksissa on aina mukana opiskelijoiden edustaja. Opiskeluympäristöjen tarkastuskäynneistä vastaa YTHS. 

Opiskeluympäristön turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien vastuulla. Opiskelijoiden vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita sekä ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista. Lue lisää Humakin turvallisuusohjeista Turvallisuus-osiosta.

Humakissa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma henkilöstölle ja opiskelijoille erikseen vuodesta 2021 alkaen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely tehdään Humakissa kolmen vuoden välein, minkä perusteella sovitaan käytännön toimista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Tutustu Opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Opintopsykologin luo voi hakeutua yksilötapaamisille opinto-ohjaajan kautta tai suoraan opintopsykologille. Opintopsykologin tapaaminen on maksutonta ja luottamuksellista. Tapaamisia järjestetään 1-5 kertaa (n. 45 minuuttia/kerta). Tapaamiset järjestetään pääosin etänä.

Lisäksi opintopsykologilla on etäpäivystysaika Zoomissa parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 13-16. Päivystysaikana voit kysyä vapaasti askarruttavista asioista. Tarkemmat tiedot ja Zoom-linkin löydät Teamsista, Humak-tiimin Yleinen-kanavan tiedostoista.

Voit myös laittaa sähköpostitse soittopyynnön, niin opintopsykologi ottaa sinuun yhteyttä päivystyksen ajankohtana.

Miten varaan ajan opintopsykologille?

Opintopsykologin palveluihin ohjaudutaan joko opinto-ohjaajan kautta tai varaamalla aika suoraan opintopsykologille sähköpostitse (ilse.lammila(at)humak.fi). Kirjoita sähköpostiin omat tietosi (nimi, aloitusvuosi, opiskelijanumero) ja millaisesta asiasta haluaisit keskustella, niin saat ehdotuksia tapaamisen ajankohdaksi. Mikäli et pääsekään käynnille, peruutathan aikasi viimeistään vuorokautta ennen sovittua aikaa.

Millaisissa asioissa voin hakeutua opintopsykologin luo?

Opintopsykologin vastaanotolla keskustellaan lähinnä opiskeluun liittyvistä ongelmista ja niihin kietoutuneista asioista. Vaikeudet voivat liittyä muun muassa opintojen sujumiseen, motivaatioon, oppimisvaikeuksiin, jaksamiseen tai esimerkiksi ajanhallintaan. Vastaanotolla voidaan myös käydä läpi erilaisia opiskeluun liittyviä tehtäviä tai tehdä harjoituksia. Ensimmäinen tapaamiskerta on usein lähinnä tilannetta kartoittava.

Muita tahoja

Opintopsykologin käynnit tarjoavat apua lähinnä opiskeluun liittyvissä asioissa.

Mielenterveyshäiriöiden hoito sekä psykologinen arviointi tapahtuu Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöllä.

Akuutissa kriisissä hakeudu oman hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolle ilman ajanvarausta.

Humakissa toimii koko ammattikorkeakoulun yhteinen opiskelijahyvinvointiryhmä, joka vastaa ammattikorkeakoulun lakisääteisistä tehtävistä opiskelijahyvinvointia koskevissa asioissa ja ohjaa alueellisten opiskelijahyvinvointiryhmien toimintaa.

Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät koostuvat opiskelijahyvinvoinnista vastaavista opettajista, opinto-ohjaajista ja opiskelijoista. Alueellisissa ryhmissä haetaan ratkaisuja alueellisiin opiskelijahyvinvointiin vaikuttaviin ongelmiin ja organisoidaan alueiden erityisiä tukitoimia. Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät tiedottavat ja toimeenpanevat Humak-tason opiskelijahyvinvointiryhmän päätöksiä.

Päivän tauottaminen on tärkeää ja lyhyt taukojumppa tuo energiaa päivään. Humakin opiskelijana voit hyödyntää taukoliikuntasovellus BreakProta. Taukoliikuntasovellus muistuttaa työn ja opiskelun tauottamisesta.

Ohjelma sisältää yli 120 videota, niin lyhyitä taukoliikuntaohjeita kuin äänenhuolto- ja mindfulnessvideoita. Ohjaajaääninä ovat Sami Kuronen, Samuli Edelman (FI), Benny Törnroos, Riko Eklund (SV) ja Richard Stanley (EN, RU). Videoissa on myös tekstitys.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin täältä.

Ohjelman voi käydä hakemassa BreakPron sivuilta ja sen voi asentaa Humakin työasemalle itse, sillä se ei vaadi ylläpitäjän asennusoikeuksia. Kirjaudu sovellukseen Humakin sähköpostiosoitteella etunimi.sukunimi@humak.fi

Sivusta vastaa:
Viimeksi päivitetty: lokakuu 11, 2021