AHOT – Onko sinulla aiemmin hankittua osaamista?

Humakin tutkinto-opiskelijana sinun on mahdollista hakea aikaisemmin hankittua osaamista osaksi opintojasi. Tätä prosessia kutsutaan ahotoinniksi (AHOT). Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien. Tältä sivulta löydät ohjeet AHOT-menettelyyn ja eAHOT-hakemuksen luomiseen.

Opiskelijan AHOT-ohjeet

Humakin tutkinto-opiskelijana sinun on mahdollista hakea aikaisemmin hankittua osaamista osaksi opintojasi. Tätä prosessia kutsutaan ahotoinniksi (AHOT). Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien. AHOT-menettelyssä osaaminen hyväksytään osaksi tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa pakollisina, vaihtoehtoisina tai vapaasti valittavina opintoina. AHOT-menettelyn myötä suoritettavien opintojen määrä voi vähentyä, etkä joudu opiskelemaan sitä, minkä jo osaat.

Osaamisesi tulee vastata koulutuksen opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Tutustu siis huolellisesti tutkintosi opetussuunnitelmaan ja tunnista osaamistasi suhteessa opintojaksojen osaamistavoitteisiin.

AHOT-menettelyn kulku on kuvattu oheisella kuvalla. Sen avulla sinulle selkiytyy ahotoinnin periaatteet, menettelyn eri vaiheet ja eri toimijoiden roolit niissä. Huomaa, että tämän sivun alaosassa näet vielä tarkemmat kuvaukset kieliä, CampusOnline.fi-opintoja sekä asepalvelusta että partiokoulutusta koskevista hyväksilukuohjeista.

Tutustu tarkemmin kuvan sisältöihin klikkaamalla kysymysmerkkejä. Voit halutessasi kuunnella kysymysmerkeistä avautuvien tekstilaatikoiden sisällöt valitsemallasi äänellä ja kielellä. Klikkaa tarvittaessa Fullscreen-painiketta kuvan alapuolella, niin näet kuvan suurempana. Pääset kuvaan myös tästä

eAHOT-työkalun ohjeet

AHOT-hakemukset tehdään Pepin eAHOT-työkalulla. Tutustu hakemuksen tekemiseen ja katso video-ohjeet täällä

Kieliä koskevat hyväksilukuohjeet

Kieliopintoja voidaan hyväksilukea sekä

A) muissa korkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettujen kieliopintojen perusteella että
B) muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella.

Formaalioppimisen hyväksiluvut tehdään oppilaitosten todistusten pohjalta. Formaalioppimisessa tehtyjä kieliopintoja voi joutua täydentämään Humakin ammattikielenopintojaksojen kokeilla ja/tai suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät.

Jos opiskelija uskoo, että hänen informaalioppimisessa saavuttamansa kielitaito vastaa Humakin asettamia tavoitteita, voi hän todentaa kielitaitonsa joko suorittamalla Humakin opintojaksoihin vaaditut tehtävät sekä opintojaksojen kokeet tai kokoamalla aiemmasta osaamisestaan portfolion. Portfolion opiskelija esittelee kielten opettajalle, joka kertoo mitä hyväksiluetaan. Tämän jälkeen opiskelija tekee eAHOT-hakemuksen ja kohdentaa sen kielten opettajalle. Kaikki kielten eAHOT-hakemukset kirjaa kielten opettaja.

A) Muodollisessa koulutuksessa hankitun kielten osaamisen AHOT-menettely

Seuraavat suoritukset hyväksytään korvaamaan Humakissa tutkintoon kuuluvia kieliopintoja:

 1. Muussa ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut vastaavantasoiset ja -sisältöiset sekä laajuiset vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kieliopinnot voidaan hyväksilukea sellaisinaan kielitaito-opintojaksoon.
 2. Ulkomailla suoritettu englanninkielinen yliopisto-tai korkeakoulututkinto voi korvata ensimmäisen vieraan kielen (englanti) opinnot (5 op). Englantilaisen filologian 25 op:n laajuiset perusopinnot voivat korvata ensimmäisen vieraan kielen (englanti) opinnot (5 op). Ammattialan kielitaidon hallinta osoitetaan osallistumalla opintojaksojen kokeisiin.
 3. Pohjoismaisten kielten 25 op:n laajuiset perusopinnot voivat korvata toisen kotimaisen kielenopinnot (5 op). Ammattialan kielitaidon hallinta osoitetaan osallistumalla opintojaksojen kokeisiin; sekä suullinen että kirjallinen taito on osoitettava.
 4. Valtion kielitutkintolautakunnan jäsenelle suoritettua toisen kotimaisen kielen koetta/valtionhallinnon kielitutkintoa (”virkamiestutkinto”) tulee ammattialan kielitaidon osalta täydentää suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät ja osallistumalla opintojaksojen kokeisiin; sekä suullinen että kirjallinen taito on osoitettava.
 5. Yleisessä kielitutkinnossa (YKI) vähintään taitotasolla 3 suoritetun vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen kokeen voi ammattialan kielitaidon osalta täydentää suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät ja osallistumalla opintojaksojen kokeisiin. Toisessa kotimaisessa kielessä on osoitettava sekä suullinen että kirjallinen taito.
 6. Ammattikorkeakoulututkintoihin, yliopistojen kieliopintoihin sisältyviä kielten opintojaksoja (vieraasta kielestä ja/tai toisesta kotimaisesta kielestä) sekä kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin kuuluvia kielten Erasmus-intensiivikursseja voidaan hyväksilukea kieltenopettajan harkinnan mukaan vapaasti valittaviin opintoihin ja kielten opintojaksoihin ammattialan sanastoa täydentämällä, esim. suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät ja osallistumalla opintojaksojen kokeisiin.
 7. Ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä kielten päättökokeita ja ulkomaisia kielikokeita (esim. Cambridge, TOEFL) ei hyväksytä suoraan korvaaviksi suorituksiksi, vaan opiskelijan tulee ammattialan kielitaidon osalta täydentää niitä suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät ja osallistumalla opintojaksojen kokeisiin.
 8. Muussa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja harvinaisempien vieraiden kielten opintoja voidaan hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin. Hyväksiluettaviin opintoihin eivät kuitenkaan ensisijaisesti kuulu eri kielistä suoritetut alkeiskurssit, vaan suositellaan laajempia opintokokonaisuuksia (alkeis- + jatkokurssit).
 9. Työväen-, kansalaisopistossa tai yleissivistävässä koulutuksessa suoritetut kielten kurssit eivät kartuta opintopisteitä Humakissa, elleivät ne ole korkeakoulutasoisia opintoja.

B) Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun kielten osaamisen AHOT-menettely

Työssä tai vapaa-ajan toiminnassa ja elämänkokemuksen kautta hankitun osaamisen osoittaminen:

 • opiskelija suorittaa opintojaksoihin vaaditut tehtävät sekä opintojaksojen kokeet (sekä suulliset että kirjalliset tehtävät ja kokeet); suoritus arvioidaan numeerisesti (erityisesti toisen kotimaisen kielen taito, sekä suullinen että kirjallinen taito); todistusmerkinnät ovat toisen kotimaisen kielen taidossa Tyydyttävä/Hyvä ja vieraassa kielessä Tyydyttävä/Hyvä/Kiitettävä tai
 • opiskelija kokoaa aiemmasta osaamisestaan portfolion, johon hän kokoaa näyttöä kielitaidostaan (esim. CV, työhakemus/-hakemuksia, työtodistuksia, työssä ko. kielellä laadittuja tekstejä/asiakirjoja ym.) sekä liittää mukaan itsearvioinnin Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin perustuen opiskelija esittelee suullisesti portfolion kyseisellä kielellä, ja se arvioidaan numeerisesti (erityisesti toisen kotimaisen kielen taito, sekä suullinen että kirjallinen taito); todistusmerkinnät ovat toisen kotimaisen kielentaidossa Tyydyttävä/Hyvä ja vieraassa kielessä Tyydyttävä/Hyvä/Kiitettävä.

CampusOnline.fi-opinnot

CampusOnline.fi-opintojen suoritusmerkinnät näet Oma opintopolku -palvelussa.

Jotta CampusOnline.fi-opinnot tulevat osaksi tutkinto-opintojasi, sinun tulee täyttää eAHOT-hakemus muissa ammattikorkeakouluissa suoritettujen opintojen osalta. Voit tarkastella ja jakaa opintotietojasi Oma Opintopolku -palvelun kautta.

 • Siirry kohtaa Omat opintosuoritukset ja klikkaa Siirry opintosuorituksiin. Kirjautumisessa käytetään suomi.fi-tunnistautumista.

 • Valitse Jaa suoritustietoja.

 • Valitse jaettavat suoritustiedot ja paina Jaa valitsemasi opinnot.

 • Avaa kohta ”Katso, miltä suoritusote näyttää selaimessa” ja tulosta opintosuoritusten tiedot PDF-dokumentiksi klikkaamalla sivua hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tulosta/Print. Valitse Tallenna PDF-muodossa/Save as PDF ja sitten Tallenna/Save. Valitse tiedoston tallennuskansio koneeltasi. Liitä PDF-tiedosto eAHOT-hakemuksellesi suorituspaikan liitetiedostoihin. 
 • Hakemukseesi tarvitset myös suorittamasi opintojakson englanninkielisen nimen. Opintojen englanninkielisen nimen löydät tästä tiedostosta. Mikäli englanninkielistä nimeä ei löydy, voit olla yhteydessä siihen ammattikorkeakouluun, jonka opintoja suoritit, yhteystiedot löydät CampusOnline-sivustolta.

Lisätietoa CampusOnline suoritusmerkintöjen siirrosta löydät täältä.

Asepalvelus

Asepalvelusta ahotoidaan seuraavasti Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnossa:

 • RUK:sta 4 op ahotointi Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op -opintojaksoon (+ 1 op täydentävä näyttö), AUK:sta ei ahotointia ko. opintojaksolle.
 • RUK:sta 4 op ja AUK:sta 3 op ahotoinnit Vapaasti valittaviin -opintojaksoihin.
 • YAMK-tutkinnoissa ahotointia ei tehdä AUK- ja RUK-koulutuksista.

Partiokoulutus

Partiokoulutusta ahotoidaan seuraavasti Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnossa:

Huomaa, että hyväksiluvun edellytyksenä on partiosta saatu opintopisteytetty todistus.

Partiokoulutuksen nimi ja laajuus

YP-koulutuksen opintojakson nimi ja partiokoulutuksella hyväksiluettava laajuus

     Partiojohtajan peruskoulutus 7 op

5 op jakautuen vuosittain määriteltävällä tavalla opintojaksoihin Toimijuuden edistäminen ja Valmentava työote (korvaa yleensä näiden 5 op:n laajuisen harjoittelun)
TAI
5 op osaksi Vapaaehtoistyön ohjaaminen ja kehittäminen 2–15 op -opintojaksoa* vapaasti valittavissa opinnoissa

     Valmentajakoulutus 2 op

2 op kohtaan Valmentava työote (edellyttää lisäksi NQF6-tason saavuttamista osoittavaa näyttöä, jos Valmentava työote tulee tällä ja edellisellä kohdalla suoritetuksi kokonaan Partion koulutusten kautta)


TAI
2 op osaksi Vapaaehtoistyön ohjaaminen ja kehittäminen 2–15 op -opintojaksoa* vapaasti valittavissa opinnoissa

     Koulutusohjaajakoulutus 3 op

2 op osaksi Vapaaehtoistyön ohjaaminen ja kehittäminen 2–15 op -opintojaksoa* vapaasti valittavissa opinnoissa

     Partiokouluttajakoulutus 2 op

2 op osaksi Vapaaehtoistyön ohjaaminen ja kehittäminen 2–15 op -opintojaksoa* vapaasti valittavissa opinnoissa

     Partiojohtajan jatkokoulutus 25 op

15 op osaksi Vapaaehtoistyön ohjaaminen ja kehittäminen 2–15 op -opintojaksoa* vapaasti valittavissa opinnoissa

*Vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen 2–15 op on vapaavalintainen opintojakso, joka ei sisällä valmennusta, vaan sitä toteutetaan ahotoimalla, harjoittelussa tai opinnollistamalla.

Sivusta vastaa: Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 29 maaliskuun, 2022