Valmennuspedagogiikka

Valmennuspedagogiikan keskeisiä elementtejä ovat työelämäperustainen ja yhteisöllinen oppiminen sekä vuorovaikutus. Oppija nähdään aktiivisena tiedon rakentajana ja kokemusten prosessoijana yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa. Osaamisesi rakentuu sekä koulutuksen kautta omaksutun tiedon että käytännön kokemuksien, kuten työelämäprojektien ja harjoitteluiden, kautta karttuvan hiljaisen tiedon varaan.

Miten valmennuspedagogiikka näkyy opinnoissasi?

Valmennuspedagogiikka näkyy heti opintojesi alusta alkavana ja opintojen aikana syvenevänä työelämän käytännön toiminnassa kiinni olevana osaamisen rakentumisena. Oppimisprosessissa rakennat ymmärrystä työelämän käytänteistä ja vahvistat omaa kasvua oppijasta tietojen ja taitojen soveltajaksi sekä opintojen edetessä lopulta työelämän kehittäjäksi. Tällä tarkoitetaan valmiuksiesi ja osaamisesi kehittymistä suhteessa työympäristön analysointiin, kriittiseen ajatteluun ja toimintatapojen arviointiin sekä ongelmien ratkaisuun.

Valmennuspedagogiikka haastaa sinut asettamaan itsellesi yhä vaativampia tehtäviä ja ongelmia ratkaistavaksi, toimimaan oman osaamisesi ylärajoilla sekä ylittämään näitä rajoja uutta oppien. Sinulla on aktiivinen rooli oman osaamisesi kehittämisessä.

Valmennuspedagogiikkaa on avattu opiskelijoiden näkökulmasta Humakin valmennusoppaassa. Opas kuvaa opiskelijan opintopolun ja siihen kiinnittyvän valmennuksen sekä ohjauksen prosessin. Huomaa, että opintojesi aikana saamaasi valmennukseen ja ohjaukseen voit tutustua Opintojen ohjaus ja valmennus -sivulla.

Tutustu tarkemmin kuvan sisältöihin klikkaamalla kysymysmerkkejä. Voit halutessasi kuunnella kysymysmerkeistä avautuvien tekstilaatikoiden sisällöt valitsemallasi äänellä ja kielellä. Klikkaa tarvittaessa Fullscreen-painiketta kuvan alapuolella, niin näet kuvan suurempana. Pääset kuvaan myös tästä.

Tutustuthan myös Humakin valmennuspedagogiseen strategiaan.

Työelämälähtöistä oppimista erilaisissa ympäristöissä

Humakissa opiskelu perustuu työelämälähtöiseen oppimiseen. Oppiminen sidotaan läpi opintojesi Humakin, työelämän ja eri sidosryhmien yhdessä toteuttamaan hanketoimintaan sekä muuhun työelämäyhteistyöhön. Työelämälähtöisyydellä parannetaan työllistymismahdollisuuksiasi ja varmistetaan koulutuksen vastaavan tulevaisuuden työelämävaatimuksia. 

TKI-hankkeet oppimisympäristönä

Ulkoisen rahoituksen kansalliset ja kansainväliset kehittämishankkeet ovat TKI (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) -perustaisen oppimisen ydintä, sekä opiskelijoiden oppimisen, että organisaation kehittymisen ja henkilöstön jatkuvan oppimisen kannalta. Hanketyö antaa hyvän mahdollisuuden osallisuuteen laajapohjaisissa asiantuntijaverkostoissa.

Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan Humakin hankkeissa ja päästä mukaan kehittämistyöhön. Lähes kaikki opintojaksot voidaan suorittaa hankkeissa. Hankkeet tarjoavatkin erinomaisia harjoittelu-, opinnäytetyö- ja muita opiskelumahdollisuuksia. Hankkeen verkostoissa toimiminen on myös loistava tapa saada jalka oven väliin työelämään. Moni Humakin opiskelija onkin työllistynyt hankkeen myötä.

Tutustu Humakin hankkeisiin tästä.

Työelämälähtöisyys läsnä myös muissa oppimisympäristöissä

Oppimista tapahtuu niin lähiopetuksessa ja aidoissa työelämätilauksissa kuin verkossa erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. AMK-tutkintoihin sisältyvien harjoitteluiden myötä syvennät ammattitaitoasi perustasolta kehittäjäksi. Opinnollistaminen taas mahdollistaa työelämässä oppimisen joustavasti.

Humakin opiskelijana sinulla on myös monia tapoja kansainvälistyä joko ulkomailla tai kotimaassa. Lue aiheesta tarkemmin Kansainvälisyys opinnoissa -sivulla.

Verkko-opetusta järjestetään verkkotutkinnoissa opiskeleville, vaikkakin myös he voivat halutessaan osallistua päivätoteutuksen lähiopetukseen, esim. kulttuurituotannon koulutuksessa. Varmista käytänne HOPS-valmentajaltasi muiden koulutusten osalta ennen toteutukselle ilmoittautumista. Verkko-opetusta hyödynnetään myös päivätoteutuksen opiskelijoilla, joten verkko-oppimisen taitoja edellytetään kaikilta Humakin opiskelijoilta.

Sivusta vastaa: Helka Luttinen, Emilia Lehtonen,
Viimeksi päivitetty: 15 marraskuun, 2021