AHOT – Onko sinulla aiemmin hankittua osaamista?

Humakin tutkinto-opiskelijana sinun on mahdollista hakea aikaisemmin hankittua osaamista osaksi opintojasi. Tätä prosessia kutsutaan ahotoinniksi (AHOT). Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien. Tältä sivulta löydät ohjeet AHOT-menettelyyn ja eAHOT-hakemuksen luomiseen.

Opiskelijan AHOT-ohjeet

Uudet ahot-ohjeet astuvat voimaan 1.9.2023. Humakin tutkinto-opiskelijana sinun on mahdollista hakea aikaisemmin hankittua osaamista osaksi opintojasi.

AHOT-menettelyn kulku on kuvattu oheisella kuvalla. Tutustu tarkemmin kuvan sisältöihin klikkaamalla kysymysmerkkejä. Niissä ovat varsinaiset ahot-ohjeet. Voit halutessasi kuunnella kysymysmerkeistä avautuvien tekstilaatikoiden sisällöt valitsemallasi äänellä ja kielellä. Klikkaa tarvittaessa Fullscreen-painiketta kuvan alapuolella, niin näet kuvan suurempana. Pääset kuvaan tästä.

Osaamisesi tulee vastata koulutuksen opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Tutustu siis huolellisesti tutkintosi opetussuunnitelmaan ja tunnista osaamistasi suhteessa opintojaksojen osaamistavoitteisiin

Osaamisesi tulee vastata koulutuksen opetussuunnitelman osaamistavoitteita.  AHOT-menettelyssä osaaminen hyväksytään osaksi tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa pakollisina, vaihtoehtoisina tai vapaasti valittavina opintoina. AHOT-menettelyn myötä suoritettavien opintojen määrä voi vähentyä, etkä joudu opiskelemaan sitä, minkä jo osaat.

Huomaa, että tämän sivun alaosassa näet vielä tarkemmat kuvaukset kieliä, asepalvelusta ja partiokoulutusta koskevista hyväksilukuohjeista.

 

Ahot aikataulu

Ennen opintojen alkua hankitusta osaamisesta tulee jättää eAHOT-hakemus opintojen 1. lukukauden aikana marraskuun (30.11) tai huhtikuun (30.4.) loppuun mennessä. Opiskelija voi halutessaan hyväksilukea 10 vuoden sisällä suoritettuja korkeakouluopintoja koko tutkintonsa ajan. Muuta osaamista kuten työkokemusta voidaan hyväksilukea vain opintojen alussa jätetyssä eAhot-hakemuksessa. Opintojen aikana hankittua osaamista opiskelija voi hyödyntää työn opinnollistamisen kautta.

eAhot-hakemukset tarkistetaan kuukauden sisällä niiden jättöpäivästä. eAhot-hakemus voidaan hyväksyä kokonaan , osittain tai siitä voidaan pyytää lisäksi näyttöä. Palautettu eAhot hakemus voidaan hylätä 4 kk kuluttua, jos opiskelija ei ole sitä täydentänyt siihen mennessä (Tutkintosääntö).

Mikäli et ole tyytyväinen AHOT-päätökseen, on sinulla oikeus tehdä oikaisuvaatimus 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Hyväksilukuun kirjattu päivämäärä on sama kuin päätöksen tiedoksiantopäivämäärä. Osoita vapaamuotoinen oikaisuvaatimus HOPS-valmentajalle tai kielten opettajalle.

eAHOT-työkalun ohjeet

AHOT-hakemukset tehdään Pepin eAHOT-työkalulla. Tutustu hakemuksen tekemiseen ja katso video-ohjeet täällä

Kieliä koskevat hyväksilukuohjeet

Kieliopintoja voidaan hyväksilukea sekä

A) muissa korkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettujen kieliopintojen perusteella että
B) muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella.

Formaalioppimisen hyväksiluvut tehdään oppilaitosten todistusten pohjalta. Formaalioppimisessa tehtyjä kieliopintoja voi joutua täydentämään Humakin ammattikielenopintojaksojen kokeilla ja/tai suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät.

Jos opiskelija uskoo, että hänen informaalioppimisessa saavuttamansa kielitaito vastaa Humakin asettamia tavoitteita, voi hän todentaa kielitaitonsa joko suorittamalla Humakin opintojaksoihin vaaditut tehtävät sekä opintojaksojen kokeet tai kokoamalla aiemmasta osaamisestaan portfolion. Portfolion opiskelija esittelee kielten opettajalle, joka kertoo mitä hyväksiluetaan. Tämän jälkeen opiskelija tekee eAHOT-hakemuksen ja kohdentaa sen kielten opettajalle. Kaikki kielten eAHOT-hakemukset kirjaa kielten opettaja.

A) Muodollisessa koulutuksessa hankitun kielten osaamisen AHOT-menettely

Seuraavat suoritukset hyväksytään korvaamaan Humakissa tutkintoon kuuluvia kieliopintoja:

 1. Muussa ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut vastaavantasoiset ja -sisältöiset sekä laajuiset vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kieliopinnot voidaan hyväksilukea sellaisinaan kielitaito-opintojaksoon.
 2. Ulkomailla suoritettu englanninkielinen yliopisto-tai korkeakoulututkinto voi korvata ensimmäisen vieraan kielen (englanti) opinnot (5 op). Englantilaisen filologian 25 op:n laajuiset perusopinnot voivat korvata ensimmäisen vieraan kielen (englanti) opinnot (5 op). Ammattialan kielitaidon hallinta osoitetaan osallistumalla opintojaksojen kokeisiin.
 3. Pohjoismaisten kielten 25 op:n laajuiset perusopinnot voivat korvata toisen kotimaisen kielenopinnot (5 op). Ammattialan kielitaidon hallinta osoitetaan osallistumalla opintojaksojen kokeisiin; sekä suullinen että kirjallinen taito on osoitettava.
 4. Valtion kielitutkintolautakunnan jäsenelle suoritettua toisen kotimaisen kielen koetta/valtionhallinnon kielitutkintoa (”virkamiestutkinto”) tulee ammattialan kielitaidon osalta täydentää suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät ja osallistumalla opintojaksojen kokeisiin; sekä suullinen että kirjallinen taito on osoitettava.
 5. Yleisessä kielitutkinnossa (YKI) vähintään taitotasolla 3 suoritetun vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen kokeen voi ammattialan kielitaidon osalta täydentää suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät ja osallistumalla opintojaksojen kokeisiin. Toisessa kotimaisessa kielessä on osoitettava sekä suullinen että kirjallinen taito.
 6. Ammattikorkeakoulututkintoihin, yliopistojen kieliopintoihin sisältyviä kielten opintojaksoja (vieraasta kielestä ja/tai toisesta kotimaisesta kielestä) sekä kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin kuuluvia kielten Erasmus-intensiivikursseja voidaan hyväksilukea kieltenopettajan harkinnan mukaan vapaasti valittaviin opintoihin ja kielten opintojaksoihin ammattialan sanastoa täydentämällä, esim. suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät ja osallistumalla opintojaksojen kokeisiin.
 7. Ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä kielten päättökokeita ja ulkomaisia kielikokeita (esim. Cambridge, TOEFL) ei hyväksytä suoraan korvaaviksi suorituksiksi, vaan opiskelijan tulee ammattialan kielitaidon osalta täydentää niitä suorittamalla opintojaksoihin vaaditut tehtävät ja osallistumalla opintojaksojen kokeisiin.
 8. Muussa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja harvinaisempien vieraiden kielten opintoja voidaan hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin. Hyväksiluettaviin opintoihin eivät kuitenkaan ensisijaisesti kuulu eri kielistä suoritetut alkeiskurssit, vaan suositellaan laajempia opintokokonaisuuksia (alkeis- + jatkokurssit).
 9. Työväen-, kansalaisopistossa tai yleissivistävässä koulutuksessa suoritetut kielten kurssit eivät kartuta opintopisteitä Humakissa, elleivät ne ole korkeakoulutasoisia opintoja.

B) Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun kielten osaamisen AHOT-menettely

Työssä tai vapaa-ajan toiminnassa ja elämänkokemuksen kautta hankitun osaamisen osoittaminen:

 • opiskelija suorittaa opintojaksoihin vaaditut tehtävät sekä opintojaksojen kokeet (sekä suulliset että kirjalliset tehtävät ja kokeet); suoritus arvioidaan numeerisesti (erityisesti toisen kotimaisen kielen taito, sekä suullinen että kirjallinen taito); todistusmerkinnät ovat toisen kotimaisen kielen taidossa Tyydyttävä/Hyvä ja vieraassa kielessä Tyydyttävä/Hyvä/Kiitettävä tai
 • opiskelija kokoaa aiemmasta osaamisestaan portfolion, johon hän kokoaa näyttöä kielitaidostaan (esim. CV, työhakemus/-hakemuksia, työtodistuksia, työssä ko. kielellä laadittuja tekstejä/asiakirjoja ym.) sekä liittää mukaan itsearvioinnin Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin perustuen opiskelija esittelee suullisesti portfolion kyseisellä kielellä, ja se arvioidaan numeerisesti (erityisesti toisen kotimaisen kielen taito, sekä suullinen että kirjallinen taito); todistusmerkinnät ovat toisen kotimaisen kielentaidossa Tyydyttävä/Hyvä ja vieraassa kielessä Tyydyttävä/Hyvä/Kiitettävä.

CampusOnline.fi -opinnot kun Ristiinopiskelupalvelu ei ole käytössä

CampusOnline.fi-opintojen suoritusmerkinnät näet Oma opintopolku -palvelussa. 

Jotta CampusOnline.fi -opinnot tulevat osaksi tutkinto-opintojasi, sinun tulee täyttää eAHOT-hakemus muissa ammattikorkeakouluissa suoritettujen opintojen osalta. Voit tarkastella ja jakaa opintotietojasi Oma Opintopolku -palvelun kautta.

 • Siirry kohtaa Omat opintosuoritukset ja klikkaa Siirry opintosuorituksiin. Kirjautumisessa käytetään suomi.fi-tunnistautumista.
 • Valitse Jaa suoritustietoja.
 • Valitse jaettavat suoritustiedot ja paina Jaa valitsemasi opinnot.
 • Avaa kohta ”Katso, miltä suoritusote näyttää selaimessa” ja tulosta opintosuoritusten tiedot PDF-dokumentiksi klikkaamalla sivua hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tulosta/Print. Valitse Tallenna PDF-muodossa/Save as PDF ja sitten Tallenna/Save. Valitse tiedoston tallennuskansio koneeltasi. Liitä PDF-tiedosto eAHOT-hakemuksellesi suorituspaikan liitetiedostoihin. Tarkista että otteella näkyy arvosanan ja suorituspäivä. 
 • Hakemukseesi tarvitset myös suorittamasi opintojakson englanninkielisen nimen, jonka saat vaihtamalla OmaOpintopolun kieleksi englannin.

Lisätietoa CampusOnline suoritusmerkintöjen siirrosta löydät täältä.

Asepalvelus

Asepalvelusta voidaan hyväksi lukea seuraavasti Kulttuurituottaja (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnoissa:

 • RUK:sta 4 op sisällyttäminen Vapaasti valittaviin –opintojaksoihin otsikolla Johtamistaidot
 • AUK:sta 3 op sisällyttäminen Vapaasti valittaviin –opintojaksoihin otsikolla Johtamistaidot
 • Ei koske YAMK-tutkintoja

Partiokoulutus

Partiokoulutusta voidaan hyväksi lukea seuraavasti Kulttuurituottaja (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnossa:

Hyväksiluvun edellytyksenä on partiosta saatu opintopisteytetty todistus. Osaaminen rinnastetaan ahot -prosessissa osuuteen muu kuin muodollinen koulutus.

Partiokoulutuksen nimi ja laajuus

YP-koulutuksen opintojakson nimi ja partiokoulutuksella hyväksiluettava laajuus

     Partiojohtajan peruskoulutus 7 op

5 op sisällyttäminen vapaasti valittaviin opintoihin
JA lisäksi 6 tason saavuttamista osoittava näyttö.

     Valmentajakoulutus 2 op

1 op sisällyttäminen vapaasti valittaviin opintoihin lisäksi 6 -tason saavuttamista osoittava näyttö.

     Koulutusohjaajakoulutus 3 op

2 op sisällyttäminen vapaasti valittaviin opintoihin lisäksi 6 -tason saavuttamista osoittava näyttö.

     Partiokouluttajakoulutus 2 op

1 op sisällyttäminen vapaasti valittaviin opintoihin lisäksi 6 -tason saavuttamista osoittava näyttö.

     Partiojohtajan jatkokoulutus 25 op

15 op sisällyttäminen vapaasti valittaviin opintoihin JA lisäksi 6 -tason saavuttamista osoittava näyttö.

Sivusta vastaa: Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 28 maaliskuun, 2024