Vapaasti valittavat opinnot

Humakin opiskelija suorittaa opetussuunnitelmansa mukaisesti vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia opintoja korkeakoulujen yhteisestä CampusOnline.fi -portaalista, valita opintoja oman koulutuksensa vapaasti valittavista opinnoista, tai valita opintoja Humakin yhteisestä vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Tässä osiossa kerrotaan Humakin yhteisistä vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta.

Vapaasti valittavat (AMK) opinnot lukuvuosi 2022-23

Opetussuunnitelmaan kuuluu opetussuunnitelmasta riippuen eri määrä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi valita opintoja Humakin omasta vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Opetustarjonta on listattu alle. Opintojakson nimen jälkeen suluissa oleva numero kertoo, millä jaksoilla opinnot ovat tarjolla.

 • 1 -jakso = syksy
 • 2 -jakso = kevät
 • 3 -jakso = kesä 
 • 0 -jakso = läpivuoden tarjolla oleva opintojakso

Vapaasti valittavat opinnot löydät Pepistä opiskelijan työpöydältä ks. ohjeet opiskelijan oppaasta kohdasta Peppi opiskelijan työpöytä –> HOPS –> Opintojen valinta.

Kieliopinnot:

 • Englannin kielen valmentavat opinnot 2 op (1 -jakso ja 2 -jakso)
 • Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op (ks. oman koulutuksen tarjonta pepissä)
 • Suomen kieli (S2) 5 op (0 -jakso)
 • Suomea suomeksi edistyneille 5 op (1 -jakso ja 3 -jakso)
 • English literature 3 op (0 -jakso)
 • Ruotsinkielinen kirjallisuus 3 op (0 -jakso)

Muut yhteiset opinnot:

 • Alumnitoiminnan kehittäminen 3 op (0 -jakso)
 • Askeleita urapolulla 2 op (0 -jakso)
 • e-Mentoriksi perehdytys 5 op (opinnot alkavat 1-jaksolla )
 • Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op (0 -jakso)
 • Kansainvälinen vaihto 3 op (0 -jakso)
 • Lukupiiri 5 op, (0 -jakso)
 • Kielellinen saavutettavuus 5 op, (2 -jakso)
 • Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op, (2 -jakso)
 • Mielikuvasta viittomiseen 5 op, (0 -jakso)
 • Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op (2 -jakso)
 • Opiskelija-aktiivina toimiminen 10 op (0 -jakso)
 • Otetta opintoihin 2 op (1 -jakso, 2 -jakso tai 0 -jakso, ks. oman koulutuksesi tarjonta pepissä)
 • Silmäys kuurojen historiaan 3 op, (0 -jakso)
 • Tukiviittomien alkeet 2 op, (1 -jakso)
 • Tutorina toimiminen 10 op (0 -jakso)
 • Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op, (0 -jakso)
 • Viitotun puheen alkeet 5 op, (2 -jakso)
 • Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op (1 – jakso)
 • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op (2 -jakso)
 • Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op (1 -jakso)

Englanninkielinen tarjonta:

 •  Multimodal interaction in professional contexts 3 op, (0 -jakso)

Uuden opsin vapaasti valittavat:

Humakissa tehdään parhaillaan uutta opetussuunnitelmaa ajalle 2024-2030. Uudesta opetussuunnitelmasta tarjoutuu mahdollisuus suorittaa vapaasti valittavina opintoina seuraavat opinnot:
 • Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op ( 1 -jakso)
 • Projektit ja talous 5 op ( 0-jakso) huom. vapaasti valittava opintojakso kulttuurituottaja- ja tulkkiopiskelijoille.

Kurkistuskurssit:

Kurkistuskurssit tarjoavat mahdollisuuden tutustua Humakin muihin koulutuksiin ja toimialoihin. Kurkistuskurssit ovat tarjolla läpi lukuvuoden ja voit suorittaa niitä itsenäisesti aina 31.7.asti. Ilmoittaudu kurkistuskursseihin pepissä 22.5.mennessä. Ilmoittautumisaikaa on . Huom. oman koulutuksesi kurkistukurssia et voi valita, koska kurssit kuuluvat automaattisesti suorittamasi tutkinnon opetussuunnitelmaan. 
 • Kulttuurituotannon perusteet (kurkistuskurssi) 3 op, (0 -jakso)
 • Yhteisöpedagogin ammatillisuus (kurkistuskurssi) 3 op, (0 -jakso)
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen (kurkistuskurssi 2 op, (0 -jakso)
 • Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen (kurkistuskurssi) 2 op (0 -jakso)

Sivusta vastaa: Virpi Ruuska,
Viimeksi päivitetty: 13 maaliskuun, 2023