Opiskelijoiden aloite-, laatu ja ilmoituskanavat

Opiskelijoiden aloite-, laatu- ja ilmoituskanavien kautta voit antaa palautetta ja kehittämisideoita Humakin toiminnasta. Valitse kanava asiastasi riippuen.

Kerro idea! Tee aloite! Ilmoita!

Parhaat ideat toiminnan kehittämiseksi tulevat usein ruohonjuuritasolta eli sinulta, joka olet erilaisten ongelmakohtien kanssa tekemisissä päivittäin omassa työssäsi tai opinnoissasi. Auta meitä kehittämään Humakin toimintaa!

Alla on kuvattu tarkemmin, kumpaa kanavaa sinun tulee käyttää missäkin asiassa.

Aloite- ja laatukanava

                  Ilmoituskanava

Auta meitä kehittämään Humakin toimintaa!

Mikäli sinulla on kehitysidea tai aloite Humakin toiminnan kehittämiseksi tai haluat tuoda esille jonkin arjen laatuteon, kerro se meille tämän kanavan kautta oheisella kyselylomakkeella.

Voit jättää idean tai aloitteen halutessasi myös anonyyminä. Humakin ilmoituskanava on tarkoitettu mm. turvallisuus- ja laatupoikkeamien ilmoittamiseen (esim. läheltä piti -tilanne, uhka- tai vaaratilanne, epäasiallinen käyttäytyminen, laatupoikkeama tai plagiointiepäily). Ilmoituskanava toimii myös nk. Whistleblower-direktiivin toteuttamisen välineenä. 

Akuutissa vaaratilanteessa sinun tulee toimia Humakin turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Sivusta vastaa: Johanna Henriksson,
Viimeksi päivitetty: 15 kesäkuun, 2023