Vapaasti valittavat opinnot

Humakin opiskelija suorittaa opetussuunnitelmansa mukaisesti vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia opintoja korkeakoulujen yhteisestä CampusOnline.fi -portaalista, valita opintoja oman koulutuksensa vapaasti valittavista opinnoista, tai valita opintoja Humakin yhteisestä vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Tässä osiossa kerrotaan Humakin yhteisistä vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta.

Vapaasti valittavat (AMK) opinnot

Opetussuunnitelmaan kuuluu opetussuunnitelmasta riippuen eri määrä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi valita opintoja Humakin omasta vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Lukuvuosikohtaisen opetustarjonnan löydät opetussuunnitelmista. Vapaasti valittavat opinnot löytyvät Opetussuunnitelmat-sivustolta kohdasta Ajoitussuunnitelmat ja  Rakenne ja ajoitus -taulukon lopusta.

Vapaasti valittavat opintoja on tarjolla eri jaksoilla. Vapaasti valittavien tarjonnan näet klikkamalla opetussuunnitelmassa olevaa opintojaksoa.

 • 1 -jakso = syksy
 • 2 -jakso = kevät
 • 3 -jakso = kesä
 • 0 -jakso = läpivuoden tarjolla oleva opintojakso

Vapaasti valittavat opinnot löydät myös Pepistä opiskelijan työpöydältä ks. ohjeet opiskelijan oppaasta kohdasta Peppi opiskelijan työpöytä –> HOPS –> Opintojen valinta.

Kieliopinnot:

 • Englannin kielen valmentavat opinnot 3 op
 • Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op
 • Suomea suomeksi edistyneille 5 op
 • Swedish for beginners 1, 5 op
 • English literature 3 op
 • Ruotsinkielinen kirjallisuus 3 op

Muut Humakin vapaasti valittavat opinnot:

 • Kansainvälinen vaihto 3 op
 • Tutorina toimiminen 10 op
 • Opiskelija-aktiivina toimiminen 10 op
 • Otetta opintoihin 2 op

Kulttuurituotannon vapaasti valittavat opinnot

 • Vapaaehtoistyön johtaminen
 • Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa  5 op
 • Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki  5 op
 • Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op
 • Creven valmennusohjelmat 10 op
 • Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op
 • Kulttuurituottajan osaamisen syventäminen 1-20 op

Tulkkauksen vapaasti valittavat opinnot

 • Tulkkauksen loppukoe 2 op
 • Tulkin osaamisen syventäminen 1-20 op
 • Mielikuvasta viittomiseen 5 op
 • Kansainvälinen viittominen 5 op
 • Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op
 • Tukiviittomien alkeet 2 op
 • Lukupiiri 5 op

Yhteisöpedagogikoulutuksen vapaasti valittavat opinnot

 • Yhteisöpedagogin osaamisen syventäminen 1-20 op
 •  Pelikasvatus nuoriostyössä 5 op
 • Nuorisotyöllisen pelitoiminnan kehittäminen 5 op
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op

Opsin 2018-2024  opiskelijoille:

Humakissa otetaan käyttöön 2023 syksyllä aloittaville opiskelijoille uusi opetussuunnitelma 2024-2030. Uudesta opetussuunnitelmasta tarjoutuu mahdollisuus suorittaa 2018-2024 suorittaville vapaasti valittavina opintoina:
 • Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op
 • Projektit ja talous 5 op ( 0-jakso) huom. ko opintojakso on vapaasti valittava opintojakso vain kulttuurituottaja- ja tulkkiopiskelijoille.

Kurkistuskurssit:

Kurkistuskurssit tarjoavat mahdollisuuden tutustua Humakin muihin koulutuksiin ja toimialoihin. Kurkistuskurssit ovat tarjolla läpi lukuvuoden ja voit suorittaa niitä itsenäisesti aina 31.7.asti. Ilmoittaudu kurkistuskursseihin pepissä 22.5.mennessä. Huom. oman tutkintokoulutuksesi kurkistukurssia et voi valita, koska kurssit kuuluvat automaattisesti suorittamasi tutkinnon opetussuunnitelmaan. Kurkistuskurssit lv 23-24 päivitetään tähän lähiaikana.

Sivusta vastaa: Virpi Ruuska,
Viimeksi päivitetty: 6 syyskuun, 2023