Eettisyys opinnoissa

Humakissa on nimetty eettinen toimikunta. Sen tarkoituksena on edistää eettistä keskustelua, seurata eettisten periaatteiden toteutumista sekä kehittää eettisyyttä ammattikorkeakoulun toiminnassa.

A cartoon character using binoculars

Eettinen toimikunta vastaa eettisyyteen liittyvistä kysymyksistä

Humakissa on nimetty eettinen toimikunta. Sen tarkoituksena on edistää eettistä keskustelua, seurata eettisten periaatteiden toteutumista sekä kehittää eettisyyttä ammattikorkeakoulun toiminnassa. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

Eettisen toimikunnan tehtävänä on

  • käsitellä ja antaa suosituksia opiskeluun, opetukseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä
  • kehittää ja uudistaa eettisiä periaatteita ja ohjeistuksia opiskelun, opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta
  • tiedottaa edellä mainituista asioista

Eettiseen toimikuntaan voit ottaa yhteyttä: eettinentoimikunta@humak.fi.

Opintoihin ja opiskeluun liittyvät eettiset kysymykset

Humakin Tutkintosääntö täsmentää ammattikorkeakouluopintoihin liittyvää lainsäädäntöä. Säännöstä selviää opintoja ja opetusta koskevat periaatteet ja keskeinen ohjeistus. Tutkintosäännön 6. kappaleessa ”Muita säännöksiä” kuvataan mm. kurinpitomenettelyä.

Tutkintosäännön mukaan ”Humakissa noudatetaan opiskeluvilpin osalta rehtorin vahvistamia Humakin eettisiä ohjeita. Opiskelu-oikeuden peruuttamisen osalta kurinpitomenettely on kuvattu Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen Humakissa -ohjeessa, jonka vahvistaa ammattikorkeakoulun hallitus.”

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät eettiset kysymykset

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 1 maaliskuun, 2024