Esteetöntä ja saavutettavaa opiskelua

Oppimisympäristön – myös digitaalisen – tulee ottaa huomioon oppimisvaikeuksiin, terveydentilaan tai kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvät yksilölliset tuen tarpeet niin, että opintojen eteneminen tavoitteiden mukaan on mahdollista. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin, miten Humakin opinnoissa on huomioitu esteettömyys ja saavutettavuus.

Mitä esteettömyydellä ja saavutettavuudella tarkoitetaan?

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa. Oppimisympäristön – myös digitaalisen – tulee ottaa huomioon oppimisvaikeuksiin, terveydentilaan tai kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvät yksilölliset tuen tarpeet niin, että opintojen eteneminen tavoitteiden mukaan on mahdollista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ohjauksen, opetuksen ja opiskelun yleiseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.

Erilaisten verkkopalveluiden esteettömyyttä arvioitaessa käytetään termejä saavutettavuus ja käytettävyys. Niillä edistetään moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan EU:n alueella 22.12.2016. Sen keskeinen tavoite on, että jokaisella yksilöllä on täydet mahdollisuudet toimia täysivertaisesti digitaalisissa ympäristöissä. Oppimisen tukena voi hyödyntää älykästä teknologiaa, kuten erilaisia sovelluksia, joilla voi esimerkiksi muokata puhetta tekstiksi tai tekstiä puheeksi. Verkkoympäristöissä saavutettavuus ilmenee esimerkiksi multimodaalisina, erilaisia aistikanavia käyttävinä ratkaisuina.

Miten esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitu Humakissa?

Opiskelijana tiedät usein parhaiten, millaisia järjestelyjä tarvitset. Jos sinulla on oppimisvaikeuksia, opintoihin vaikuttava terveydellinen haitta tai kulttuuri- ja kielitaustaan liittyviä yksilöllisiä tuen tarpeita, ota heti opintojesi alkuvaiheessa yhteyttä alueesi opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta sovitaan mahdollisista yksilöllisistä järjestelyistä opintojesi edistämiseksi (esimerkiksi lisäaika tentissä, tehtävien palautuksessa tai vaihtoehtoinen suoritustapa).

Esitä järjestelyyn liittyvät mahdolliset todistukset ja lausunnot opinto-ohjaajalle. Yhdessä sovitut järjestelyt kirjataan Pepin sopimuspankkiin ja sopimuksen osapuoliksi lisätään opinto-ohjaajan lisäksi HOPS-valmentajasi. Näin sopimuksessa sovitut järjestelyt voidaan huomioida toteutuskohtaisesti valmennuksessa. Voit keskustella tarkemmin toteutuksesta vastaavan lehtorin kanssa, mitä järjestelyt tarkoittavat nimenomaisella toteutuksella.

Humakin verkko-oppimisympäristö Hoodlessa on käytössä Ally-työkalu, joka tarjoaa vaihtoehtoisia muotoja Hoodleen ladatuille tietyille tiedostomuodoille, kuten: PDF, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, OpenOffice/LibreOffice ja ladatut HTML-tiedostot. Tutustu Ally-työkalun ohjeisiin tästä.

Tutustu tarkemmin aiheeseen liittyviin ohjeistuksiin: 

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 13 maaliskuun, 2023