Säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014). Säännöt-osiosta löydät opiskelijoita ja oppilaitosta velvoittavat asiakirjat, kuten tutkintosäännön.

Tutkintosääntö täsmentää lainsäädännön ammattikorkeakouluopintoihin liittyviä määrittelyjä. Säännöstä selviää opintoja ja opetusta koskevat periaatteet ja keskeinen ohjeistus. Tutustu Humakin tutkintosääntöön.

SORA-säännökset ja -määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä toimia ja ratkaisuja (soveltumattomuuteen ratkaisuja SORA). Yleisesti SORA-säännöksistä ja -määräyksistä käytetään termiä SORA-lainsäädäntö.

SORA-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä koulutuksen, tutkinnon järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen. Tavoitteena on myös varmistaa opiskelijoiden oikeusturva opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja selkeyttää sääntelyä siten, että menettelyt perustuvat lainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin määräyksiin.

Humakin SORA-lainsäädännön menettelyohjeisiin voit tutustua täältä: Ohje opinto-oikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta.

Opiskelijana voit tehdä oikaisuvaatimuksen tiettyihin ammattikorkeakoulun tekemiin päätöksiin. Myös opiskelijavalintaan osallistunut hakija voi hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen.

Tutustu oikaisuvaatimusohjeeseen.

Sivusta vastaa: Opintotoimisto,
Viimeksi päivitetty: 11 maaliskuun, 2024